Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Narzędzia tabel pozwalają łatwo dodawać i usuwać wiersze oraz kolumny w PowerPoint.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, przeciągnij myszą w celu wybrania równej liczby wierszy do ilości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstawponiżej , a zostaną dodane jeszcze trzy wiersze.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij komórkę najdalszą od prawej strony ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli po prawej lub lewej stronie kolumny, w której chcesz dodać nową kolumnę.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, przeciągnij myszą w celu wybrania odpowiedniej liczby kolumn do ilości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Na przykład zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstawz prawej , a zostaną dodane jeszcze trzy kolumny.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumn kliknij pozycję Usuń ,a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Wiersze i & kolumny kliknij pozycję Usuń ,a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie tabeli do slajdu

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wiersz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  tekst alternatywny

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonego wiersza, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonego wiersza, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, zaznacz liczbę wierszy, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej.

Porada: Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij ostatnią komórkę ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie po lewej lub po prawej stronie miejsca, w którym chcesz dodać nową kolumnę.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz kolumnę.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  tekst alternatywny

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej kolumny, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, zaznacz liczbę kolumn, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej.

Usuwanie kolumny lub wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Zaznacz ,a następnie kliknij pozycję Zaznacz kolumnę lub Wybierz wiersz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny kliknij strzałkę w obszarze Usuń.

  tekst alternatywny

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kolumnę, kliknij polecenie Usuń kolumny lub naciśnij klawisz BACKSPACE.

  • Aby usunąć wiersz, kliknij polecenie Usuń wiersze lub naciśnij klawisz BACKSPACE.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   tekst alternatywny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, przeciągnij myszą w celu wybrania równej liczby wierszy do ilości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstawponiżej , a zostaną dodane jeszcze trzy wiersze.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij komórkę najdalszą od prawej strony ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli po prawej lub lewej stronie kolumny, w której chcesz dodać nową kolumnę.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   tekst alternatywny

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, przeciągnij myszą w celu wybrania odpowiedniej liczby kolumn do ilości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Na przykład zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstawz prawej , a zostaną dodane jeszcze trzy kolumny.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumn kliknij pozycję Usuń ,a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Wybierz przycisk Usuń, a następnie wybierz pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze i & kliknij przycisk Usuń,a następnie kliknij polecenie Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  tekst alternatywny

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ tabeli w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Poniżej.

   Przyciski na wstążce do edytowania wierszy i kolumn w tabeli

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, przeciągnij myszą w celu wybrania równej liczby wierszy do ilości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Powyżej lubPoniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Powyżej lub Poniżej ,a zostaną dodane trzy kolejne wiersze.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij komórkę najdalszą od prawej strony ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli po prawej lub lewej stronie kolumny, w której chcesz dodać nową kolumnę.

 2. Na karcieUkład tabeli w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Z prawej.

   Przyciski na wstążce do edytowania wierszy i kolumn w tabeli

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, przeciągnij myszą w celu wybrania odpowiedniej liczby kolumn do ilości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję W lewo lub W prawo. Na przykład zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Z lewej lub Z prawej ,a zostaną dodane jeszcze trzy kolumny.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ tabeli w grupie Wiersze & kolumn kliknij pozycję Usuń ,a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  tekst alternatywny

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. Na karcie Układ tabeli w grupie Wiersze i & kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Polecenie Usuń tabelę

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, możesz kliknąć komórkę po prawej stronie ostatniego wiersza, a następnie nacisnąć klawisz TAB.

   • PowerPoint dla sieci Web nie można dodać wielu wierszy lub kolumn jednocześnie.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli po prawej lub lewej stronie kolumny, w której chcesz dodać nową kolumnę.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga:  PowerPoint dla sieci Web nie można dodać wielu wierszy lub kolumn jednocześnie.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumn kliknij pozycję Usuń ,a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij w innym miejscu w tabeli.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumn kliknij pozycję Usuń ,a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie tabeli do slajdu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×