Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Dodawanie zasobu do aplikacji Project Web App

Po udostępnieniu użytkownikowi witryny aplikacji Project Web App możesz dodać tego użytkownika jako zasób. Zasobami są ludzie, rzeczy i koszty konieczne do wykonania projektu.

Aby dodać zasób do puli zasobów w aplikacji Project Web App:

 1. Kliknij pozycję Zasoby na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. Kliknij pozycję Zasoby > Nowy.

 3. Wybierz wartość Typ dla nowego zasobu:

  • Zasobami typu Praca są pracownicy wykonujący zadania w projekcie.

  • Zasobami typu Materiał są narzędzia potrzebne do wykonania projektu. Mogą to być takie rzeczy, jak pojazdy, komputery czy sale konferencyjne.

  • Zasobami typu Koszt są opłaty skojarzone z projektem. Może chodzić o koszty zakwaterowania czy bilety lotnicze.

 4. Zaznacz pole wyboru Budżetowe, jeśli dodajesz zasób, który pomoże śledzić budżet projektu.

 5. Zaznacz pole wyboru Ogólne, jeśli dodajesz zasób reprezentujący ogólną kategorię zasobów, taką jak Deweloper czy Podwykonawca.

 6. W sekcji Informacje identyfikacyjne zaznacz pole wyboru Zasób może logować się w aplikacji Project Web App, jeśli chcesz, aby zasób mógł się logować i przesyłać grafik, wprowadzać postęp zadań czy wyświetlać projekt w aplikacji Project Web App. Zwykle pole to dotyczy tylko zasobów pracy.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli pole wyboru Zasób może logować się w aplikacji Project Web App zostało zaznaczone, w sekcji Uwierzytelnianie użytkownika w polu Konto logowania użytkownika wpisz nazwę zasobu lub jego adres e-mail.

  • Jeśli pole wyboru Zasób może logować się w aplikacji Project Web App nie zostało zaznaczone, wpisz nazwę zasobu w polu Nazwa wyświetlana, a następnie wypełnij pole Adres e-mail, pole identyfikatora SPZ i pole Inicjały, jeśli mają zastosowanie.

 8. Wybierz odpowiednie opcje dla zasobu w sekcji Atrybuty przydziału. Nie wiesz, których atrybutów użyć?

 9. Wybierz pozycję w polu Dział zasobu, jeśli ma zastosowanie.

 10. W sekcji Pola grup wprowadź dane w polach Grupa, Kod, Centrum kosztów i Typ kosztu, jeśli mają zastosowanie.

 11. W sekcji Szczegóły zespołu, jeśli organizacja korzysta z zespołów w aplikacji Project Web App, wybierz opcje najodpowiedniejsze dla tego zasobu.

 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Więcej informacji o atrybutach przydziału

Każdy zasób może mieć ustawionych kilka różnych szczegółów w sekcji Atrybuty przydziału.

Atrybut

Opis

Zasób wymaga zatwierdzenia dla wszystkich przydziałów projektów (tylko usługa Project Online i program Project Server 2016)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby czas pracy tego zasobu był ściśle zarządzany przez menedżera zasobów. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, menedżerowie projektów są ostrzegani, że przed przypisaniem tego zasobu do zadań powinni przesłać żądanie zakontraktowania do menedżera zasobów w celu zatwierdzenia.

Zasób można bilansować

Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na równe rozdzielanie godzin pracy zasobu w całym projekcie.

Kalendarz bazowy

Wybierz kalendarz najlepiej pasujący do harmonogramu tego zasobu.

Domyślny typ rezerwacji

Określ, czy zasób ma być Zatwierdzony w projekcie, gdy jest przydzielany do zadania, czy też Proponowany jako zasób przydzielony do zadania.

Menedżer grafiku

Wybierz osobę, która będzie zatwierdzała grafik tego zasobu.

Domyślny właściciel przydziału

Wybierz osobę, która będzie zarządzała przydziałami tego zasobu.

Dostępne najwcześniej

Wprowadź najwcześniejszą datę, kiedy ten zasób może zostać przydzielony do zadań.

Dostępne najpóźniej

Wprowadź najpóźniejszą datę, kiedy ten zasób może zostać przydzielony do zadań.

Stawka standardowa

Wprowadź standardową stawkę płac tego zasobu.

Stawka za pracę w nadgodzinach

Wprowadź stawkę płac za pracę zasobu w nadgodzinach.

Bieżąca maksymalna liczba jednostek (%)

Wprowadź maksymalną wartość procentową czasu zasobu, przez który jest on dostępny do pracy nad projektami. Na przykład zasób może pracować tylko 20 godzin tygodniowo. Jeśli tak właśnie jest, wprowadź wartość 50% w polu Bieżąca maksymalna liczba jednostek (%) zasobu.

Koszt każdego wyk.

Jeśli ten zasób ma koszt skojarzony z każdym przydziałem, wprowadź go w tym polu. Jeśli na przykład dodajesz ciężarówkę jako zasób, może się z nią wiązać stała opłata za wynajem, uiszczana za każdym razem, gdy ciężarówka zostaje użyta.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×