Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DZIŚ w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty. Liczba kolejna to kod daty-czasu używany przez program Microsoft Excel do obliczeń daty i czasu. Jeśli komórka miała format Ogólny przed wprowadzeniem tej funkcji, wynik jest formatowany jako Data. Jeśli ma być wyświetlana liczba kolejna, należy zmienić format komórki na Ogólny lub Liczba.

Funkcja DZIŚ jest przydatna, gdy w arkuszu ma być wyświetlana bieżąca data, niezależnie od tego, kiedy skoroszyt zostanie otwarty. Ponadto funkcja ta umożliwia obliczanie interwałów. Jeśli na przykład wiadomo, że pewna osoba urodziła się w 1963 roku, można użyć poniższej formuły do obliczenia wieku tej osoby w roku bieżącym:

= ROK( DZIŚ())-1963

W tej formule użyto funkcji DZIŚ jako argumentu funkcji ROK w celu uzyskania roku bieżącego, a następnie odjęto wartość 1963. Jako wynik formuła zwraca wiek danej osoby.

Uwaga: Jeśli funkcja DZIŚ nie aktualizuje oczekiwanej daty, może być konieczna zmiana ustawień sterujących ponownym obliczaniem skoroszytu lub arkusza. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie w kategorii Formuły w obszarze Opcje obliczania upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Automatycznie .

Składnia

DZIŚ()

W składni funkcji DZIŚ nie występują argumenty.

Uwaga: Program Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można było używać ich w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39 448, ponieważ przypada 39 447 dni po 1 stycznia 1900 roku.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=DZIŚ()

Zwraca bieżącą datę.

2011-12-01

=DZIŚ()+5

Zwraca datę przypadającą 5 dni po dacie bieżącej. Jeśli na przykład data bieżąca to 2012-01-01, formuła zwróci datę 2012-01-06.

2012-01-06

=DATA.WARTOŚĆ("2030-01-01")-DZIŚ()

Zwraca liczbę dni między datą bieżącą a datą 2030-01-01. Należy zwrócić uwagę, że wynik zostanie wyświetlony poprawnie, jeśli komórka A4 będzie miała format Ogólny lub Liczba.

1918-01-31

=DZIEŃ(DZIŚ())

Zwraca bieżący dzień miesiąca (1–31).

1

=MIESIĄC(DZIŚ())

Zwraca bieżący miesiąc roku (1–12). Jeśli na przykład bieżący miesiąc to maj, formuła zwraca wartość 5.

12

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×