Wyszukuje jeden ciąg tekstowy (tekst_szukany) w innym ciągu tekstowym (w_tekście) i zwraca numer pozycji początkowej tekstu szukanego, począwszy od pierwszego znaku przeszukiwanego ciągu tekstowego (w_tekście). Do wyszukiwania ciągów w innych ciągach można także użyć funkcji SZUKAJ.TEKST, ale w przeciwieństwie do funkcji SZUKAJ.TEKST, w funkcji ZNAJDŹ jest uwzględniana wielkość liter i nie można używać symboli wieloznacznych.

Składnia

ZNAJDŹ(tekst_szukany;w_tekście;nr_początkowy)

Tekst_szukany     jest tekstem, który ma zostać znaleziony.

W_tekście     jest tekstem zawierającym szukany tekst.

Nr_początkowy    określa znak, od którego ma rozpocząć się wyszukiwanie. Pierwszy znak ciągu w_tekście ma numer 1. Jeżeli parametr nr_początkowy zostanie pominięty, przyjmowana jest wartość 1.

Argument nr_początkowy umożliwia pominięcie określonej liczby znaków. Załóżmy, że przetwarzamy następujący tekst: „AUM0093.UbraniaMęskieMłodzieżowe”. Aby odnaleźć numer pierwszego znaku „U” w opisowej części tekstu, należy nadać argumentowi nr_początkowy wartość 8, tak aby nie była przeszukiwana część tekstu będąca numerem seryjnym. Funkcja ZNAJDŹ rozpoczyna wyszukiwanie od znaku o numerze 8, odnajduje argument tekst_szukany przy następnym znaku i zwraca liczbę 9. Funkcja ZNAJDŹ zawsze zwraca liczbę znaków względem początku argumentu w_tekście, łącznie ze znakami pominiętymi w przypadku, gdy argument nr_początkowy jest większy niż 1.

Spostrzeżenia

  • Jeśli argument „tekst_szukany” ma wartość "" (pusty), funkcja ZNAJDŹ wyszukuje pierwszy znak w przeszukiwanym ciągu (tj. znak o numerze „liczba_początkowa” lub 1).

  • Argument „tekst_szukany” nie może zawierać symboli wieloznacznych.

  • Jeśli wartość „tekst_szukany” nie występuje w przeszukiwanym ciągu (w_tekście), funkcja ZNAJDŹ zwraca wartość błędu #ARG!

  • Jeśli argument „liczba_początkowa” nie jest większy od zera, funkcja ZNAJDŹ zwraca wartość błędu #ARG!

  • Jeśli argument „liczba_początkowa” jest większy niż długość przeszukiwanego ciągu tekstowego (w_tekście), funkcja ZNAJDŹ zwraca wartość błędu #ARG!

Zestaw przykładów 1

Formuła

Opis (wynik)

=ZNAJDŹ("M";"Marek Malemski")

Pozycja pierwszego „M" w ciągu (1)

=ZNAJDŹ("m";"Marek Malemski")

Pozycja pierwszego „m” w ciągu (11)

=ZNAJDŹ("M";"Marek Malemski";3)

Pozycja pierwszego „M” w ciągu, począwszy od trzeciego znaku (7)

Zestaw przykładów 2

Kol1

Formuła

Opis (wynik)

Izolatory ceramiczne #124-TD45-87

=FRAGMENT.TEKSTU([Kol1];1;ZNAJDŹ(" #";[Kol1];1)-1)

Wyodrębnia tekst od pozycji 1 do pozycji „#” ciągu. (Izolatory ceramiczne)

Cewki miedziane #12-671-6772

=FRAGMENT.TEKSTU([Kol1];1;ZNAJDŹ(" #";[Kol1];1)-1)

Wyodrębnia tekst od pozycji 1 do pozycji „#” ciągu. (Cewki miedziane)

Rezystory zmienne #116010

=FRAGMENT.TEKSTU([Kol1];1;ZNAJDŹ(" #";[Kol1];1)-1)

Wyodrębnia tekst od pozycji 1 do pozycji „#” ciągu. (Rezystory zmienne)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×