Formatowanie elementów wykresu

Możesz zmienić format poszczególnych elementów wykresu, takich jak obszar wykresu, obszar kreślenia, seria danych, osie, tytuły, etykiety danych legenda.

Dostępne są dwa zestawy narzędzi do formatowania elementów wykresu: menu Formatowanie okienko zadań wstążka Narzędzia wykresów. Aby uzyskać najwięcej kontroli, użyj opcji dostępnych w okienko zadań.

Formatowanie wykresu przy użyciu okienko zadań

Zaznacz element wykresu (na przykład serię danych, osie lub tytuły), kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj <element wykresu>. Zostanie wyświetlone okienko Formatowanie z opcjami dostosowanymi do wybranego elementu wykresu.

Okienko zadań Formatowanie osi

Kliknięcie małych ikon u góry okienka powoduje przejście do innych części okienka z większej liczby opcji. Kliknięcie innego elementu wykresu spowoduje automatyczne okienko zadań nowego elementu wykresu.

Aby na przykład sformatować oś:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś wykresu, a następnie kliknij polecenie Formatuj oś.

  Menu formatowania osi wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

 2. Na karcie Formatowanie okienko zadań wprowadzić zmiany.

  Możesz przenieść okienko zadań lub zmienić jego rozmiar, aby praca z nim była łatwiejsza. Kliknij znak pagonu w prawym górnym rogu.

  Górna część okienka Formatowanie osi z wyróżnionym znakiem pagonu

  • Wybierz pozycję Przenieś, a następnie przeciągnij okienko w nowe miejsce.

  • Wybierz pozycję Rozmiar, a następnie przeciągnij krawędź okienka w celu zmiany rozmiaru.

Formatowanie wykresu przy użyciu Wstążki

 1. Na wykresie kliknij, aby zaznaczyć element wykresu, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia wykresówwykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, aby zastosować inny kolor wypełnienia albo gradient, obraz albo teksturę do elementu wykresu.

   Przycisk Wypełnienie kształtu

  • Kliknij pozycję Kontury kształtu, aby zmienić kolor, weight lub styl elementu wykresu.

   Przycisk Kontury kształtu

  • Kliknij pozycję Efekty kształtów, aby zastosować specjalne efekty wizualne do elementu wykresu, takie jak cienie, skosy lub obrót 3-W.

   Przycisk Efekty kształtów

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl kształtu, na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij styl, który chcesz zastosować. Aby wyświetlić wszystkie dostępne style kształtów, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

   Grupa Style kształtów

  • Aby zmienić formatowanie tekstu wykresu, zaznacz go, a następnie wybierz opcję na wyświetlonym mini pasku narzędzi. Lub na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wybierz formatowanie, którego chcesz użyć.

  • Aby sformatować tekst przy użyciu stylów tekstu WordArt, zaznacz go, a następnie na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt wybierz styl WordArt, który chcesz zastosować. Aby wyświetlić wszystkie dostępne style, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

   Grupa Style tekstu WordArt

Za pomocą okna dialogowego Formatowanie <Element wykresu>można wprowadzać zmiany formatowania lub stosować wstępnie zdefiniowane lub niestandardowe style kształtów. Możesz również sformatować tekst w elemencie wykresu.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie formatu zaznaczonego elementu wykresu

 1. Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.
   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów,dodając kartyProjektowanie, Układi Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

   Porada: Zamiast używać poleceń wstążki, możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy element wykresu, kliknąć polecenie Formatuj <Element wykresu > w menu skrótów, a następnie przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie <Formatowanie elementu wykresu>kliknij kategorię, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

  Ważne: W zależności od wybranego elementu wykresu w tym oknie dialogowym są dostępne różne opcje formatowania.

 4. Po wybraniu różnych opcji w tym oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do wybranego elementu wykresu. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast zastosowane, nie można kliknąć przycisku Anuluj w tym oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, należy kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 5. Możesz cofnąć wiele zmian wprowadzonych w jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie zostały wprowadzone zmiany.

 6. Okno dialogowe można przenieść w taki sposób, aby jednocześnie był widać zarówno wykres, jak i okno dialogowe.

Początek strony

Zmienianie stylu kształtu zaznaczonego elementu wykresu

Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.
  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów,dodając kartyProjektowanie, Układi Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

  Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 • Wybieranie elementu wykresu, który chcesz zmienić
 • Styl kształtu
 • Wypełnienie kształtu
 • Kontur kształtu
 • Shape effect

Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl kształtu, na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij styl, który chcesz zastosować.

