Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DZIEŃ.ROBOCZY w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę reprezentującą datę, którą wyznacza się poprzez odliczenie od pewnej daty początkowej określonej liczby dni roboczych w przód lub w tył. Dni robocze to wszystkie dni oprócz sobót, niedziel i świąt. Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY jest przydatna, jeśli obliczając daty faktur, oczekiwanych dostaw i liczby przepracowanych dni, należy wykluczyć dni weekendowe i święta.

Porada: Aby obliczyć liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych albo po niej zgodnie z parametrami określającymi dni wolne od pracy i ich liczbę, należy użyć funkcji DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND.

Składnia

DZIEŃ.ROBOCZY(data_początkowa;dni;[święta])

W składni funkcji DZIEŃ.ROBOCZY występują następujące argumenty:

  • Data_początkowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę początkową.

  • Dni    Argument wymagany. Liczba dni niebędących sobotą, niedzielą ani świętem poprzedzających datę początkową lub następujących po niej. Wartość dodatnia oznacza datę przyszłą, a wartość ujemna — przeszłą.

  • Święta    Argument opcjonalny. Opcjonalna lista dat, które mają być wykluczone z kalendarza roboczego, na przykład świąt państwowych lub dni urlopowych. Lista może być określana albo przez zakres komórek zawierających daty, albo przez stałą tablicową zawierającą liczby kolejne reprezentujące daty.

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest prawidłową datą, funkcja DZIEŃ.ROBOCZY zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli start_date dni powiększone o nieprawidłową datę, funkcja DZIEŃ.ROBOCZY zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli argument dni nie jest liczbą całkowitą, jego wartość jest obcinana do liczby całkowitej.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

2008-10-01

Data początkowa

151

Dni do ukończenia

2008-11-26

Święto

2008-12-04

Święto

2009-01-21

Święto

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=DZIEŃ.ROBOCZY(A2;A3)

Data, którą dzieli od daty początkowej 151 dni roboczych (2009-04-30)

2009-04-30

=DZIEŃ.ROBOCZY(A2;A3;A4:A6)

Data, którą dzieli od daty początkowej 151 dni roboczych z wyłączeniem świąt (2009-05-05)

2009-05-05

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×