Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DZIES.NA.SZESN w programie Microsoft Excel.

Opis

Konwertuje liczbę dziesiętną na format szesnastkowy.

Składnia

DZIES.NA.SZESN(liczba;[miejsca])

Składnia funkcji DZIES.NA.SZESN obejmuje następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Dziesiętna liczba całkowita, która ma zostać przekonwertowana. Jeśli liczba jest ujemna, argument „miejsca” jest ignorowany, a funkcja DZIES.NA.SZESN zwraca 10-znakową (40-bitów) liczbę szesnastkową, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku. Pozostałe 39 bitów reprezentuje wartość. Liczby ujemne są reprezentowane przy użyciu zapisu z dopełnieniem do dwóch.

  • Miejsca    Argument opcjonalny. Liczba znaków do użycia. Jeśli argument „miejsca” zostanie pominięty, funkcja DZIES.NA.SZESN użyje najmniejszej niezbędnej liczby znaków. Wygodnie jest stosować argument „miejsca” w celu uzupełniania wyliczonej wartości poprzedzającymi 0 (zerami).

Spostrzeżenia

  • Jeśli liczba jest < -549 755 813 888 lub jeśli liczba jest > 549 755 813 887, funkcja DZIES.NA.#NUM! wartość błędu.

  • Jeśli argument liczba nie jest liczbą, funkcja DZIES.NA.#VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli wynik DZIES.NA.NA.ES wymaga większej liczby znaków niż określona liczba znaków Miejsca, funkcja zwraca wartość #NUM! wartość błędu.
    Na przykład funkcja DZIES.NA.DWÓJK(64;1) zwraca wartość błędu, ponieważ wynik (40) wymaga dwóch znaków.

  • Jeśli argument miejsca nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta.

  • Jeśli argument miejsca nie jest liczbą, funkcja DZIES.NA.#VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli wartość miejsca jest ujemna, funkcja DZIES.NA.#NUM! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=DZIES.NA.SZESN(100;4)

Konwertuje liczbę dziesiętną 100 na format szesnastkowy z 4 znakami („dopełniony” dwoma zerami wiodącymi).

0064

=DZIES.NA.SZESN(-54)

Konwertuje liczbę dziesiętną -54 na format szesnastkowy

FFFFFFFFCA

=DZIES.NA.SZESN(28)

Konwertuje liczbę dziesiętną 28 na format szesnastkowy.

1C

=DZIES.NA.SZESN(64;1)

Zwraca wartość #NUM! ponieważ wynik (40) wymaga 2 znaków.

#LICZBA!

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×