Głównym zastosowaniem funkcji Publisher jest tworzenie wysokiej jakości publikacji drukowanych. Mogą być drukowane na drukarce biurowej lub wysłane do drukarni ksernej lub komercyjnej. Aby uzyskać informacje pomocne w wybraniu między tymi opcjami, zobacz Drukowanie: wybieranie między drukowaniem na drukarce biurowej, drukowaniem w drukarni lub drukowaniem komercyjnym.

Uwaga: Okno podglądu może być wyświetlane jako czarno-białe, nawet jeśli publikacja zawiera kolory, jeśli wybrana drukarka nie obsługuje drukowania w kolorze lub jeśli wybrana drukarka obsługuje kolor i wybrano ustawienie Projekt wstępny w skali odcieni szarości.

Gdzie jest polecenie Drukuj?

W Publisher 2010 r. lub nowszym polecenie Drukuj znajduje się w widoku Backstage. Aby uzyskać dostęp do widoku Backstage, kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu Publisher Przycisk Plik. Oprócz drukowania widok Backstage zawiera polecenia zapisywania, otwierania i zamykania plików, a także informacje o bieżącej publikacji i jej udostępnianiu oraz Publisher opcje.

Ustawienia wydruku i podgląd wydruku

Widok Backstage do drukowania wygląda tak.

Przegląd ustawień drukowania w programie Publisher

Ustawienia wydruku znajdują się po lewej stronie, a okienko podglądu po prawej stronie. Ustawienia po lewej stronie mają wpływ na publikację drukowaną, natomiast ustawienia po prawej stronie mają wpływ tylko na widok publikacji.

Uwaga: Niektóre z tych kontrolek zależą od innych ustawień. Na przykład kontrolka kolorów będzie dostępna tylko wtedy, gdy drukarka może drukować w kolorze, a suwak przezroczystości z przodu/z tyłu będzie dostępny tylko po wybraniu opcji drukowania na obu stronach papieru.

Za pomocą ustawień drukowania możesz skonfigurować następujące opcje.

Ustawienia drukowania w programie Publisher 2010

1

Drukowanie

Wprowadź liczbę kopii zadania drukowania, które chcesz wydrukować, i naciśnij klawisz Print, aby wysłać zadanie do drukarki.

2

Drukarka

Oprócz wybrania drukarki z listy dostępnych drukarek można również dodać nową drukarkę, uzyskać dostęp do właściwości drukarki iwydrukować do pliku.

3

Ustawienia

Sekcja ustawienia zapewnia Ci pełną kontrolę nad:

 • Strony:umożliwia wybranie określonych stron lub zakresów stron do wydrukowania.

 • Strony na arkusz:Tutaj możesz określić, gdzie na arkuszu papieru publikacja będzie drukowana i jak strony publikacji będą rozplanowywane na arkuszach papieru.

 • Rozmiar papieru:wybierz rozmiar i styl arkuszy papieru, których będziesz używać do drukowania publikacji.

 • Drukowanie jednostronne/dwustronne:wybierz, czy chcesz drukować na jednej, czy na obu stronach papieru, a której krawędzi użyć podczas przerzucania papieru.

 • Kolor:jeśli drukarka obsługuje kolor, ta kontrolka pozwala wybrać drukowanie w kolorze lub w skali odcieni szarości.

 • Zapisz ustawienia z publikacją:Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, twoje Ustawienia zaznaczenia dotyczące tej publikacji.

Uwaga: W Publisher rozmiar strony odnosi się do obszaru roboczego publikacji. Rozmiar papieru (arkusza) to rozmiar papieru, na który jest drukowanie. Arkusz papieru może zawierać wiele stron, a duża strona może być drukowana na wielu arkuszach.

Okienko podglądu zmienia się w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w ustawieniach wydruku.

Podgląd wydruku w programie Publisher 2010

Są w nim również następujące informacje.

1

Nawigacja po arkuszach

Przechodzenie przez arkusze publikacji.

2

Przyciski przód i wstecz

Te przyciski są dostępne podczas drukowania na obu stronach arkusza papieru: kliknij, aby wyświetlić z przodu lub z tyłu arkusza.

3

Zoom slider

Przesuń w lewo, aby pomniejszyć lub przesunąć w prawo w celu powiększenia publikacji.

4

Dopasuj do arkusza

Jeśli wyświetlasz więcej niż jeden arkusz, ten przycisk zostanie powiększony, aby wyświetlić jeden arkusz.

5

Wyświetlanie wielu arkuszy

Jeśli publikacja będzie drukowana na wielu arkuszach papieru, można użyć tego przycisku, aby wyświetlić podgląd więcej niż jednego arkusza na raz.

6

Pokazywanie/ukrywanie numerów stron

Ten suwak pokazuje kolejność stron nałożonych na arkusze papieru. Jest to szczególnie przydatne podczas drukowania publikacji, która zawiera więcej niż jedną stronę na arkuszu, na przykład kartkę z pozdrowieniami.

