Jeśli chcesz dostosować swoje możliwości podczas zapisywania nowego pliku za pomocą klawiszy CTRL+S lub naciskania przycisku Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp, oto kilka opcji spełniających Twoje potrzeby. 

Zwykle korzystasz z chmury, ale czasami musisz zapisać lokalnie?

Jeśli chcesz zapisać lokalnie, użyj zamiast tego funkcji Zapisz jako, co powoduje uruchomienie starszego okna dialogowego zapisywania. Możesz łatwo dodać polecenie Zapisz jako do paska narzędzi Szybki dostęp lub użyć skrótu klawiaturowego F12.

Starsze środowisko zapisywania jako w programie PowerPoint

Nie używasz chmury, ale zazwyczaj zapisuj w jednej lokalizacji?

Jeśli nie zapisujesz plików w chmurze i chcesz zapisać je w domyślnej lokalizacji na urządzeniu lokalnym, kontynuuj korzystanie z nowego okna dialogowego z domyślną lokalizacją lokalną.

Na liście rozwijanej lokalizacji możesz ustawić dowolną ostatnio wyświetlaną lokalizację jako lokalizację domyślną, klikając tę lokalizację prawym przyciskiem myszy lub naciskając klawisz aplikacji w dowolnej z pokazanych lokalizacji.Zrzut ekranu przedstawiający sposób ustawienia domyślnej lokalizacji w programie Word podczas zapisywania nowego pliku

Możesz też za pośrednictwem menu> Zapisz> pozycję"Domyślnie zapisuj na komputerze" i ustawić"Domyślna lokalna lokalizacja pliku" na żądaną lokalizację.  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe PowerPoint dialogowego Opcje sekcji z wyróżnieniami w celu dostosowania lokalizacji domyślnej

Wolisz bardziej klasyczne środowisko przeglądania folderów, na przykład w Windows folderów?

Zamiast tego użyj klasycznego okna dialogowego Zapisywanie.

Za pośrednictwem> Opcje> Zapisz zaznaczpole wyboru " Nie pokazuj backstage podczas otwierania lub zapisywania plików za pomocąskrótów klawiaturowych".

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe PowerPoint opcje programu Windows z wyróżnione ustawieniem, aby nie używać backstage podczas zapisywania za pomocą skrótów klawiaturowych

Chcesz używać backstage do natychmiastowego przeglądania wszystkich folderów lub uzyskiwania dostępu do różnych połączonych witryn? 

Przejdź do backstage, klikając pozycję Plik > Zapisz.

Ustawianie domyślnego folderu roboczego

Folder Dokumenty jest domyślnym folderem roboczym dla wszystkich plików utworzonych w programach pakietu Microsoft Office. Można wybrać inny domyślny folder roboczy.

Lokalizacja domyślnego folderu Dokumenty

Wybrany folder dotyczy wyłącznie obecnie używanego programu. Jeśli na przykład zmienisz domyślny folder roboczy dla programu Word, domyślnym folderem roboczym dla programu PowerPoint wciąż będzie folder Dokumenty.

Excel, PowerPoint, Project i Word

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zapisywanie.

 3. W pierwszej sekcji wpisz ścieżkę w polu Domyślna lokalizacja pliku lokalnego lub

  Opcje zapisywania w programie Word pokazujące ustawienie folderu domyślnego

Uwaga: W programie Word możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby przejdź do folderu, którego chcesz użyć.

Wybierz nagłówek poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat tej aplikacji  

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Ogólne.

 3. W obszarze Tworzeniebaz danych w polu Domyślny folder bazy danych kliknij pozycję Przeglądaj i przejdź do domyślną bazę danych, którego chcesz użyć, lub wpisz ścieżkę folderu, w którym chcesz przechowywać pliki bazy danych programu Access.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Ogólne, a następnie w obszarze Opcje programu InfoPath kliknij przycisk Więcej opcji.

 3. Kliknij kartę Projektowanie.

 4. W polu Lokalizacja projektu dla kodu języków Visual Basic i C# wskaż za pomocą przycisku Przeglądaj nowy folder domyślny i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Po ustawieniu domyślnego folderu roboczego w programie Visio folder przeznaczony na określony rodzaj plików jest pierwszym miejscem, w którym program Visio szuka plików tego typu. Jeśli program Visio nie znajdzie określonego pliku w wyznaczonym folderze, szuka rysunków i szablonów w folderze Moje dokumenty i wzorników w folderze Moje dokumenty\Moje kształty. W folderze Dokumenty i ustawienia\nazwa użytkownika program szuka dodatków.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w obszarze Ogólne kliknij przycisk Lokalizacje plików.

 3. Dla każdego typu pliku, dla którego chcesz ustawić folder domyślny, kliknij odpowiedni przycisk Przeglądaj Obraz przycisku , a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz przechowywać ten typ pliku. Możesz mieć osobne foldery przechowywania dla każdego z następujących typów plików:

  • Moje kształty

  • Rysunki

  • Szablony

  • Wzorniki

  • Pomoc

  • Dodatki

  • Autostart

 4. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga: Dla każdego typu plików można dodać więcej niż jeden folder. Wówczas pierwszy folder jest domyślnym folderem roboczym. Jeśli pierwszy folder nie jest dostępny (na przykład jest to udział sieciowy, który jest tymczasowo niedostępny), program Visio używa następnego folderu z listy. Definicje raportów właściwości zapisywane w tych lokalizacjach są dostępne w oknie dialogowym Raporty. Łącza do informacji dodatkowych dotyczących raportów właściwości można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×