W programach Word, Excel i PowerPoint dla urządzeń przenośnych można dodawać tabele i wybierać z galerii wstępnie sformatowanych szablonów tabel, a następnie dodawać lub usuwać kolumny i wiersze stosownie do potrzeb. Oto, jak należy to zrobić.

 1. Na tablecie z systemem Android w pliku pakietu Office naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę, a następnie naciśnij pozycję wstaw > tabeli.

  Na telefonie z systemem Android w pliku pakietu Office naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę, naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj, a następnie naciśnij pozycję Strona główna > Wstawianietabeli>.

 2. Karta tabela zostanie wyświetlona w sposób pokazany:

  • Na tablecie z systemem Android

   Menu tabela

  • Na telefonie z systemem Android

   Karta tabela telefonu z systemem Android

 1. Na tablecie z systemem Android w pliku pakietu Office naciśnij komórkę w zakresie, który chcesz przekonwertować na tabelę, a następnie naciśnij pozycję wstaw > tabeli.

  Na telefonie z systemem Android w pliku pakietu Office naciśnij komórkę w zakresie, który chcesz przekonwertować na tabelę, naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj, a następnie naciśnij pozycję Strona główna > Wstawianie > tabeli.

 2. Karta tabela zostanie wyświetlona w sposób pokazany:

  • Na tablecie z systemem Android

   Menu tabela

  • Na telefonie z systemem Android

   Karta tabela telefonu z systemem Android

 1. W pliku pakietu Office naciśnij pozycję w tabeli, a następnie na karcie tabela naciśnij pozycję Wstaw.

 2. Wybierz opcję z menu. Możesz dodać wiersze powyżej wiersza, w którym znajduje się kursor, wiersze poniżej, kolumny po lewej stronie i kolumny po prawej stronie.

  Menu Wstaw w systemie Android

 1. W pliku pakietu Office naciśnij pozycję w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć, a następnie na karcie tabela naciśnij pozycję Usuń.

 2. Wybierz opcję z menu. Możesz usunąć wiersze, kolumny lub całą tabelę.

  Menu Usuń w systemie Android

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić lub wyczyścić zawartość określonej komórki, naciśnij dwukrotnie komórkę, a następnie wybierz jedną z opcji na pasku poleceń.

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć całą tabelę, naciśnij blok zaznacz w lewym górnym rogu tabeli, a następnie naciśnij odpowiednią opcję na pasku poleceń.

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć jeden wiersz, naciśnij blok zaznacz po lewej stronie wiersza, a następnie naciśnij opcję na pasku poleceń.

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć kolumnę, naciśnij blok zaznaczania w górnej części kolumny, a następnie naciśnij opcję na pasku poleceń.

 • Aby szybko dodać kolumnę lub wiersz, naciśnij blok wyboru u góry kolumny lub po lewej stronie wiersza, a następnie naciśnij znak plus.

  Pasek poleceń systemu Android

 1. Na tablecie iPad w pliku pakietu Office naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę, a następnie naciśnij pozycję wstaw > tabeli.

  Na telefonie iPhone w pliku pakietu Office naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę, naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj, a następnie naciśnij pozycję Strona główna > Wstawianietabeli>.

 2. Karta tabela zostanie wyświetlona w sposób pokazany:

  • Na tablecie iPad

   Karta tabela iPad

  • Na telefonie iPhone

   Karta tabela telefonu iPhone

 1. Na tablecie iPad w pliku pakietu Office naciśnij komórkę w zakresie, który chcesz przekonwertować na tabelę, a następnie naciśnij pozycję wstaw > tabeli.

  Na telefonie iPhone w pliku pakietu Office naciśnij komórkę w zakresie, który chcesz przekonwertować na tabelę, naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj, a następnie naciśnij pozycję Strona główna > Wstawianietabeli>.