Obraz Wstążki programu Excel

Porada: Aby wyświetlić wszystkie dostępne style kształtów, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej .

Aby zastosować inne wypełnienie kształtu, kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby użyć innego koloru wypełnienia, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

  Porada: Przed zastosowaniem innego koloru możesz szybko wyświetlić podgląd przedstawiający, jak wybrany kolor wpłynie na wygląd wykresu. Gdy wskazujesz rozważane kolory, zaznaczony element wykresu jest na nim wyświetlany w tym kolorze.

 • Aby usunąć kolor z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

 • Aby użyć koloru wypełnienia, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia. W oknie dialogowym Kolory określ odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.
  Niestandardowe kolory wypełnienia, które tworzysz, są dodawane w obszarze Ostatnio używania kolorów, aby można było ich użyć ponownie.

 • Aby wypełnić kształt obrazem, kliknij pozycję Obraz. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 • Aby użyć efektu gradientu dla wybranego koloru wypełnienia, kliknij pozycję Gradient, a następnie w obszarze Odmiany kliknij odpowiedni styl gradientu.
  Aby skorzystać z dodatkowych stylów gradientów, kliknij pozycję Więcej gradientów,a następnie w kategorii Wypełnienie kliknij opcje gradientu, których chcesz użyć.

 • Aby użyć wypełnienia teksturą, kliknij pozycję Tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

Aby zastosować inny kontur kształtu, kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby użyć innego koloru konturu, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

 • Aby usunąć kolor konturu z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak konturu.

  Uwaga: Jeśli zaznaczony element jest linią, przestanie ona być widoczna na wykresie.

 • Aby użyć koloru konturu, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów konturów. W oknie dialogowym Kolory określ odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.
  Niestandardowe kolory konturów, które utworzysz, zostaną dodane w obszarze Ostatnio używania kolorów, aby można było ich użyć ponownie.

 • Aby zmienić grubość linii lub obramowania, kliknij pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.
  Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji stylu linii lub stylu obramowania, kliknij przycisk Więcej linii,a następnie kliknij opcje stylu linii lub stylu obramowania, których chcesz użyć.

 • Aby użyć kreskowanej linii lub obramowania, kliknij pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni typ linii kreskowanej.
  Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji kreskowania, kliknij pozycję Więcej linii,a następnie kliknij typ kreskowania, którego chcesz użyć.

 • Aby dodać strzałki do linii, kliknij pozycję Strzałki, a następnie kliknij odpowiedni styl strzałki. Nie można używać stylów strzałek dla obramowań.
  Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji stylu strzałki lub stylu obramowania, kliknij pozycję Więcejstrzałek , a następnie kliknij ustawienie strzałki, którego chcesz użyć.

Aby zastosować inny efekt kształtu, kliknij pozycję Efektykształtów , kliknij dostępny efekt, a następnie wybierz typ efektu, którego chcesz użyć.

Uwaga: Efekty kształtów są dostępne w zależności od tego, jaki element wykresu jest zaznaczony. Wstępnie ustawione efekty oraz efekty odbicia i skosu są dostępne tylko dla niektórych elementów wykresu.

Początek strony

Zmienianie formatu tekstu w zaznaczonym elemencie wykresu

Aby sformatować tekst w elementach wykresu, można użyć opcji zwykłego formatowania tekstu lub zastosować format tekstu WordArt.

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą formatowania tekstu

 1. Kliknij element wykresu zawierający tekst, który chcesz sformatować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiednie opcje formatowania na mini pasku narzędzi.

   Obraz Wstążki programu Excel

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przyciski formatowania, których chcesz użyć.

   Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony

Formatowanie tekstu w elementach wykresu przy użyciu stylów tekstu WordArt

 1. Na wykresie kliknij element wykresu zawierający tekst, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.
   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów,dodając kartyProjektowanie, Układi Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl WordArt, kliknij go.

   Porada: Aby wyświetlić wszystkie dostępne style tekstu WordArt, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej .

  • Aby zastosować niestandardowy styl WordArt, kliknij pozycjęWypełnienie tekstu, Kontury tekstulub Efekty tekstowe ,a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×