Edytowanie zawartości komórki

Zawartość komórki można edytować bezpośrednio w komórce. Zawartość komórki można też edytować, wpisując ją w pasek formuły.

Podczas edytowania zawartości komórki program Excel działa w trybie edycji. Niektóre funkcje programu Excel działają inaczej lub są niedostępne w trybie edycji.

Gdy program Excel działa w trybie edycji, w lewym dolnym rogu okna programu Excel zostanie wyświetlony tekst Edycja , jak pokazano na poniższej ilustracji.

Lower left corner of program window showing edit mode

Jak program Excel działa inaczej w trybie edycji?

W trybie edycji wiele poleceń jest niedostępnych. Jeśli na przykład program Excel jest w trybie edycji, nie można zastosować formatowania warunkowego ani zmienić wyrównania zawartości komórki.

Ponadto klawisze strzałek działają nieco inaczej, gdy program Excel działa w trybie edycji. Zamiast przenosić kursor z komórki do komórki, w trybie edycji klawisze strzałek przesuwają kursor wokół komórki.

Włączanie lub wyłączanie trybu edycji

Jeśli spróbujesz użyć trybu edycji i nic się nie dzieje, być może jest on wyłączony. Tryb edycji można włączyć lub wyłączyć, zmieniając opcję programu Excel.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  —LUB—

  Tylko w Excel 2007: kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office kliknij pozycję Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane .

 2. W obszarze Opcje edycjiwykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby włączyć tryb edycji, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach .

  • Aby wyłączyć tryb edycji, wyczyść pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach .

Wprowadź tryb edycji

Aby rozpocząć pracę w trybie edycji, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować.

  Spowoduje to uruchomienie trybu edycji i umieszczenie kursora w komórce w miejscu, które zostało kliknięte dwukrotnie. Zawartość komórki jest również wyświetlana na pasku formuły.

 • Kliknij komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie kliknij dowolne miejsce na pasku formuły.

  Zostanie uruchomiony tryb edycji i pozycja kursora na pasku formuły w klikniętej lokalizacji.

 • Kliknij komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie naciśnij klawisz F2.

  Spowoduje to uruchomienie trybu edycji i umieszczenie kursora na końcu zawartości komórki.

Wstawianie, usuwanie lub zamienianie zawartości komórki

 • Aby wstawić znaki, kliknij komórkę, w której chcesz je wstawić, a następnie wpisz nowe znaki.

 • Aby usunąć znaki, kliknij komórkę, w której chcesz je usunąć, a następnie naciśnij klawisz Backspace lub zaznacz znaki, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby zamienić określone znaki, zaznacz je, a następnie wpisz nowe znaki.

 • Aby włączyć tryb zastępowania, tak aby istniejące znaki były zastępowane nowymi znakami podczas pisania, naciśnij klawisz INSERT.

  Uwaga: Tryb zastępowania można włączać i wyłączać tylko w trybie edycji. Gdy tryb zastępowania jest włączony, znak po prawej stronie punktu wstawiania jest wyróżniony na pasku formuły i zostanie zastąpiony podczas wpisywania.

 • Aby rozpocząć nowy wiersz tekstu w określonym miejscu w komórce, kliknij miejsce w miejscu, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisze ALT + ENTER.

Anulowanie lub cofanie edycji

Przed naciśnięciem klawisza ENTER lub TAB, a przed lub po naciśnięciu klawisza F2, możesz nacisnąć klawisz ESC, aby anulować wszelkie zmiany wprowadzone w zawartości komórki.

Po naciśnięciu klawisza ENTER lub TAB możesz cofnąć zmiany, naciskając klawisze CTRL + Z lub klikając przycisk cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości komórek

Po edycji zawartości komórek warto dostosować sposób ich wyświetlania.

 • Czasami w komórce mogą być wyświetlane znaki #####. Taka sytuacja może wystąpić, gdy komórka zawiera liczbę lub datę, a szerokość kolumny komórki jest zbyt mała do wyświetlenia wszystkich znaków wymaganych ze względu na jej format. Załóżmy na przykład, że komórka z ustawionym formatem daty „rrrr-mm-dd” zawiera wartość 2007-12-31. Szerokość kolumny wystarcza jednak tylko do wyświetlenia sześciu znaków. W komórce zostanie wyświetlona wartość # # # # #. Aby zobaczyć całą zawartość komórki w jej bieżącym formacie, należy zwiększyć szerokość kolumny.

  Zmienianie szerokości kolumny

  1. Kliknij komórkę, dla której chcesz zmienić szerokość kolumny.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. W obszarze Rozmiar komórki wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dopasować cały tekst w komórce, kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn.

   • Aby określić większą szerokość kolumny, kliknij pozycję szerokość kolumny, a następnie wpisz odpowiednią szerokość w polu szerokość kolumny .

    Uwaga: Alternatywą dla zwiększania szerokości kolumny jest zmiana formatu tej kolumny lub nawet pojedynczej komórki. Można na przykład zmienić format daty, aby była wyświetlana jako tylko dzień i miesiąc (format „dd-mm”), czyli w postaci 31-12, lub przedstawić liczbę w formacie naukowym (wykładniczym), na przykład w postaci wartości 4E+08.

 • Jeśli w komórce znajduje się wiele wierszy tekstu, część tekstu może nie być wyświetlana w odpowiedni sposób. Opcja zawijania tekstu pozwala wyświetlić w komórce wiele wierszy tekstu.

  Uwaga: Gdy program Excel działa w trybie edycji, nie można zmienić sposobu zawijania tekstu.

  Zawijanie tekstu w komórce

  1. Kliknij komórkę, której tekst ma być zawijany.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Zawijaj tekst.

   Obraz Wstążki programu Excel

   Uwaga: Jeśli tekst to jedno długie słowo, znaki nie będą zawijane. możesz poszerzyć kolumnę lub zmniejszyć rozmiar czcionki, aby wyświetlić cały tekst. Jeśli nie wszystkie teksty są widoczne w komórce po zawinięciu tekstu, może być konieczne dostosowanie wysokości wiersza.

   Na karcie Narzędzia główne w grupie komórki kliknij pozycję Format, a następnie w obszarze rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wiersza.

Zakończ tryb edycji

Aby zakończyć pracę w trybie edycji, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisz ENTER.

  Program Excel opuszcza tryb edycji i zaznacza komórkę znajdującą się bezpośrednio pod bieżącą komórką.

  Możesz również określić, że naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje zaznaczenie innej przylegającej komórki.

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

   —LUB—

   Tylko w Excel 2007: kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office kliknij pozycję Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane .

  2. W obszarze Opcje edycjiwykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Aby pozostawić zaznaczenie pozostałej w komórce, którą edytowano, wyczyść pole wyboru Przenieś zaznaczenie po naciśnięciu klawisza ENTER .

   • Aby sterować kierunkiem zaznaczenia, zaznacz pole wyboru po naciśnięciu klawisza ENTER, Przenieś zaznaczenie , kliknij strzałkę obok pozycji kierunek, a następnie wybierz kierunek z listy.

 • Naciśnij klawisz TAB.

  Spowoduje to zatrzymanie trybu edycji i zaznaczenie komórki znajdującej się z prawej strony bieżącej komórki. Naciśnięcie klawiszy SHIFT + TAB powoduje zaznaczenie komórki po lewej stronie.

 • Kliknij inną komórkę.

  Program Excel opuszcza tryb edycji i zaznacza klikniętą komórkę.

 • Naciśnij klawisz F2.

  Program Excel opuszcza tryb edycji i pozostawia kursor w miejscu, w którym się znajduje.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×