Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Skróty klawiaturowe (klawisze skrótów) można dostosowywać, przypisując je do poleceń, makr, czcionek, stylów lub często używanych symboli. Skróty klawiaturowe można również usuwać. Skróty klawiaturowe można przypisywać lub usuwać za pomocą myszy lub tylko klawiatury.

Przypisywanie lub usuwanie skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. Przejdź do opcji > plików > Dostosowywanie wstążki.

 2. U dołu okienka Dostosuj Wstążkę i skróty klawiaturowe wybierz pozycję Dostosuj.

  Przycisk Dostosuj w okienku Dostosowywanie Wstążki i skrótów klawiaturowych

 3. W polu Zapisz zmiany w wybierz nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany skrótów klawiaturowych.

 4. W polu Kategorie wybierz kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy, lub Usuń skrót klawiaturowy.

 5. W polu polecenia wybierz nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy, lub Usuń skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do tego polecenia lub innego elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze lub pod polem z etykietą Aktualnie przypisany do.

 6. Aby przypisać skrót klawiaturowy, wykonaj następujące czynności:

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu naciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Naciśnij na przykład klawisz CTRL oraz klawisz, którego chcesz użyć.

  2. Spójrz na tekst po etykiecie Bieżące klawisze (lub Aktualnie przypisany do) i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Tworzenie nowego skrótu klawiaturowego w oknie dialogowym Dostosowywanie klawiatury

   Ważne: Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli ponownie przypiszesz kombinację klawiszy CTRL + B do nowego polecenia lub innego elementu, nie będziesz mieć możliwości pogrubienia tekstu, naciskając klawisze CTRL + B, chyba że przypisano skrót klawiaturowy do ich oryginalnych ustawień, wybierając pozycję Resetuj wszystko u dołu okna dialogowego Dostosowywanie klawiatury .

  3. Kliknij polecenie Zadaj.

   Uwaga: W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Usuwanie skrótu klawiaturowego

  1. W polu bieżące klawisze wybierz skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

  2. Wybierz pozycję Usuń.

Przypisywanie lub usuwanie skrótów klawiaturowych przy użyciu samej klawiatury

 1. Naciśnij klawisze ALT+F, T w celu otwarcia okna dialogowego Opcje programu Word.

 2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 3. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Dostosuj u dołu okna dialogowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Przycisk Dostosuj w okienku Dostosowywanie Wstążki i skrótów klawiaturowych

 4. W polu Kategorie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby zaznaczyć kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

 5. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do pola Polecenia.

 6. Za pomocą klawisza STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ zaznacz nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do tego polecenia lub elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze lub pod polem z etykietą Aktualnie przypisany do.

 7. Aby przypisać skrót klawiaturowy, wykonaj następujące czynności:

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. Naciśnij wielokrotnie klawisz TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Naciśnij nowy klawisz skrótu.

  2. Naciśnij kombinację klawiszy, które chcesz przypisać. Naciśnij na przykład klawisz CTRL oraz klawisz, którego chcesz użyć.

  3. Spójrz na tekst po etykiecie Bieżące klawisze (lub Aktualnie przypisany do) i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Tworzenie nowego skrótu klawiaturowego w oknie dialogowym Dostosowywanie klawiatury

   Ważne: Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli ponownie przypiszesz kombinację klawiszy CTRL + B do nowego polecenia lub innego elementu, nie będziesz mieć możliwości pogrubienia tekstu, naciskając klawisze CTRL + B, chyba że przypisano skrót klawiaturowy do ich oryginalnych ustawień, wybierając pozycję Resetuj wszystko u dołu okna dialogowego Dostosowywanie klawiatury .

  4. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pola Zapisz zmiany w.

  5. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyróżnić nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany w skrótach klawiaturowych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  6. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Przypisz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga: W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Aby usunąć skrót klawiaturowy

  1. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pola Zapisz zmiany w.

  2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyróżnić nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany w skrótach klawiaturowych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Naciśnij wielokrotnie klawisze SHIFT+TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Bieżące klawisze.

  4. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby zaznaczyć skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

  5. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×