Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zmienianie wcięć akapitu i odstępów

 1. Zaznacz jeden lub więcej akapitów, które chcesz dostosować.

 2. Przejdź do strony głównej , a następnie wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit Obraz przycisku.

 3. Wybierz kartę wcięcia i odstępy .

 4. Wybierz ustawienia, a następnie wybierz przycisk OK.

Opcje w oknie dialogowym akapit są opisane w obszarze Dopasowywanie wcięć i odstępów.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz dostosować.

 2. Przejdź do strony głównej i wybierz pozycję odstępy między wierszami i akapitami > interlinia u dołu menu.

  Na karcie Narzędzia główne wyróżniona jest pozycja Interlinia

  Zostanie otwarte okno dialogowe akapit .

  Okno dialogowe Akapit

 3. Na karcie wcięcia i odstępy wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  Opcje w oknie dialogowym akapit są opisane w obszarze Dopasowywanie wcięć i odstępów.

W Word dla sieci Web możesz szybko dostosować wcięcia i odstępy.

 1. Jeśli nie jesteś jeszcze w widoku do edycji, wybierz pozycję Edytuj dokument > Edytuj w Word dla sieci Web. Dokument zostanie przełączony z Widoku do czytania do Widoku do edycji.

  Obraz polecenia Edytuj w aplikacji Word Web App

 2. Wybierz pozycję Układ strony i zwróć uwagę na wcięcie z lewej i z prawej oraz odstępy przed i po opcjami.

  Obraz opcji Zwiększ wcięcie i Odstępy na karcie Układ strony

 3. Umieść kursor na początku akapitu, który chcesz dopasować.

 4. Aby zwiększyć wcięcie akapitu, wpisz odpowiednią odległość w polu Z lewej lub Z prawej w obszarze Układ strony.

  Wpisz na przykład 0,5, aby zwiększyć wcięcie akapitu o pół centymetra.

 5. Aby zmienić wielkość odstępu przed akapitem i po nim, wpisz odpowiednią liczbę w polu Przed lub Po.

Porada:  Gdy trzeba zmienić wcięcia w całym dokumencie, znacznie szybciej można to zrobić, dopasowując marginesy. W obszarze Układ stronywybierz pozycję marginesyi wybierz odpowiednie ustawienia marginesów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×