Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ELEMENT.KPI.MODUŁU w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca właściwość kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę KPI w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, która jest używana do monitorowania wydajności organizacji.

Uwaga: Funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU jest obsługiwana tylko wówczas, gdy skoroszyt jest połączony ze źródłem danych usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server w wersji 2005 lub nowszej.

Składnia

ELEMENT.KPI.MODUŁU(połączenie;kpi_nazwa;kpi_właściwość;[podpis])

W składni funkcji ELEMENT.KPI.MODUŁU występują następujące argumenty:

  • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

  • Kpi_nazwa    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę wskaźnika KPI w module.

  • Kpi_właściwość    Argument wymagany. Jest to zwracany składnik wskaźnika KPI, który może mieć jedną z następujących postaci:

Liczba całkowita

Stała wyliczeniowa

Opis

1

KPIValue

Rzeczywista wartość

2

KPIGoal

Wartość docelowa

3

KPIStatus

Stan wskaźnika KPI w określonym czasie

4

KPITrend

Miara wartości w przedziale czasu

5

KPIWeight

Względna ważność przypisana do wskaźnika KPI

6

KPICurrentTimeMember

Kontekst czasowy wskaźnika KPI

  • Jeśli dla parametru kpi_właściwość zostanie określona wartość KPIValue, w komórce będzie wyświetlany tylko parametr kpi_nazwa.

  • Podpis    Argument opcjonalny. Jest to alternatywny ciąg tekstowy, który jest wyświetlany w komórce zamiast parametrów kpi_nazwa oraz kpi_właściwość.

Spostrzeżenia

  • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU tymczasowo wyświetla w komórce tekst „#POBIERANIE_DANYCH…”.

  • Aby użyć miary KPI w obliczeniach, określ funkcję ELEMENT.KPI.MODUŁU jako argument wyrażenie_elementu dla funkcji WARTOŚĆ.MODUŁU.

  • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu #ADR!. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu #ADR!.

  • Funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU zwraca błąd #N/D!, gdy argument kpi_nazwa lub kpi_właściwość jest nieprawidłowy.

  • Funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU może zwrócić błąd #N/D!, gdy w tabeli przestawnej podczas udostępniania połączenia występuje odwołanie do obiektu zależnego od sesji, takiego jak element obliczeniowy lub nazwany zestaw, i tabela przestawna jest usuwana lub konwertowana na formuły. (Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły).

Przykłady

=ELEMENT.KPI.MODUŁU("Sprzedaż";"MojaSprzedażKPI";1)

=ELEMENT.KPI.MODUŁU("Sprzedaż";"MojaSprzedażKPI";KPIGoal;"Cel wskaźnika KPI dla sprzedaży")

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×