Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DZIEŃ.ROBOCZY  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca dzień tygodnia odpowiadający dacie. Dzień jest wyrażony jako liczba całkowita z przedziału od 1 (niedziela) do 7 (sobota).

Składnia

DZIEŃ.TYG(liczba_kolejna;[zwracany_typ])

W składni funkcji DZIEŃ.TYG występują następujące argumenty:

  • Liczba_kolejna    Argument wymagany. Liczba kolejna reprezentująca datę poszukiwanego dnia. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

  • Zwracany_typ    Argument opcjonalny. Liczba, która określa typ zwracanej wartości.

Zwracany_typ

Liczba zwracana przez funkcję

1 lub pominięty

Liczby od 1 (niedziela) do 7 (sobota) Działa jak poprzednie wersje programu Microsoft Excel.

2

Liczby od 1 (poniedziałek) do 7 (niedziela)

3

Liczby od 0 (poniedziałek) do 6 (niedziela)

11

Liczby od 1 (poniedziałek) do 7 (niedziela)

12

Liczby od 1 (wtorek) do 7 (poniedziałek)

13

Liczba od 1 (środa) do 7 (wtorek)

14

Liczby od 1 (czwartek) do 7 (środa)

15

Liczby od 1 (piątek) do 7 (czwartek)

16

Liczby od 1 (sobota) do 7 (piątek)

17

Liczby od 1 (niedziela) do 7 (sobota)

Spostrzeżenie

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Jeśli serial_number znajduje się poza zakresem bieżącej wartości bazowej daty, wartość #NUM! zwracany jest błąd .

  • Jeśli return_type znajduje się poza zakresem określonym w powyższej tabeli, zostanie #NUM! zwracany jest błąd .

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

2008-02-14

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=DZIEŃ.TYG(A2)

Dzień tygodnia, numerowany od 1 (niedziela) do 7 (sobota) (5)

5

=DZIEŃ.TYG(A2;2)

Dzień tygodnia, numerowany od 1 (poniedziałek) do 7 (niedziela) (4)

4

=DZIEŃ.TYG(A2;3)

Dzień tygodnia, numerowany od 0 (poniedziałek) do 6 (niedziela) (3)

3

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×