Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DNI.360 w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja DNI.360 zwraca liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego (dwanaście 30-dniowych miesięcy), który jest używany w pewnych obliczeniach księgowych. Ta funkcja ułatwia obliczanie płatności, jeśli system księgowania jest oparty na dwunastu 30-dniowych miesiącach.

Składnia

DNI.360(data_początkowa;data_końcowa;[metoda])

W składni funkcji DNI.360 występują następujące argumenty:

  • Data_początkowa; data_końcowa    Argumenty wymagane. Są to dwie daty, między którymi ma zostać określona liczba dni. Jeśli argument data_początkowa wskazuje datę późniejszą niż argument data_końcowa, funkcja DNI.360 zwraca wartość ujemną. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA lub jako wynik innych formuł lub funkcji. Na przykład dla dnia 23 maja 2008 można użyć funkcji DATA(2008;5;23). W przypadku wprowadzania dat w postaci tekstu mogą wystąpić problemy.

  • Metoda    Argument opcjonalny. Jest to wartość logiczna określająca, czy w obliczeniach ma zostać użyta metoda europejska, czy amerykańska.

Metoda

Definicja

FAŁSZ lub pominięta

Metoda AMERYKAŃSKA (NASD). Jeśli data początkowa jest ostatnim dniem miesiąca, staje się ona 30 dniem tego samego miesiąca. Jeśli data końcowa jest ostatnim dniem miesiąca, a data początkowa jest wcześniejsza niż 30 dzień miesiąca, data końcowa staje się pierwszym dniem następnego miesiąca. w przeciwnym razie data końcowa stanie się 30 dniem tego samego miesiąca.

PRAWDA

Metoda europejska. Argumenty data_początkowa i data_końcowa wskazujące 31 dzień miesiąca są traktowane jako 30 dzień tego samego miesiąca.

Uwaga: Program Excel przechowuje daty jako uporządkowane liczby kolejne, których można używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39 448, ponieważ przypada 39 447 dni po 1 stycznia 1900 roku.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Daty

2011-01-01

2011-01-30

2011-02-01

2011-12-31

Formuła

Opis

Wynik

=DNI.360(A3;A4)

Liczba dni między 2011-01-30 a 2011-02-01 na podstawie roku 360-dniowego.

1

=DNI.360(A2;A5)

Liczba dni między 2011-01-01 a 2011-12-31 na podstawie roku 360-dniowego.

360

=DNI.360(A2;A4)

Liczba dni między 2011-01-01 a 2011-02-01 na podstawie roku 360-dniowego.

30

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×