7

Pokazywanie/ukrywanie linijek

Pokazuje lub ukrywa linijki dla wysokości i szerokości obecnie zaznaczonego arkusza papieru. Jeśli zmienisz rozmiar papieru w Ustawienia, linijki zmienią się odpowiednio.

8

Suwak widoku przezroczystego

f podczas drukowania na dwóch stronach arkusza, ten suwak umożliwia wyświetlanie na drugiej stronie arkusza, na przykład przytrzymując wydrukowany papier na jasnej tabeli. Dzięki temu można mieć pewność, że publikacja będzie prawidłowo prawidłowo na obu stronach arkusza papieru.

Drukowanie publikacji

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Drukowanie ustaw liczbę kopii do wydrukowania w sekcji Kopie zadania drukowania.

 3. Upewnij się, że w sekcji Drukarka jest wybrana właściwa drukarka.

  Okno podglądu będzie wyświetlane w trybie czarno-białym bez względu na to, czy publikacja zawiera kolory, chyba że została wybrana drukarka kolorowa.

 4. W Ustawienia sekcji:

  1. Upewnij się, że jest wybrany właściwy zestaw stron lub sekcji.

  2. Wybierz format strony w arkuszu.

  3. Ustaw rozmiar papieru.

  4. Ustaw, czy chcesz drukować na jednej stronie arkusza papieru, czy na obu, i podczas drukowania na obu stronach, czy chcesz przerzucić arkusz papieru na długi lub krótki.

  5. Jeśli drukarka umożliwia drukowanie w kolorze, określ, czy chcesz drukować w kolorze, czy w skali odcieni szarości.

 5. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Drukowanie ustaw liczbę kopii do wydrukowania w sekcji Kopie zadania drukowania.

 3. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia kliknij w polu tekstowym Strony.

 3. W polu tekstowym wpisz numer pierwszej strony do wydrukowania, wpisz łącznik, a następnie wpisz ostatnią stronę zakresu, który chcesz wydrukować, na przykład: 2-4.

 4. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia kliknij w polu tekstowym Strony.

 3. W polu tekstowym wpisz numer pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, wpisz przecinek, a następnie wpisz następną stronę do wydrukowania. Powtórz te czynności dla każdego numeru strony, którą chcesz wydrukować, na przykład 2,4,6,8.

 4. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

W przypadku drukowania etykiet lub wizytówek opcją domyślną jest Opcja Wiele kopii na arkusz. Spowoduje to wydrukowanie więcej niż jednej kopii każdej strony publikacji z każdym zestawem stron na osobnych arkuszach papieru. Po wybraniu tej opcji dostępny jest przycisk Opcje układu, który umożliwia dostosowanie prowadnic marginesów w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii publikacji zmieści się na jednym arkuszu papieru. Jeśli na przykład publikacja wizytówki zawiera dwie strony, każda strona zawierająca inną wizytówkę i zostanie wybrane pole wyboru Wiele kopii na arkusz i 10 kopii, to łącznie 20 kopii — 10 kopii każdej z dwóch różnych wizytówek — zostanie wydrukowanych na dwóch arkuszach papieru, po jednym na każdą stronę.

 1. Kliknij pozycję Plik >Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia wybierz pozycję Wiele kopii na arkusz, a następnie wybierz liczbę kopii.

 3. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

  Uwagi: 

  • Jeśli klikniesz opcję Jedna strona na arkusz,publikacja zostanie wydrukowana na środku arkusza papieru.

  • Aby wydrukować jedną stronę publikacji na arkusz w określonym miejscu arkusza, kliknij pozycję Wiele kopii na arkusz,kliknij pozycję Opcje układu ,a następnie zmień położenie publikacji w arkuszu, dostosowując opcje wierszy, opcji kolumn oraz wartości odstępów w poziomie i pionie w obszarze Więcej opcji drukowania. Ta opcja jest dostępna w przypadku publikacji o rozmiarach stron mniejszych od rozmiarów papieru, takich jak ogłoszenia, wizytówki i karty komplementów.

Drukowanie etykiet, tagów nazwisk lub wizytówek zwykle najlepiej jest drukować całą serię na jednym arkuszu. Możesz to zrobić w Publisher opcji Wiele stron na arkusz na stronie Drukowanie. Po wybraniu tej opcjidostępny jest przycisk Opcje układu, który umożliwia dostosowanie prowadnic marginesów w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii publikacji zmieści się na jednym arkuszu papieru. Jeśli na przykład masz zestaw 10 pocztówek z różnymi informacjami na każdej z nich i wybierzesz opcję Wiele stron na arkusz i jedną kopię, wszystkie dziesięć stron zostanie wydrukowanych na jednym arkuszu papieru.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy rozmiar strony publikacji jest mniejszy niż arkusz, na którym publikacja ma być drukowana.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia wybierz pozycję Wiele stron na arkusz, a następnie wybierz liczbę kopii.

 3. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację do drukarki.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×