Edytowanie strony SharePoint lub wpisu wiadomości w programie Microsoft Teams

Jeśli dodano istniejącą nowoczesną stronę SharePoint wiadomości do karty w kanale Microsoft Teams, możesz ją edytować bez opuszczania Teams. Ponadto osoby wyświetlając tę stronę lub opublikują wpis w programie Teams mogą przechodzić do SharePoint bezpośrednio w Teams. 

Strona w Teams z przyciskiem Edytuj

Jako autor strony możesz:

 • Dodawanie i edytowanie zawartości, obrazów i innych składników Web Part

 • Aktualizowanie ustawień składników Web Part w okienku właściwości składników Web Part

 • Zapisywanie i publikowanie zaktualizowanej strony

 • Promowanie artykułu wiadomości e-mail i wiadomości Yammer

Uwagi: 

 • Aby edytować strony w programie SharePoint w programie Teams, musisz mieć uprawnienia do edytowania Teams.

 • Linki do zawartości i zasobów spoza SharePoint będą wyświetlane w przeglądarce internetowej.

 • Nie jest jeszcze możliwe tworzenie nowych stron ani wpisów w Teams.

Jak edytować stronę lub wpis wiadomości w programie Teams

 1. Przejdź do kanału Teams, w którym Twoja strona lub wpis wiadomości został dodany jako karta. Jeśli strona lub wpis wiadomości nie zostały jeszcze dodane, dowiedz się, jak to zrobić.

 2. Wybierz kartę strony lub wpisu wiadomości.

 3. Po prawej stronie strony wybierz pozycję Edytuj.

  Przycisk Edytuj stronę w aplikacji Teams
 4. Wprowadzaj zmiany na stronie tak samo, jak w aplikacji SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze stronami i używania składników Web Part, zobacz:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×