Eksplorowanie i nawigowanie w usłudze OneDrive za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w usłudze OneDrive za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą OneDrive za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz eksplorować i przechodzić między różnymi widokami i przechodzić między nimi. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

OneDrive jest wbudowana w Windows 10 i jest automatycznie wyświetlany w Eksploratorze plików w lokalizacji, w której można zapisywać pliki. Pliki zapisane w aplikacji OneDrive są dostępne w trybie online w witrynie OneDrive.com oraz w trybie offline na komputerze, dzięki czemu możesz ich używać w dowolnym momencie — nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem. Po ponownym nawiązaniu połączenia aplikacja OneDrive synchronizuje pliki w trybie online z plikami zapisanymi na komputerze.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie do usługi OneDrive i do folderu usługi OneDrive w okienku nawigacji

Aplikacja OneDrive jest zintegrowana z Eksploratorem plików systemu Windows jako lokalizację, w której można zapisywać pliki. W Eksploratorze plików usługa OneDrive jest wymieniona jako dysk w widoku drzewa w okienku nawigacji.

Ostrzeżenie: Aby sprawdzić, czy widok okienka nawigacji jest włączony, naciśnij klawisze ALT + V, N. Jeśli usłyszysz "okienko nawigacji, element menu, zaznaczone," widok okienka jest włączony. Jeśli usłyszysz "okienko nawigacji, element menu", widok okienka jest wyłączony. Naciśnij klawisz SPACJA, aby włączyć widok okienka.

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisze logo Windows+E.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: "widok drzewa".

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: "OneDrive".

 4. Po przeniesieniu fokusu na OneDrive naciśnij klawisze ALT + ENTER, aby rozwinąć listę zawartość.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć go w głównym obszarze zawartości.

  Porada: Jeśli usłyszysz nazwę folderu, a po niej "zwinięty, folder ma podfoldery. Aby rozwinąć folder, naciśnij klawisze ALT + ENTER.

Nawigowanie w obszarze głównej zawartości usługi OneDrive

 1. Przejdź do folderu OneDrive i wybierz go, zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej.

 2. Aby przejść do obszaru głównej zawartości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "widok elementów".

 3. Aby przeglądać listę elementów, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 4. Gdy usłyszysz odpowiedni element, naciśnij klawisz ENTER, aby go zaznaczyć.

  Po zaznaczeniu folderu zostanie on otwarty i zostanie wyświetlona lista jego podfolderów i plików. Po wybraniu pliku zostanie on otwarty w odpowiedniej aplikacji, takiej jak Word lub Excel.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Za pomocą OneDrive za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz eksplorować i przechodzić między różnymi widokami i przechodzić między nimi. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi OneDrive zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki. Ponieważ OneDrive są uruchamiane w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (otwieranie), dotyczą przeglądarki internetowej — nie OneDrive.

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym usługi OneDrive

Widok główny OneDrive zawiera następujące główne elementy:

 • Pasek narzędzi u góry ekranu

 • Okienko nawigacji po lewej stronie

 • Główny obszar zawartości z prawej strony okienka nawigacji

Aby przechodzić między elementami w widoku głównym, naciskaj klawisz TAB (przechodź do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (w celu przejścia do tyłu), aż usłyszysz odpowiednią nazwę.

Nawigowanie po pasku narzędzi usługi OneDrive

Pasek narzędzi u góry ekranu przedstawia ikonę Uruchamianie aplikacji zawierającą kafelki usług i aplikacji firmy Microsoft. Pasek narzędzi zawiera również opcje do zarządzania powiadomieniami, ustawieniami i kontem, Znajdowanie pomocy i wylogowywanie się.

 1. Aby przejść do paska narzędzi, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "Uruchamianie aplikacji".

 2. Aby przejść na pasek narzędzi, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

Nawigowanie w okienku nawigacji

Okienko nawigacji po lewej stronie, poniżej paska narzędzi, zawiera widok drzewa zawartości OneDrive przy użyciu kategorii takich jak pliki, najnowszei Zdjęcia.

 1. Aby przejść do okienka nawigacji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "OneDrive", a następnie opis sposobu poruszania się w okienku.

 2. Aby przejść do okienka, naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

Nawigowanie w głównym obszarze zawartości

Obszar głównej zawartości zawiera foldery i pliki w wybranej kategorii. W zależności od wybranej kategorii obszar głównej zawartości może również zawierać pasek zadania w górnej części obszaru.

 • Aby przechodzić między elementami ekranu, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab.

 • Aby przeglądać menu i listy, naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół.

 • Aby poruszać się na pasku zadań, naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo.

 • Aby wybrać plik w celu wyświetlenia dodatkowych opcji lub akcji na pasku narzędzi, naciśnij klawisz SPACJA.

 • Aby wybrać i aktywować element, przycisk lub opcję, naciśnij klawisz ENTER.

  Na przykład, gdy korzystasz z pliku Word dla sieci Web, a następnie naciśniesz klawisz ENTER, plik zostanie otwarty w Word dla sieci Web na karcie bieżąca przeglądarka lub na osobnej karcie.

  Jeśli korzystasz z folderu, a następnie naciśniesz klawisz ENTER, folder ten wyświetla jego podfoldery i pliki w głównym obszarze zawartości.

Menu i pasek narzędzi są zależne od kontekstu. W zależności od wybranego elementu i poziomu elementu w drzewie zawartość menu i paska narzędzi może ulec zmianie.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×