 2. Karta tabela zostanie wyświetlona w sposób pokazany:

  • Na tablecie iPad

   Karta tabela iPad

  • Na telefonie iPhone

   Karta tabela telefonu iPhone

 1. W pliku pakietu Office naciśnij pozycję w tabeli, a następnie na karcie tabela naciśnij pozycję Wstaw.

 2. Wybierz opcję z menu. Możesz dodać wiersze powyżej wiersza, w którym znajduje się kursor, wiersze poniżej, kolumny po lewej stronie i kolumny po prawej stronie.

  menu Wstaw tabelę tabletu iPad

 1. W pliku pakietu Office naciśnij pozycję w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć, a następnie na karcie tabela naciśnij pozycję Usuń.

 2. Wybierz opcję z menu. Możesz usunąć wiersze, kolumny lub całą tabelę.

  menu usuwania tabeli iPad

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć całą tabelę, naciśnij strzałkę w lewym górnym rogu tabeli, a następnie wybierz odpowiednie opcje na pasku poleceń.

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć zawartość określonej komórki, naciśnij dwukrotnie komórkę, a następnie wybierz jedną z opcji na pasku poleceń.

  Pasek poleceń tabeli iPad

 1. Na tablecie z systemem Windows w pliku pakietu Office naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę, a następnie naciśnij pozycję wstaw > tabeli.

  Na telefonie z systemem Windows Phone w pliku pakietu Office naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę, naciśnij pozycję więcej Więcej, a następnie naciśnij pozycję Strona główna > Wstawianietabeli>.

 2. Karta tabela zostanie wyświetlona w sposób pokazany:

  • Na tablecie z systemem Windows

   Menu tabeli dla urządzeń przenośnych systemu Windows

  • Na telefonie z systemem Windows Phone

   Karta tablica z systemem Windows Phone

 1. W pliku pakietu Office naciśnij pozycję w tabeli, a następnie na karcie tabela naciśnij pozycję Wstaw.

 2. Wybierz opcję z menu. Możesz dodać wiersze powyżej wiersza, w którym znajduje się kursor, wiersze poniżej, kolumny po lewej stronie i kolumny po prawej stronie.

  Wstawianie wierszy lub kolumn

 1. W pliku pakietu Office naciśnij pozycję w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć, a następnie na karcie tabela naciśnij pozycję Usuń.

 2. Wybierz opcję z menu. Możesz usunąć wiersze, kolumny lub całą tabelę.

  Usuwanie wierszy i kolumn

Możesz użyć opcji tekst alternatywny, aby dodać tekst alternatywny do tabeli.

 1. W pliku pakietu Office naciśnij pozycję w kolumnie lub naciśnij blok zaznacz w lewym górnym rogu tabeli, aby zaznaczyć całą tabelę.

 2. Na tablecie z systemem Windows na karcie tabela naciśnij ikonę rozmiar komórki , a następnie wybierz pozycję tekst alternatywny. Po prostu naciśnij pozycję tekst alternatywnyna telefonie z systemem Windows Phone.

 3. Wprowadź tytuł i Opis tabeli.

  Tekst alternatywny tabeli dla urządzeń przenośnych systemu Windows

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć całą tabelę, naciśnij pozycję Wybierz blok w lewym górnym rogu tabeli, a następnie naciśnij odpowiednią opcję na pasku poleceń.

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć jeden wiersz, naciśnij blok zaznacz po lewej stronie wiersza, a następnie naciśnij opcję na pasku poleceń.

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić, wyczyścić lub usunąć kolumnę, naciśnij blok zaznaczania w górnej części kolumny, a następnie naciśnij opcję na pasku poleceń.

 • Aby wyciąć, skopiować, wkleić lub wyczyścić zawartość określonej komórki, naciśnij dwukrotnie komórkę, a następnie wybierz jedną z opcji na pasku poleceń.

 • Aby szybko dodać kolumnę lub wiersz, naciśnij blok wyboru u góry kolumny lub po lewej stronie wiersza, a następnie naciśnij znak plus.

  Pasek poleceń tabeli dla urządzeń przenośnych systemu Windows

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×