Dodawanie listy kontrolnej do zadania

Gdy zaczynasz planować pracę, możesz mieć listy różnych rzeczy, których trzeba pilnować w przypadku poszczególnych zadań. Aby zachować kontrolę nad listą zadań, możesz dodać listę kontrolną do zadania.

Aby dodać listę kontrolną, wybierz zadanie w celu wyświetlenia jego szczegółów, kliknij pozycję Dodaj element w obszarze Lista kontrolna, a następnie zacznij pisać listę. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać kolejny element do listy.

Kliknij pozycję Dodaj element i wpisz element listy kontrolnej.

Dodawanie elementu do listy kontrolnej

Ustaw listę kontrolną jako podgląd zadania w celu łatwiejszego sprawdzania, co należy zrobić w zadaniu. Możesz użyć albo listy kontrolnej, albo dokumentu/podglądu obrazu, ale nie obu. Czego jeszcze mogę używać do podglądu zadania?

Kliknij pozycję Pokaż na karcie, aby wyświetlić listę kontrolną

Oznacz elementy jako wykonane w widoku Tablica, usuwając ich zaznaczenie w miarę postępów. Jakimi jeszcze sposobami mogę zaktualizować informacje o postępie zadań?

Kliknij pole wyboru, aby oznaczyć zadanie jako ukończone

Przekształcanie elementu listy kontrolnej na zadanie

Jeśli element listy kontrolnej zaczyna być coraz bardziej skomplikowany, możesz przekształcić go w oddzielne zadanie w ramach planu.

Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły, wskaż element listy kontrolnej, a następnie wybierz pozycję Podwyższ poziom.

Awansuj do zadania

Usuwanie elementu listy kontrolnej

Nie potrzebujesz już elementu listy kontrolnej? Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły, wskaż element listy kontrolnej, a następnie wybierz pozycję Usuń element listy kontrolnej.

Usuwanie elementu pola wyboru

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×