Wydawca to osoba lub firma, która opublikowała oprogramowanie, takie jak makro, kontrolka ActiveX lub dodatek. Przed podjęciem decyzji, że wydawca jest wiarygodny, należy znać jego tożsamość i sprawdzić, czy poświadczenia wydawcy są prawidłowe.

Gdy pakiet Office wyświetli pasek komunikatów z ostrzeżeniem o potencjalnie niebezpiecznym kodzie w pliku, możesz wyświetlić więcej informacji o kodzie i wydawcy przed podjęciem decyzji o zaufaniu do kodu lub wydawcy.

Ważne: Jeśli otrzymasz ostrzeżenie z informacją, że brakuje podpisu lub że podpis jest nieprawidłowy, nie włączaj zawartości ani nie ufaj wydawcy, jeśli nie masz pewności, że kod pochodzi z zaufanego źródła. Zazwyczaj komunikat informujący, że podpis jest nieprawidłowy, oznacza, że kod został zmodyfikowany po podpisaniu go przez autora.

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące kodu i wydawcy

 1. Wybierz kartę Plik .

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij pozycję Włącz zawartość > Opcje zaawansowane.

  W opcjach zabezpieczeń pakietu Microsoft Office są wyświetlane dodatkowe informacje na temat przyczyny ostrzeżenia o zabezpieczeniach, w tym wszelkie informacje o wydawcy dołączone do kodu tego wydawcy.

  Okno dialogowe alertów zabezpieczeń w programie Microsoft Excel

Aby dodać wydawcę do listy zaufanych wydawców

Ważne: Jeśli ufasz wydawcy, ufasz wszystkiemu kodowi podpisanemu za pomocą certyfikatu tego wydawcy.

 1. Otwórz plik od nowego wydawcy.

 2. Wybierz kartę Plik.

 3. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij pozycję Włącz zawartość > Opcje zaawansowane.

 4. W oknie Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy.

Włączanie zawartości aktywnej wydawcy tylko dla tej sesji

Aby włączyć zawartość aktywną wydawcy tylko dla tej sesji, użyj poprzednich instrukcji w celu uzyskania dostępu do okna dialogowego Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office . W tym oknie dialogowym kliknij pozycję Włącz zawartość dla tej sesji dla każdej zawartości aktywnej na liście.

Wyświetlanie lub usuwanie zaufanego wydawcy

Możesz przejrzeć listę zaufanych wydawców w pakiecie Office i opcjonalnie usunąć wydawcę, korzystając z poniższej procedury.

 1. W aplikacji pakietu Office wybierz pozycję Plik > Opcje.

 2. Wybierz pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Zaufani wydawcy.

 3. Na liście Zaufani wydawcy zaznacz wydawcę do usunięcia, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Jeśli przycisk Usuń jest wyszarzony, program pakietu Office nie jest uruchomiony z uprawnieniami administratora. Aby usunąć wydawcę, musisz zamknąć program pakietu Office i uruchomić go jako administrator. 

Przestroga: Uruchamianie programów pakietu Office z uprawnieniami administratora jest mniej bezpieczne niż uruchamianie ich z uprawnieniami zwykłego użytkownika.

 1. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukaj. Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, poczekaj na wyświetlenie paska paneli funkcji, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj.

 2. Wpisz nazwę programu pakietu Office, na przykład Word. W wynikach znajdź program pakietu Office, a następnie naciśnij i przytrzymaj go przez chwilę lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Zwolnij, aby wyświetlić menu, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Jeśli użytkownik nie zalogował się na komputerze przy użyciu konta z uprawnieniami administratora, system Windows wyświetli monit o podanie nazwy i hasła konta, które ma te prawa w funkcji Kontrola konta użytkownika.

Zobacz też

Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Jak złośliwe oprogramowanie może zainfekować komputer

Pomoc i nauka dotycząca zabezpieczeń firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×