Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Narzędzia tabel umożliwiają łatwe dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli w PowerPoint.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, za pomocą myszy przeciągnij wskaźnik myszy w celu zaznaczenia równej liczby wierszy do wartości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, a zostaną dodane jeszcze trzy wiersze.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij skrajną po prawej stronie komórkę ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz Tab.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli z prawej lub lewej strony kolumny, w której ma się pojawić nowa kolumna.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, za pomocą myszy przeciągnij wskaźnik myszy w celu zaznaczenia równej liczby kolumn do wartości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Na przykład zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, a zostaną dodane jeszcze trzy kolumny.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

  Usuwanie tabeli

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   tekst alternatywny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, za pomocą myszy przeciągnij wskaźnik myszy w celu zaznaczenia równej liczby wierszy do wartości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, a zostaną dodane jeszcze trzy wiersze.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij skrajną po prawej stronie komórkę ostatniego wiersza, a następnie naciśnij klawisz Tab.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli z prawej lub lewej strony kolumny, w której ma się pojawić nowa kolumna.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   tekst alternatywny

   Uwaga: Aby dodać wiele kolumn jednocześnie, za pomocą myszy przeciągnij wskaźnik myszy w celu zaznaczenia równej liczby kolumn do wartości, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Na przykład zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, a zostaną dodane jeszcze trzy kolumny.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Wybierz przycisk Usuń, a następnie wybierz pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby ją zaznaczyć.

 2. Na karcie Układ w grupie Wiersze & kolumny kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń tabelę lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

  tekst alternatywny

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ tabeli (lub tylko Tabela) wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, możesz kliknąć komórkę znajdującą się po prawej stronie ostatniego wiersza, a następnie nacisnąć klawisz Tab.

   • PowerPoint dla sieci Web nie można dodać wielu wierszy lub kolumn jednocześnie.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli z prawej lub lewej strony kolumny, w której ma się pojawić nowa kolumna.

 2. Na karcie Układ tabeli (lub tylko Tabela) wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga:  PowerPoint dla sieci Web nie można dodać wielu wierszy lub kolumn jednocześnie.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ tabeli (lub tylko Tabela) wybierz pozycję Usuń, a następnie wybierz pozycję Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Na karcie Układ tabeli (lub tylko Tabela) wybierz pozycję Usuń, a następnie wybierz pozycję Usuń tabelę.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie tabeli do slajdu

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×