W Microsoft Office tekstu WordArt lub pola tekstowego można dodać tekst na wierzchu zdjęcia. Możesz przenieść obiekt WordArt lub pole tekstowe na zdjęcie, a następnie, w zależności od Microsoft Office programu, którego używasz, obrócić tekst, aby jak najlepiej pasował do zdjęcia.

Najlepszy sposób użycia zależy od tego, co próbujesz osiągnąć i Microsoft Office, którego używasz. Chcesz, aby tekst miał bardzo stylizowany wygląd? Czy próbujesz osiągnąć efekt podobny do tego, który może się pojawić na pocztówce? Czy tekst jest krótki? Jeśli tak, najlepszym rozwiązaniem może być tekst WordArt.

obiekt wordArt — łuk w górę

Inną opcją dodawania tekstu na wierzchu zdjęcia jest rysowanie pola tekstowego, wpisywanie tekstu w polu tekstowym, a następnie przezroczystość tła i konturu pola tekstowego. Tekst w polu tekstowym można sformatować tak samo, jak w dowolnym miejscu w Office. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz dodać do zdjęcia więcej niż jeden wyraz lub dwa wyrazy.

Pole tekstowe — Uśmiech

Z Office wybierz program, z których korzystasz.

Dodawanie tekstu na wierzchu zdjęcia przy użyciu tekstu WordArt

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt,kliknij styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy Tekst

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź tekstu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie w razie potrzeb obróć tekst o kąt najlepszy dla zdjęcia.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 5. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Wybierz pozycję Grupuj

Dodawanie tekstu na zdjęciu za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Pole tekstowe,kliknij w dowolnym miejscu obok obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy Tekst

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, wyróżnij tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu w menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie, jeśli chcesz, obróć tekst pod kątem, który najlepiej sprawdza się na zdjęciu.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Style kształtów

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Wybierz pozycję Grupuj

Początek strony

Dodawanie tekstu na wierzchu zdjęcia przy użyciu tekstu WordArt

 1. Upewnij się, że w prezentacji zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt,kliknij styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy Tekst

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź tekstu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie w razie potrzeb obróć tekst o kąt najlepszy dla zdjęcia.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 5. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Wybierz pozycję Grupuj

Dodawanie tekstu na zdjęciu za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w prezentacji zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe ,przeciągnij, aby narysować pole tekstowe w dowolnym miejscu obok obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy Tekst

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, wyróżnij tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu w menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie, jeśli chcesz, obróć tekst pod kątem, który najlepiej sprawdza się na zdjęciu.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Style kształtów

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Wybierz pozycję Grupuj

Początek strony

Dodawanie tekstu na wierzchu zdjęcia przy użyciu tekstu WordArt

 1. Kliknij w dokumencie, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Wybieranie kanwy rysunku

 3. Kliknij przycisk kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij pozycję Obrazy.

  Grupa Ilustracje

 4. Przejdź do zdjęcia, którego chcesz użyć, i kliknij je dwukrotnie.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt,kliknij styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź tekstu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie w razie potrzeb obróć tekst o kąt najlepszy dla zdjęcia.

 7. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 8. W obszarze Narzędziaobrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Wybierz pozycję Grupuj

Dodawanie tekstu na zdjęciu za pomocą pola tekstowego

 1. Kliknij w dokumencie, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Wybieranie kanwy rysunku

 3. Kliknij przycisk kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij pozycję Obrazy.

  Grupa Ilustracje

 4. Przejdź do zdjęcia, którego chcesz użyć, i kliknij je dwukrotnie, a następnie kliknij poza kanwą rysunku.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknijpozycjęPole tekstowe, a następnie u dołu menu kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

 6. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany w polu tekstowym, a następnie przeciągnij je do lokalizacji.

 7. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, wyróżnij tekst, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu na menu skrótów.

 8. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, a następnie przeciągnij pole tekstowe, aby umieścić je na zdjęciu.

 9. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Grupa Style kształtów w programie Word

 10. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 11. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Wybierz pozycję Grupuj

Początek strony

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Z Office wybierz program, z których korzystasz.

Dodawanie tekstu na wierzchu zdjęcia przy użyciu tekstu WordArt

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt,kliknij styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — WordArt

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź tekstu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie w razie potrzeb obróć tekst o kąt najlepszy dla zdjęcia.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 5. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Dodawanie tekstu na zdjęciu za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Pole tekstowe,kliknij w dowolnym miejscu obok obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — Pole tekstowe

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, wyróżnij tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu w menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie, jeśli chcesz, obróć tekst pod kątem, który najlepiej sprawdza się na zdjęciu.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

   Pasek narzędzi — kontur kształtu

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Początek strony

Dodawanie tekstu na wierzchu zdjęcia przy użyciu tekstu WordArt

 1. Upewnij się, że w prezentacji zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt,kliknij styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — WordArt

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź tekstu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie w razie potrzeb obróć tekst o kąt najlepszy dla zdjęcia.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 5. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Dodawanie tekstu na zdjęciu za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w prezentacji zostało wstawione zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe ,przeciągnij, aby narysować pole tekstowe w dowolnym miejscu obok obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — Pole tekstowe

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, wyróżnij tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu w menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie, jeśli chcesz, obróć tekst pod kątem, który najlepiej sprawdza się na zdjęciu.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

   Pasek narzędzi — kontur kształtu

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Początek strony

Dodawanie tekstu na wierzchu zdjęcia przy użyciu tekstu WordArt

 1. Kliknij w dokumencie, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Pasek narzędzi — kształty

 3. Kliknij przycisk kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

  Pasek narzędzi — obraz

 4. Przejdź do zdjęcia, którego chcesz użyć, i kliknij je dwukrotnie.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt,kliknij styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź tekstu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst nad zdjęciem, a następnie w razie potrzeb obróć tekst o kąt najlepszy dla zdjęcia.

 7. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 8. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Dodawanie tekstu na zdjęciu za pomocą pola tekstowego

 1. Kliknij w dokumencie, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Pasek narzędzi — kształty

 3. Kliknij przycisk kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

  Pasek narzędzi — obraz

 4. Przejdź do zdjęcia, którego chcesz użyć, i kliknij je dwukrotnie, a następnie kliknij poza kanwą rysunku.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknijpozycjęPole tekstowe, a następnie u dołu menu kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

 6. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany w polu tekstowym, a następnie przeciągnij je do lokalizacji.

 7. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, wyróżnij tekst, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu na menu skrótów.

 8. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, a następnie przeciągnij pole tekstowe, aby umieścić je na zdjęciu.

 9. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

   Pasek narzędzi — Style pola tekstowego

 10. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź tekstu WordArt, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 11. W obszarze Narzędziado rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok przycisku Grupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×