Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Najczęstszym sposobem dostosowywania formularza, widoku lub raportu programu Access jest dodanie lub zmodyfikowanie kontrolek. Mogą to być pola tekstowe, przyciski, pola kombi lub inne elementy służące do dodawania, edytowania i wyświetlania danych.

Typowe kontrolki programu Access.

Pracując w aplikacji sieci Web programu Access lub bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, możesz dodawać kontrolki dwiema metodami:

  • Aby utworzyć kontrolkę powiązaną z polem (co oznacza, że kontrolka będzie wyświetlana i umożliwiała edytowanie danych z tabeli), otwórz listę pól (klawisze Alt+F8) i przeciągnij pole z listy do formularza, widoku lub raportu. Program Access doda kontrolkę odpowiednią dla typu danych przechowywanych w polu.

    Przeciąganie pola z listy pól do widoku.

    Porada:  Podczas tworzenia formularza za pomocą narzędzia Formularz w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych program Access automatycznie tworzy kontrolki powiązane dla wszystkich pól w źródle rekordów.

  • Aby utworzyć kontrolkę niepowiązaną, kliknij kontrolkę na karcie Projektowanie na wstążce. W aplikacji sieci Web programu Access kontrolka zostanie natychmiast wyświetlona w widoku. W bazie danych dla komputerów stacjonarnych należy kliknąć miejsce w formularzu, widoku lub raporcie, w którym kontrolka ma zostać umieszczona.

    Galeria Kontrolki na wstążce

    W razie potrzeby można przekonwertować kontrolkę niepowiązaną na kontrolkę powiązaną, edytując właściwości kontrolki. Jeśli korzystasz z bazy danych dla komputerów stacjonarnych, naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić te właściwości, a następnie wybierz nazwę pola z listy rozwijanej Źródło kontrolki.

Które kontrolki wybrać: powiązane czy niepowiązane?

Kontrolki powiązane służą do wyświetlania danych w tabelach i kwerendach oraz do pracy z tymi danymi. Ponieważ są one powiązane z bazowym źródłem danych, wszelkie zmiany, jakie wprowadzasz za ich pomocą, są odzwierciedlane w źródle danych (przy założeniu, że źródło danych umożliwia edytowanie).

Kontrolki niepowiązane są przydatne przy wyświetlaniu obliczonych wartości i wprowadzaniu wartości, które nie muszą być zapisywane w tabelach. Kontrolki tego typu możesz na przykład umieścić na formularzu w celu wprowadzenia daty początkowej i końcowej, a następnie za pomocą makra dołączonego do kontrolki przycisku polecenia odczytać te daty i wyświetlić raport obejmujący podany okres. Ponieważ nie ma potrzeby zapisywania tych dat, kontrolki nie muszą być powiązane z jakimikolwiek polami.

Co jeszcze mogę zrobić przy użyciu kontrolek?

Najbardziej typową kontrolką jest pole tekstowe — za jej pomocą można wyświetlać dane o różnych typach, w tym tekst, liczby i daty. Inne kontrolki mają bardziej wyspecjalizowane działanie. Na przykład istnieją kontrolki służące do wstawiania podziału strony w raporcie, dodawania zawartości sieci Web do formularza bazy danych dla komputerów stacjonarnych czy dodawania podformularza w ramach formularza bazy danych dla komputerów stacjonarnych. Możesz utworzyć kontrolkę odwołującą się do kontrolki w innym formularzu, a w bazie danych dla komputerów stacjonarnych możesz też zmienić kolejność tabulacji dla kontrolek.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu kontrolek do raportów, zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×