Najczęstszym sposobem dostosowywania formularza, widoku lub raportu programu Access jest dodanie lub zmodyfikowanie kontrolek. Mogą to być pola tekstowe, przyciski, pola kombi lub inne elementy służące do dodawania, edytowania i wyświetlania danych.

Typowe kontrolki programu Access.

Pracując w aplikacji sieci Web programu Access lub bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, możesz dodawać kontrolki dwiema metodami:

  • Aby utworzyć kontrolkę powiązaną z polem (co oznacza, że kontrolka będzie wyświetlana i umożliwiała edytowanie danych z tabeli), otwórz listę pól (klawisze Alt+F8) i przeciągnij pole z listy do formularza, widoku lub raportu. Program Access doda kontrolkę odpowiednią dla typu danych przechowywanych w polu.

    Przeciąganie pola z listy pól do widoku.

    Porada:  Podczas tworzenia formularza za pomocą narzędzia Formularz w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych program Access automatycznie tworzy kontrolki powiązane dla wszystkich pól w źródle rekordów.

  • Aby utworzyć kontrolkę niepowiązaną, kliknij kontrolkę na karcie Projektowanie na wstążce. W aplikacji sieci Web programu Access kontrolka zostanie natychmiast wyświetlona w widoku. W bazie danych dla komputerów stacjonarnych należy kliknąć miejsce w formularzu, widoku lub raporcie, w którym kontrolka ma zostać umieszczona.

    Galeria Kontrolki na wstążce

    W razie potrzeby można przekonwertować kontrolkę niepowiązaną na kontrolkę powiązaną, edytując właściwości kontrolki. Jeśli korzystasz z bazy danych dla komputerów stacjonarnych, naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić te właściwości, a następnie wybierz nazwę pola z listy rozwijanej Źródło kontrolki.

Które kontrolki wybrać: powiązane czy niepowiązane?

Kontrolki powiązane służą do wyświetlania danych w tabelach i kwerendach oraz do pracy z tymi danymi. Ponieważ są one powiązane z bazowym źródłem danych, wszelkie zmiany, jakie wprowadzasz za ich pomocą, są odzwierciedlane w źródle danych (przy założeniu, że źródło danych umożliwia edytowanie).

Kontrolki niepowiązane są przydatne przy wyświetlaniu obliczonych wartości i wprowadzaniu wartości, które nie muszą być zapisywane w tabelach. Kontrolki tego typu możesz na przykład umieścić na formularzu w celu wprowadzenia daty początkowej i końcowej, a następnie za pomocą makra dołączonego do kontrolki przycisku polecenia odczytać te daty i wyświetlić raport obejmujący podany okres. Ponieważ nie ma potrzeby zapisywania tych dat, kontrolki nie muszą być powiązane z jakimikolwiek polami.

Co jeszcze mogę zrobić przy użyciu kontrolek?

Najbardziej typową kontrolką jest pole tekstowe — za jej pomocą można wyświetlać dane o różnych typach, w tym tekst, liczby i daty. Inne kontrolki mają bardziej wyspecjalizowane działanie. Na przykład istnieją kontrolki służące do wstawiania podziału strony w raporcie, dodawania zawartości sieci Web do formularza bazy danych dla komputerów stacjonarnych czy dodawania podformularza w ramach formularza bazy danych dla komputerów stacjonarnych. Możesz utworzyć kontrolkę odwołującą się do kontrolki w innym formularzu, a w bazie danych dla komputerów stacjonarnych możesz też zmienić kolejność tabulacji dla kontrolek.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu kontrolek do raportów, zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×