Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Za pomocą narzędzi tabel można łatwo dodawać i usuwać wiersze oraz kolumny w PowerPoint.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, korzystając z myszy, przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć równą liczbę wierszy, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład wybierz pozycję trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, co spowoduje dodanie trzech kolejnych wierszy.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij komórkę z prawej strony ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli znajdującą się po prawej lub po lewej stronie kolumny, w której chcesz umieścić nową kolumnę.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej strony.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, korzystając z myszy, przeciągnij myszą, aby wybrać równą liczbę kolumn do sumy, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Na przykład wybierz pozycję trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, a zostaną dodane trzy więcej kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie tabeli do slajdu

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie tabela kliknij przycisk zaznacz, a następnie kliknij polecenie zaznacz wiersz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie wiersze i kolumny wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonego wiersza, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonego wiersza, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, zaznacz liczbę wierszy, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej.

Porada: Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij ostatnią komórkę w ostatnim wierszu, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie z lewej lub z prawej strony miejsca, w którym ma się pojawić nowa kolumna.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie tabela kliknij przycisk zaznacz, a następnie kliknij pozycję wybierz kolumnę.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie wiersze i kolumny wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej strony.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej kolumny, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, zaznacz liczbę kolumn, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej.

Usuwanie kolumny lub wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie tabela kliknij przycisk zaznacz, a następnie kliknij polecenie zaznacz kolumnę lub Wybierz pozycję wiersz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn kliknij strzałkę poniżej przycisku Usuń.

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kolumnę, kliknij pozycję Usuń kolumny lub naciśnij klawisz Backspace.

  • Aby usunąć wiersz, kliknij pozycję Usuń wiersze lub naciśnij klawisz Backspace.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze & kolumny wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Przyciski na Wstążce umożliwiające edytowanie wierszy i kolumn w tabeli

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, korzystając z myszy, przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć równą liczbę wierszy, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład wybierz pozycję trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, co spowoduje dodanie trzech kolejnych wierszy.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij komórkę z prawej strony ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli znajdującą się po prawej lub po lewej stronie kolumny, w której chcesz umieścić nową kolumnę.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze & kolumny wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej strony.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Przyciski na Wstążce umożliwiające edytowanie wierszy i kolumn w tabeli

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, korzystając z myszy, przeciągnij myszą, aby wybrać równą liczbę kolumn do sumy, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Na przykład wybierz pozycję trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, a zostaną dodane trzy więcej kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze & kolumny kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Wybierz przycisk Usuń, a następnie wybierz pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze & kolumny kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Polecenie Usuń kolumnę

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. Na karcie układ tabeli w grupie wiersze & kolumny wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij poniżej.

   Przyciski na Wstążce umożliwiające edytowanie wierszy i kolumn w tabeli

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, korzystając z myszy, przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć równą liczbę wierszy, które chcesz dodać, a następnie kliknij powyżej lub poniżej. Na przykład wybierz pozycję trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję powyżej lub poniżej, a zostaną dodane trzy więcej wierszy.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij komórkę z prawej strony ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli znajdującą się po prawej lub po lewej stronie kolumny, w której chcesz umieścić nową kolumnę.

 2. Na karcieukład tabeli w grupie wiersze & kolumny wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję do lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję do prawej.

   Przyciski na Wstążce umożliwiające edytowanie wierszy i kolumn w tabeli

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, korzystając z myszy, przeciągnij myszą, aby wybrać równą liczbę kolumn do sumy, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję w lewo lub w prawo. Na przykład wybierz pozycję trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję do lewej lub do prawej, a zostaną dodane trzy więcej kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie układ tabeli w grupie wiersze & kolumny kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Polecenie Usuń kolumnę

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. Na karcie układ tabeli w grupie kolumny wierszy & kolumn kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Polecenie Usuń tabelę

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, możesz kliknąć komórkę z prawej strony ostatniego wiersza, a następnie nacisnąć klawisz TAB.

   • PowerPoint dla sieci Web nie może dodać jednocześnie wielu wierszy lub kolumn.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli znajdującą się po prawej lub po lewej stronie kolumny, w której chcesz umieścić nową kolumnę.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej strony.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga: PowerPoint dla sieci Web nie może dodać jednocześnie wielu wierszy lub kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie Układ w grupie kolumny wierszy & kolumn kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie tabeli do slajdu

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×