Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zawartość komórki można edytować bezpośrednio w komórce. Zawartość komórki można także edytować, wpisując ją w pasek formuły.

Podczas edytowania zawartości komórki zawartość komórki jest Excel działa w trybie edycji. Niektóre Excel działają inaczej lub są niedostępne w trybie edycji.

Gdy Excel jest w trybie edycji, w lewym dolnym rogu okna programu Excel jest wyświetlany wyraz Edytuj, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Lower left corner of program window showing edit mode

Jak Excel działa w trybie edycji?

W trybie edycji wiele poleceń jest niedostępnych. Jeśli na przykład Excel tryb edycji, nie można zastosować formatowania warunkowego ani zmienić wyrównania zawartości komórki.

Ponadto klawisze strzałek działają nieco inaczej po Excel trybie edycji. Zamiast przenoszenia kursora z komórki do komórki, w trybie edycji klawisze strzałek poruszają kursor w komórce.

Włączanie lub wyłączanie trybu edycji

Jeśli podczas próby użycia trybu edycji nic się nie dzieje, może to być wyłączone. Tryb edycji można włączyć lub wyłączyć, zmieniając Excel edycji.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  —LUB—

  Tylko Excel 2007 zaawansowane: kliknij Microsoft Office przycisk Obraz przycisku pakietu Office, kliknij Excel Opcje,a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. W obszarze Opcje edycjiwykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby włączyć tryb edycji, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach.

  • Aby wyłączyć tryb edycji, wyczyść pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach.

Wejście do trybu edycji

Aby rozpocząć pracę w trybie edycji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować.

  Zostanie uruchomiony tryb edycji, a kursor będzie umieszczany w komórce w lokalizacji, która jest klikowana dwukrotnie. Zawartość komórki jest również wyświetlana na pasku formuły.

 • Kliknij komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie kliknij dowolne miejsce na pasku formuły.

  Zostanie uruchomiony tryb edycji, a kursor będzie umieszczany na pasku formuły w kliknąłem miejscu.

 • Kliknij komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie naciśnij klawisz F2.

  Zostanie uruchomiony tryb edycji, a kursor będzie umieszczany na końcu zawartości komórki.

Wstawianie, usuwanie lub zamienianie zawartości komórki

 • Aby wstawić znaki, kliknij komórkę, w której chcesz je wstawić, a następnie wpisz nowe znaki.

 • Aby usunąć znaki, kliknij komórkę, z której chcesz je usunąć, a następnie naciśnij klawisz BACKSPACE lub zaznacz znaki i naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby zamienić określone znaki, zaznacz je, a następnie wpisz nowe znaki.

 • Aby włączyć tryb zastępowania, tak aby istniejące znaki zostały zamienione na nowe znaki podczas pisania, naciśnij klawisz INSERT.

  Uwaga: Tryb zastępowania można włączać i wyłączać tylko w trybie edycji. Gdy tryb zastępowania jest włączony, znak po prawej stronie punktu wstawiania jest wyróżniany na pasku formuły i zostanie zastąpiony podczas pisania.

 • Aby rozpocząć nowy wiersz tekstu w określonym miejscu w komórce, kliknij miejsce w miejscu, w którym chcesz wyłamać wiersz, a następnie naciśnij klawisze ALT+ENTER.

Anulowanie lub cofanie zmian

Przed naciśnięciem klawisza ENTER lub TAB oraz przed lub po naciśnięciu klawisza F2 można nacisnąć klawisz ESC, aby anulować wszelkie zmiany wprowadzone w zawartości komórki.

Po naciśnięciu klawisza ENTER lub TAB można cofnąć edycję, naciskając klawisze CTRL+Z lub klikając przycisk Cofnij Przycisk Cofnijna pasku narzędzi Szybki dostęp.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości komórki

Po zakończeniu edytowania zawartości komórki można dostosować sposób ich wyświetlania.

 • Czasami w komórce mogą być wyświetlane znaki #####. Taka sytuacja może wystąpić, gdy komórka zawiera liczbę lub datę, a szerokość kolumny komórki jest zbyt mała do wyświetlenia wszystkich znaków wymaganych ze względu na jej format. Załóżmy na przykład, że komórka z ustawionym formatem daty „rrrr-mm-dd” zawiera wartość 2007-12-31. Szerokość kolumny wystarcza jednak tylko do wyświetlenia sześciu znaków. W komórce będą wyświetlane wartości #####. Aby zobaczyć całą zawartość komórki w jej bieżącym formacie, należy zwiększyć szerokość kolumny.

  Zmienianie szerokości kolumny

  1. Kliknij komórkę, dla której chcesz zmienić szerokość kolumny.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. W obszarze Rozmiar komórki wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dopasować cały tekst w komórce, kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn.

   • Aby określić większą szerokość kolumny, kliknij pozycję Szerokość kolumny, a następnie wpisz szerokość w polu Szerokość kolumny.

    Uwaga: Alternatywą dla zwiększania szerokości kolumny jest zmiana formatu tej kolumny lub nawet pojedynczej komórki. Można na przykład zmienić format daty, aby była wyświetlana jako tylko dzień i miesiąc (format „dd-mm”), czyli w postaci 31-12, lub przedstawić liczbę w formacie naukowym (wykładniczym), na przykład w postaci wartości 4E+08.

 • Jeśli w komórce znajduje się wiele wierszy tekstu, część tekstu może nie być wyświetlana w za ciebie sposób. Opcja zawijania tekstu pozwala wyświetlić w komórce wiele wierszy tekstu.

  Uwaga: Gdy Excel jest w trybie edycji, nie można zmienić sposobu zawijania tekstu.

  Zawijanie tekstu w komórce

  1. Kliknij komórkę, której tekst ma być zawijany.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Zawijaj tekst.

   Obraz Wstążki programu Excel

   Uwaga: Jeśli tekst jest jednym długim wyrazem, znaki nie będą zawijać się; Możesz zwiększyć szerokość kolumny lub zmniejszyć rozmiar czcionki, aby wyświetlić cały tekst. Jeśli po zawijeniu tekstu nie cały tekst jest widoczny w komórce, może być konieczne dostosowanie wysokości wiersza.

   Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format,a następnie w obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wiersza.

Zamykanie trybu edycji

Aby zakończyć pracę w trybie edycji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisz ENTER.

  Excel zamyka tryb edycji i zaznacza komórkę bezpośrednio poniżej bieżącej komórki.

  Można także określić, że naciśnięcie klawisza ENTER ma na celu zaznaczenie innej przylegającej komórki.

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

   —LUB—

   Tylko Excel 2007 zaawansowane: kliknij Microsoft Office przycisk Obraz przycisku pakietu Office, kliknij Excel Opcje,a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

  2. W obszarze Opcje edycjiwykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zaznaczenie pozostało w komórce, która była edytowana, wyczyść pole wyboru Przenieś zaznaczenie po naciśnięciu klawisza Enter.

   • Aby sterować kierunkiem zaznaczenia, zaznacz pole wyboru Przenieś zaznaczenie po naciśnięciu klawisza Enter, kliknij strzałkę obok pozycji Kierunek ,a następnie wybierz kierunek z listy.

 • Naciśnij klawisz TAB.

  To zatrzyma tryb edycji i zaznaczy komórkę po prawej stronie bieżącej komórki. Naciśnięcie klawiszy SHIFT+TAB zaznacza komórkę z lewej strony.

 • Kliknij inną komórkę.

  Excel tryb edycji i zaznacza klikloną komórkę.

 • Naciśnij klawisz F2.

  Excel tryb edycji pozostawi kursor w miejscu, w którym się znajduje.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×