Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Możesz korzystać z przypisów dolnych i końcowych, aby objaśnić lub skomentować zawartość albo dodać odwołania jej dotyczące. Przypisy dolne umieszczane są zazwyczaj u dołu strony, a przypisy końcowe — na końcu dokumentu lub sekcji.

Dodawanie przypisu dolnego

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać przypis dolny.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Wstaw przypis dolny.

  Na karcie Odwołania wyróżniony jest przycisk Przypis dolny

  Program Word wstawi znacznik odwołania w tekście i doda znacznik przypisu dolnego u dołu strony.

 3. Wpisz tekst przypisu dolnego.

  Porada:  Aby powrócić do odpowiedniego miejsca w dokumencie, kliknij dwukrotnie znacznik przypisu dolnego.

Dodawanie przypisu końcowego

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać przypis końcowy.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Wstaw przypis końcowy.

  Na karcie Odwołania wyróżniony jest przycisk Przypis końcowy

  W programie Word zostanie wstawiony znacznik odwołania w tekście oraz dodany znacznik przypisu końcowego na końcu dokumentu.

 3. Wpisz tekst przypisu końcowego.

  Porada:  Aby powrócić do odpowiedniego miejsca w dokumencie, kliknij dwukrotnie znacznik przypisu końcowego.

Dostosowywanie przypisów dolnych i końcowych

Po dodaniu przypisów dolnych i końcowych możesz zmienić sposób ich wyświetlania. Na przykład możesz zmienić format liczb lub miejsce wyświetlania przypisów w dokumencie.

 1. W menu Wstaw kliknij pozycję Przypis dolny, aby otworzyć okno Przypis dolny i przypis końcowy.

  Okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy

 2. W oknie Przypis dolny i przypis końcowy wybierz odpowiednie opcje.

  Wybierz zakres stosowania zmian — cały dokument lub bieżąca sekcja — a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Porada: Aby od początku numerować przypisy dolne lub końcowe w każdej sekcji, w oknie Przypis dolny i przypis końcowy kliknij pozycję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe, a w polu Numerowanie kliknij pozycję Rozpocznij nową sekcję.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×