Domyślne zapisywanie plików w usłudze OneDrive w systemie Windows 10

Zawsze możesz wybrać miejsce zapisywania utworzonych plików, jednak ustawienia komputera zawierają domyślną lokalizację zapisu dla plików z folderów Pulpit, Dokumenty i Zdjęcia.

Podczas instalacji systemu Windows 10 powinien zostać wyświetlony ekran „Utwórz kopię bezpieczeństwa plików za pomocą usługi OneDrive”, zawierający informacje na temat korzyści związanych z zapisywaniem plików w usłudze OneDrive. (Przed lipcem 2019 r. na ekranie był komunikat „Chroń pliki za pomocą usługi OneDrive”). Jeśli kliknięto przycisk Dalej, skonfigurowano usługę OneDrive jako domyślną lokalizację zapisywania. Jeśli kliknięto opcję „Zapisuj pliki tylko na tym komputerze”, skonfigurowano ten komputer jako domyślną lokalizację zapisywania. W każdej chwili możesz zmienić domyślną lokalizację zapisu.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę usługi OneDrive wyświetlaną podczas pierwszego użycia systemu Windows 10

Niezależnie od tego, czy pliki są domyślnie zapisywane na komputerze, czy w usłudze OneDrive, wszystkie pliki są dostępne na komputerze. Aplikacja OneDrive wbudowana w systemie Windows 10 synchronizuje pliki między usługą OneDrive a komputerem, co zapewnia tworzenie kopii zapasowej, ochronę i dostępność plików na dowolnym urządzeniu. Możesz użyć funkcji pliki na żądanie, aby zwolnić miejsce lub zapewnić dostępność plików i folderów na urządzeniu również offline.

Porada: Aby przenieść plik z folderu na komputerze do folderu w usłudze OneDrive lub odwrotnie, użyj Eksploratora plików lub aplikacji OneDrive do przeciągnięcia plików w odpowiednie miejsce.

Określanie miejsca zapisywania plików

Domyślne ustawienia zapisywania można zmienić w dowolnym momencie. Jeśli chcesz zmienić domyślną lokalizację zapisu plików, użyj ustawień aplikacji usługi OneDrive poniżej. Jeśli chcesz przenieść całą aplikację usługi OneDrive do innej lokalizacji (np. na dysk zewnętrzny), zobacz Zmienianie lokalizacji folderu usługi OneDrive.

  1. Wybierz ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

    Biała ikona usługi OneDrive na pasku zadań

    Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

  2. Wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz UstawieniaPomoc i ustawienia > Ustawienia.

    Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

  3. Na karcie Kopia zapasowa w obszarze Ważne foldery na komputerze wybierz pozycję Zarządzaj kopią zapasową, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć kopię zapasową folderów Dokumenty, Zdjęcia i Pulpit z usługą OneDrive.

Niezależnie od wybranego ustawienia domyślnego nadal można wybrać lokalizację zapisu przy zapisywaniu pliku. Po kliknięciu polecenia Zapisz w przypadku nowych plików lub Zapisz jako w przypadku istniejących plików możesz kliknąć pozycję OneDrive lub Ten komputer, a następnie wybrać folder, w którym chcesz zapisać plik.

Ważne: Po zatrzymaniu ochrony folderu ten folder na komputerze może nagle wydawać się pusty. Jest tak, ponieważ foldery Pulpit, Dokumenty i Zdjęcia istnieją zarówno w lokalizacji Ten komputer, jak i w usłudze OneDrive, przez co łatwo je ze sobą pomylić. Po zatrzymaniu ochrony folderu istniejące pliki pozostają w usłudze OneDrive, a nowe pliki są zapisywane na komputerze.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Masz uwagi?
Możesz zasugerować funkcje, które chcesz dodać do OneDrive. Zobacz Jak przesłać opinię na temat pakietu Microsoft Office?, aby uzyskać więcej informacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×