Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli piszesz dokument składający się z wielu rozdziałów, na przykład książkę, i zawierający ilustracje, możesz poprzedzić podpis ilustracji numerem rozdziału, w którym ta ilustracja występuje. Na przykład ilustracja trzecia w rozdziale piątym może zostać oznaczona jako „Ilustracja 5-3”. Na szczęście dodawanie numerów rozdziałów do podpisów ani ich automatyczna aktualizacja w przypadku przeniesienia ilustracji do innego rozdziału w trakcie edycji dokumentu nie jest trudnym zadaniem.

Krok 1. Stosowanie numerowania do nagłówków rozdziałów w dokumencie

Uwaga: Aby dołączyć numery rozdziałów do podpisów, należy zastosować unikatowy styl nagłówka dla nagłówków rozdziałów. Jeśli na przykład styl Nagłówek 1 jest używany dla nagłówków rozdziałów, nie należy stosować go do żadnego innego tekstu w dokumencie.

 1. Zaznacz pierwszy nagłówek rozdziału w dokumencie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa.

  Przycisk Lista wielopoziomowa

 3. Kliknij definicję listy numerowania rozdziałów (tę, która zawiera tekst Nagłówek 1 lub Rozdział 1).

  Do formatowania nagłówków rozdziałów, które mają zostać uwzględnione w podpisach, użyj wielopoziomowej listy Nagłówki rozdziałów.

  Definicja listy numerowania rozdziałów zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nagłówków w dokumencie, które używają tego stylu (tj. Nagłówek 1 w tym przykładzie).

Krok 2. Dodawanie numerów rozdziałów do podpisów

 1. Zaznacz obiekt (tabelę, równanie, rysunek lub inny obiekt), do którego chcesz dodać podpis.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij pozycję Wstaw podpis.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 3. Z listy Etykieta wybierz etykietę, która najlepiej opisuje obiekt, na przykład rysunek lub równanie. Jeśli na liście brakuje wymaganej etykiety, kliknij pozycję Nowa etykieta, wpisz nową etykietę w polu Etykieta, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby ustawić opcje podpisu dla rysunku, tabeli lub równania, użyj okna dialogowego podpisu.
 4. Wpisz dowolny tekst, w tym znaki interpunkcyjne, który ma być wyświetlany za etykietą.

  Wpisz dowolny opcjonalny tekst niestandardowy dla podpisów w polu etykiety.
 5. W oknie dialogowym Podpis kliknij przycisk Numerowanie.

 6. Zaznacz pole wyboru Dołącz numer rozdziału.

  Aby dodać numery rozdziałów do podpisów, użyj okna dialogowego numerowania.
 7. Z listy Rozpocznij rozdział stylem wybierz styl nagłówka, który został zastosowany do nagłówka rozdziału.

 8. Z listy Użyj separatora wybierz znak interpunkcyjny oddzielający numer rozdziału od numeru podpisu. W tym przykładzie został wybrany łącznik, więc podpis pod pierwszym obrazem w rozdziale 2 zostanie wyświetlony jako „Rysunek 2-1”.

 9. Kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli numerowanie wydaje się nieprawidłowe, szczególnie po dodaniu lub przeniesieniu ilustracji, spróbuj zaktualizować podpisy, naciskając klawisze CTRL + A (aby zaznaczyć cały dokument), a następnie naciskając klawisz F9 (aby zaktualizować wszystkie podpisy).

Zobacz też

Masz pytania dotyczące używania podpisów w programie Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum odpowiedzi dotyczących programu Word.

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia programu Word? Jeśli tak, powiadom nas przesyłając opinię. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Jak przesłać opinię na temat pakietu Microsoft Office?.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×