Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Drukowanie kontaktów, wiadomości lub innych elementów programu Outlook

W programie Outlook możesz wydrukować kontakty, wiadomości, kalendarze, spotkania i zadania. Każdy typ elementu programu Outlook ma kilka różnych opcji wydruku.

Drukowanie dowolnego elementu programu Outlook

 1. Wybierz wiadomość e-mail, kalendarz, kontakt lub element zadania do wydrukowania.

 2. Wybierz pozycję Plik > Drukuj , aby wyświetlić podgląd elementu wybranego do wydrukowania. 

  Drukowanie podglądu wiadomości e-mail programu Outlook

  Uwaga: Do drukowania elementów można także użyć klawiszy Ctrl+P w systemie Windows lub Cmd+P w systemie macOS.

 3. Wybierz drukarkę, która ma być użyta, jeśli nie jest jeszcze zaznaczona.

 4. Naciśnij pozycję Opcje wydruku , aby zmienić ustawienia wydruku stosownie do potrzeb.

  Opcje drukarki w oknie dialogowym Drukowanie w programie Outlook

  • Sekcja Drukarka
   Wybierz drukarkę, wydrukuj do pliku lub kliknij pozycję Właściwości, aby ustawić orientację układu lub zmienić papier/opcje wyjściowe.

  • Sekcja Styl wydruku
   Poszczególne typy elementów programu Outlook mają różne opcje stylu wydruku. Dwie najbardziej typowe opcje to Styl tabeli i Styl noty. Kliknij pozycję Ustawienia strony, aby wybrać inne czcionki, zmienić określone właściwości papieru i formatu bądź dodać nagłówek lub stopkę. Aby zapisać swój własny styl niestandardowy, kliknij pozycję Definiuj style i zmień określony styl.

  • Sekcja Zakres stron
   Drukuj wszystkie strony wybranego elementu lub określ strony do drukowania

  • Sekcja Opcje wydruku
   Możesz zdecydować, czy wydrukować załączniki.

  • Sekcja Kopie
   Ustaw liczbę stron i liczbę kopii do drukowania oraz wskaż, czy kopie mają zostać posortowane.

 5. Wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie pojedynczego kontaktu

 1. Kliknij pozycję Kontakty lub ikonę Kontakty u dołu okna programu Outlook.

  Kontakty lub Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kontakty

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Kontakty lub ikony Kontakty, prawdopodobnie korzystasz z aplikacji Poczta dla systemu Windows 10.

 2. W okienko folderów w obszarze Moje kontakty kliknij folder kontaktów zawierający kontakt do wydrukowania.

 3. Kliknij dwukrotnie kontakt, aby go otworzyć.

 4. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 5. Po prawej stronie zostanie wyświetlony podgląd drukowanego kontaktu. Jeśli jest w odpowiednim formacie i chcesz wydrukować wszystkie strony, kliknij przycisk Drukuj. W przeciwnym razie przejdź do kroku 6.

 6. Kliknij pozycję Opcje wydruku, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje wydruku.

  • W obszarze Styl wydruku kliknij pozycję Definiuj style > Edytuj, aby zmienić czcionki, pola, opcje papieru i opcje nagłówków i stopek. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  • W oknie dialogowym Drukowanie w obszarze Zakres stron wpisz numery stron lub zakres stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie niektórych bądź wszystkich kontaktów z książki adresowej

Aby wydrukować tylko niektóre kontakty z listy kontaktów, najpierw przefiltruj kontakty w celu wyświetlenia tylko odpowiednich kontaktów. Po przefiltrowaniu kontaktów instrukcje dotyczące drukowania są takie same jak w przypadku opisanego poniżej drukowania wszystkich kontaktów. Aby uzyskać informacje dotyczące filtrowania listy kontaktów, zobacz Korzystanie z wbudowanych filtrów wyszukiwania programu Outlook.

 1. Kliknij pozycję Kontakty lub ikonę Kontakty u dołu okna programu Outlook.

  Kontakty lub Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kontakty

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Kontakty lub ikony Kontakty, prawdopodobnie korzystasz z aplikacji Poczta dla systemu Windows 10.

 2. W okienko folderów w obszarze Moje kontakty kliknij folder kontaktów zawierający kontakt do wydrukowania.

 3. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 4. Po prawej stronie zostanie wyświetlony podgląd drukowanych kontaktów. Jeśli są w odpowiednim formacie i chcesz wydrukować wszystkie strony, kliknij przycisk Drukuj. W przeciwnym razie przejdź do kroku 5.

 5. Kliknij pozycję Opcje wydruku, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje wydruku.

  • W obszarze Styl wydruku kliknij pozycję Definiuj style > Edytuj, aby zmienić czcionki, pola, opcje papieru i opcje nagłówków i stopek. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  • W oknie dialogowym Drukowanie w obszarze Zakres stron wpisz numery stron lub zakres stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

W przypadku korzystania z widoku Plik > Drukuj , który zawiera zarówno ustawienia drukarki, jak i podgląd wydruku, bieżące okno może zostać przesunięte do tła za oknem głównym programu Outlook. Można zminimalizować okno główne programu Outlook, aby przenieść podgląd wydruku z powrotem na pierwszy plan. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, zobacz Problemy podglądu wydruku w programie Outlook.

Ważne: Ze względu na szeroką ofertę drukarek dostępnych na rynku firma Microsoft nie jest w stanie pomóc w rozwiązywaniu problemów z drukarką. Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta lub jego witrynę internetową. Można również kierować pytania do członków społeczności pakietu Microsoft Office.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×