Uwaga: Gdy jest tworzona nowa tabela w widoku arkusza danych, w programie Access jest automatycznie tworzony klucz podstawowy z typem danych Autonumerowanie.

  1. W programie Access otwórz bazę danych, którą chcesz zmodyfikować.

  2. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, do której chcesz dodać klucz podstawowy, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

    Porada: Jeśli okienko nawigacji jest niewidoczne, należy nacisnąć klawisz F11, aby je wyświetlić.

  3. W siatce projektu tabeli znajdź pierwszy dostępny pusty wiersz.

  4. W polu Nazwa pola wpisz nazwę, np. IDKlienta.

  5. W polu Typ danych kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Autonumerowanie.

  6. W obszarze Właściwości pola na liście Nowe wartości kliknij pozycję Przyrostowo, aby dla klucza podstawowego były używane przyrostowe wartości liczbowe, lub pozycję Losowo, aby były używane liczby losowe.

Gdy jest tworzona nowa tabela w widoku arkusza danych, w programie Access jest automatycznie tworzony klucz podstawowy z typem danych Autonumerowanie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×