Zmienianie orientacji strony w dokumencie

 1. Kliknij lub naciśnij w dokumencie.

 2. Przejdź do pozycji Układ > orientacji, a następnie wybierz pozycję Pozioma.

 3. Przejdź do pozycji Plik > Drukuj.

 4. W Ustawieniaorientacji upewnij się, że w polu Orientacja jest wyżytna orientacja pozioma.

  Drukowanie orientacji strony

 5. Wybierz pozycję Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnych stron

 1. Zaznacz cały tekst na stronach, które chcesz zmienić.

 2. Przejdź do menu Układi wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia Obraz przycisku.

 3. W obszarze Orientacjawybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

 4. Obok przycisku Zastosuj dowybierz pozycję Zaznaczony tekst, a następnie wybierz przycisk OK.

  Ustawienia strony dotyczą zaznaczonego tekstu

 5. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji od kursora do przodu

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce, w którym chcesz zmienić orientację strony.

 2. Przejdź do menu Układi wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia Obraz przycisku.

 3. W obszarze Orientacjawybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

 4. Obok przycisku Zastosuj dowybierz pozycję Od tego miejscado przodu .

  Ustawienia strony dotyczą od tej chwili

 5. Wybierz przycisk OK.

Zmienianie orientacji dla konkretnej sekcji

Aby można było zmienić orientację dla określonej sekcji, dokument musi zawierać podziały sekcji. Dowiedz się, jak dodawać podziały sekcji.

 1. Przejdź do strony głównej i wybierz pozycję Pokaż/Ukryj Pokaż wszystkie znaki niedrukowalne. , aby wyświetlić znaki niedrukujące.

 2. Kliknij dwukrotnie podział sekcji następujący po sekcji, którą chcesz zmienić.

  Obraz podziału sekcji

 3. Wybierz pozycję Marginesy.

 4. W obszarze Orientacja wybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

 5. Obok przycisku Zastosuj dowybierz pozycję Ta sekcja, a następnie wybierz przycisk OK.

 6. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji strony w dokumencie

 1. Na karcie Układ wybierz pozycję Orientacja, a następnie wybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

  Kliknięcie w celu ustawienia marginesów, orientacji i rozmiaru

 2. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla konkretnych stron

 1. Zaznacz cały tekst na stronach, które chcesz zmienić.

 2. Z menu Format wybierz polecenie Dokument.

 3. U dołu okna dialogowego wybierz pozycję Ustawienia strony.

 4. Obok pozycji Orientacjawybierz orientację, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Obok przycisku Zastosuj dowybierz pozycję Zaznaczony tekst, a następnie wybierz przycisk OK.

 6. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

Zmienianie orientacji dla wszystkich stron za kursorem

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce, w którym chcesz zmienić orientację strony.

 2. Z menu Format wybierz polecenie Dokument.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia strony,wybierz orientację, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. Obok przycisku Zastosuj dowybierz pozycję Od tego miejscado przodu .

 5. Wybierz przycisk OK.

Zmienianie orientacji dla konkretnej sekcji

Aby można było zmienić orientację dla określonej sekcji, dokument musi zawierać podziały sekcji. Dowiedz się, jak dodawać podziały sekcji.

 1. Aby wyświetlić znaki niedrukujące, takie jak znaczniki akapitów (¶), zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie znaki niedrukowane Pokaż wszystkie znaki niedrukowalne na karcie Narzędzia główne.

  Karta Narzędzia główne z wyróżnioną pozycją Pokaż znaczniki edycji
 2. Kliknij dwukrotnie podział sekcji następujący po sekcji, którą chcesz zmienić.

  Obraz podziału sekcji

 3. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 4. Obok pozycji Orientacjawybierz orientację, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Obok przycisku Zastosuj dowybierz pozycję Ta sekcja, a następnie wybierz przycisk OK.

 6. W menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

Ważne: Jeśli potrzebujesz instrukcji rozwiązywania problemów z drukarką lub informacji o sterowniku, zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki lub z witryną internetową producenta drukarki.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×