We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczeniowe lub Wprowadzone

Opis Pola Enterprise Project tekst (1–Enterprise Project Tekst40) mogą przechowywać dowolne niestandardowe informacje tekstowe projektu, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Te pola są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Sposób obliczania    W zależności od tego, jak zostały dostosowane, Enterprise Project pola tekstowe mogą zostać zdefiniowane za pomocą formuł, wskaźników graficznych lub innych warunków wyświetlania określonych wyników.

Zalecane zastosowania    W oknie dialogowym Informacje Project projektu można wyświetlić listę dostępnych pól niestandardowego projektu przedsiębiorstwa i zmienić ich wartości zgodnie z potrzebami. Możesz również dodać dowolne zdefiniowane pole projektu w przedsiębiorstwie do widoku zadania, dodając zadanie sumaryczne projektu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pracy z projektami głównymi i podprojektami, zwłaszcza gdy trzeba filtrować, sortować lub grupować informacje w tabeli.

Przykład    Jesteś administratorem zarządzania projektami i musisz mieć niestandardowe pole tekstowe wskazujące, który dział jest właścicielem projektu. Za pomocą wyewidencjonowanego szablonu globalnego przedsiębiorstwa można na Enterprise Project pole Tekst1. Następnie ponownie zaewidencjlijj szablon globalny przedsiębiorstwa, aby udostępnić wszystkim użytkownikom nowe pole projektu.

Jesteś menedżerem projektu i w oknie dialogowym Informacje Project zostanie wyświetlone nowe pole tekstowe programu Enterprise Project: Dla pola tekstowego Enterprise Project Tekst1 jest zdefiniowana Enterprise Project nazwa projektu. Dodajesz zadanie sumaryczne projektu do wykresu Gantta, a następnie dodajesz pole Nazwa Enterprise Project Tekst1).

Uwagi    Tylko osoba z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) może wyewidencjować i edytować elementy w szablonie globalnym przedsiębiorstwa. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×