Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DDB w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika.

Składnia

DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;[współczynnik])

W składni funkcji DDB występują następujące argumenty:

  • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

  • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego). Ta wartość może być równa 0.

  • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (zwana również okresem użytkowania środka trwałego).

  • Okres    Argument wymagany. Okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument „okres” musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co okres użytkowania środka trwałego.

  • Współczynnik    Argument opcjonalny. Szybkość, z jaką zmniejsza się saldo. Jeśli ten współczynnik zostanie pominięty, zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda).

Ważne: Wszystkie pięć argumentów musi być liczbami dodatnimi.

Spostrzeżenia

  • Metoda podwójnie malejącego salda oblicza amortyzację w sposób przyspieszony. Wartość amortyzacji jest największa w pierwszym okresie i maleje w następnych okresach. Funkcja DDB używa następującej formuły do obliczenia amortyzacji w danym okresie:

Min((koszt – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * (współczynnik/czas_życia);(koszt – odzysk – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów))

  • Jeżeli użycie metody podwójnie malejącego salda jest niepożądane, należy zmienić współczynnik.

  • Funkcja VDB może być używana, jeżeli konieczne jest przełączenie do metody równomiernie malejącego salda wówczas, gdy amortyzacja jest większa niż obliczone malejące saldo.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

 

2400 zł

Koszt początkowy

300 zł

Wartość odzyskana

10

Czas użytkowania w latach

Formuła

Opis

Wynik

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Amortyzacja po pierwszym dniu obliczona przy użyciu metody degresywnej z zastosowaniem podwójnej bazowej. Domyślny współczynnik wynosi 2.

1,32 zł

=DDB(A2;A3;A4*12;1;2)

Amortyzacja po pierwszym miesiącu.

40,00 zł

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Amortyzacja po pierwszym roku.

480,00 zł

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Amortyzacja w drugim roku obliczona przy użyciu współczynnika równego 1,5 zamiast metody degresywnej z zastosowaniem podwójnej bazowej.

306,00 zł

=DDB(A2;A3;A4;10)

Amortyzacja w dziesiątym roku. Domyślny współczynnik wynosi 2.

22,12 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×