Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DNI.ROBOCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych pomiędzy data_początkowa i data_końcowa. Dni robocze nie zawierają dni końca tygodnia (weekendów) oraz dat oznaczonych jako święta. Funkcję DNI.ROBOCZE należy stosować do obliczania zarobków pracowników, wynikających z łącznej liczby dni przepracowanych w określonym czasie.

Porada:  Aby obliczyć liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych, należy użyć funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND.

Składnia

DNI.ROBOCZE(data_początkowa;data_końcowa;[święta])

W składni funkcji DNI.ROBOCZE występują następujące argumenty:

  • Data_początkowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę początkową.

  • Data_końcowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę końcową.

  • Święta    Argument opcjonalny. Opcjonalny zakres jednej lub kilku dat, takich jak święta państwowe i kościelne oraz święta ruchome, które są wykluczane z kalendarza dni roboczych. Lista może być zarówno zakresem komórek, które zawierają daty, jak i stałą tablicową zawierającą liczby kolejne reprezentujące daty.

Ważne:  Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2012 należy użyć funkcji DATA(2012;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2012 r. odpowiada liczba kolejna 40 909, ponieważ przypada 40 909 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest prawidłową datą, funkcja DNI.ROBOCZE zwraca #VALUE! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Data

Opis

2012-10-01

Data rozpoczęcia projektu

2013-03-01

Data zakończenia projektu

2012-11-22

Święto

2012-12-04

Święto

2012-01-21

Święto

Formuła

Opis

Wynik

=DNI.ROBOCZE(A2;A3)

Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01).

110

=DNI.ROBOCZE(A2;A3;A4)

Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01) z uwzględnieniem dnia świątecznego 2012-11-22 jako dnia wolnego od pracy.

109

=DNI.ROBOCZE(A2;A3;A4:A6)

Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01) z uwzględnieniem trzech dni świątecznych jako dni wolnych od pracy.

107

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×