Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby dołączyć dodatkowe informacje lub informacje dodatkowe, możesz dodać uwaga do zadanie, zasobu, przydział lub do całego projektu. Do notatki można także dołączyć plik, na przykład dokument planowania projektu w dokumencie programu Word.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie notatki do zadania, zasobu lub przydziału

 1. Na karcie Widok wybierz zadanie, zasób lub widok użycia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać notatkę o zadaniu, wybierz zadanie, a następnie na karcie Zadanie w grupie Właściwości wybierz pozycję Notatki.

  • Aby dodać notatkę o zasobie, wybierz zasób, a następnie na karcie Zasoby w grupie Właściwości wybierz pozycję Uwagi.

  • Aby dodać notatkę o przydziałie, wybierz przydział wymieniony poniżej zasobu lub zadania w widoku użycia. Na karcie Formatowanie w grupie Zadania wybierz pozycję Notatki.

 3. W polu Notatki wpisz treść notatki, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. Aby sformatować tekst, zaznacz go, a następnie wybierz pozycjęFormatuj czcionkę, Wyrównaj do lewej,Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawejlub Lista punktowana.

 5. Aby wstawić obraz, grafikę lub plik, wybierz pozycję Wstaw obiekt Obraz przycisku.

Uwagi: 

 • Aby wyświetlić notatkę, pokaż wskaźnik Obraz przycisku wskaźnik myszy w kolumnie Nagłówek kolumny Wskaźniki widoku. Aby wyświetlić długą notatkę w całości, kliknij dwukrotnie wskaźnik notatek.

 • Aby wydrukować wszystkie notatki w projekcie podczas drukowania widoku, na karcie Plik wybierz pozycję Drukuj ,a następnie wybierz pozycję Ustawienia strony. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Drukuj notatki. Notatki są drukowane na ostatniej stronie wydruku.

 • Aby usunąć notatkę, zaznacz tekst w polu Notatki, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Dodawanie uwagi do całego harmonogramu projektu

Istnieją dwie opcje dodawania notatki do projektu:

 • We właściwościach projektu możesz dodać prostą notatkę o projekcie. Prosta notatka o projekcie to tekst bez formatowania.

 • Możesz dodać złożoną notatkę o projekcie w zadanie sumaryczne projektu. Złożone notatki dotyczące projektu umożliwiają korzystanie z formatowania czcionki i akapitów oraz wstawianie do notatki obiektów, takich jak obrazy czy dokumenty.

Dodawanie prostej notatki o projekcie

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Informacje.

 2. Po prawej stronie ekranu wybierz pozycję Informacjeo projekcie , wybierz pozycję Właściwości zaawansowane, a następnie wybierz kartę Podsumowanie.

 3. W polu Komentarze wpisz treść notatki, a następnie wybierz przycisk OK.

Tekst wpisany w polu Komentarze jest również wyświetlany jako notatka w zadaniu sumarytowym projektu.

Dodawanie złożonej notatki o projekcie

Do bardziej złożonych notatek można dodać zadanie projektu sumarycznego, które domyślnie nie jest wyświetlane na wykresie Gantta.

 1. Jeśli zadanie sumaryczne projektu nie jest obecnie wyświetlane w planie, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Plik wybierz pozycję Opcje > Zaawansowane.

  2. Przewiń do sekcji Opcje wyświetlania dla tego projektu, zaznacz pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu, a następnie wybierz przycisk OK.

 2. Zaznacz zadanie sumaryczne projektu, a następnie na karcie Zadanie w grupie Właściwości wybierz pozycję Notatki.

 3. W polu Notatki wpisz treść notatki.

 4. Aby sformatować tekst, zaznacz go, a następnie wybierz pozycjęFormatuj czcionkę, Wyrównaj do lewej,Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawejlub Lista punktowana.

 5. Aby wstawić obraz, grafikę lub plik, wybierz pozycję Wstaw obiekt Obraz przycisku.

Uwagi: 

 • Aby wyświetlić notatkę, należy wskaźnika myszy na wskaźniku notatek Obraz przycisku wskaźnik w kolumnie wskaźników Nagłówek kolumny Wskaźniki zadania sumarycznego projektu. Aby wyświetlić długą notatkę w całości, kliknij dwukrotnie wskaźnik notatek.

 • Aby wydrukować wszystkie notatki w projekcie podczas drukowania widoku, na karcie Plik wybierz pozycję Drukuj ,a następnie wybierz pozycję Ustawienia strony. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Drukuj notatki. Notatki są drukowane na ostatniej stronie wydruku.

 • Aby usunąć notatkę, zaznacz tekst w polu Notatki, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×