You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Możesz zmienić format poszczególnych elementów wykresu, takich jak obszar wykresu, obszar kreślenia, seria danych, osie, tytuły, etykiety danych lub legenda.

Dostępne są dwa zestawy narzędzi do formatowania elementów wykresu: okienko zadań Formatowanie i Wstążka Narzędzia wykresów. Aby uzyskać największą kontrolę, użyj opcji w okienku zadań Formatowanie .

Formatowanie wykresu przy użyciu okienka zadań Formatowanie

Zaznacz element wykresu (na przykład serie danych, osie lub tytuły), kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Formatuj <element wykresu>. Zostanie wyświetlone okienko Formatowanie z opcjami dostosowanymi do wybranego elementu wykresu.

Okienko zadań Formatowanie osi

Kliknięcie małych ikon w górnej części okienka powoduje przejście do innych części okienka z większą liczbą opcji. Kliknięcie innego elementu wykresu spowoduje automatyczne zaktualizowanie okienka zadań do nowego elementu wykresu.

Aby na przykład sformatować oś:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś wykresu, a następnie kliknij polecenie Formatuj oś.

  Menu formatowania osi wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

 2. W okienku zadań Formatowanie osi wprowadź odpowiednie zmiany.

  Możesz przenieść okienko zadań lub zmienić jego rozmiar, aby praca z nim była łatwiejsza. Kliknij znak pagonu w prawym górnym rogu.

  Górna część okienka Formatowanie osi z wyróżnionym znakiem pagonu

  • Wybierz pozycję Przenieś, a następnie przeciągnij okienko w nowe miejsce.

  • Wybierz pozycję Rozmiar, a następnie przeciągnij krawędź okienka w celu zmiany rozmiaru.

Formatowanie wykresu przy użyciu Wstążki

 1. Na wykresie kliknij, aby zaznaczyć element wykresu, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia wykresów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu , aby zastosować inny kolor wypełnienia albo gradient, obraz lub teksturę do elementu wykresu.

   Przycisk Wypełnienie kształtu

  • Kliknij pozycję Kontury kształtu , aby zmienić kolor, grubość lub styl elementu wykresu.

   Przycisk Kontury kształtu

  • Kliknij pozycję Efekty kształtów , aby zastosować do elementu wykresu specjalne efekty wizualne, takie jak cienie, skosy lub obrót 3-W.

   Przycisk Efekty kształtów

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl kształtu, na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij odpowiedni styl. Aby wyświetlić wszystkie dostępne style kształtów, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku.

   Grupa Style kształtów

  • Aby zmienić formatowanie tekstu wykresu, zaznacz tekst, a następnie wybierz opcję na wyświetlonym minipasku narzędzi. Ewentualnie na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wybierz formatowanie, którego chcesz użyć.

  • Aby sformatować tekst przy użyciu stylów tekstu WordArt, zaznacz go, a następnie na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt wybierz styl WordArt do zastosowania. Aby wyświetlić wszystkie dostępne style, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku.

   Grupa Style tekstu WordArt

Do wprowadzania zmian formatowania można użyć okna dialogowego Formatowanie <element wykresu> lub zastosować wstępnie zdefiniowane lub niestandardowe style kształtów. Tekst można również sformatować w elemencie wykresu.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie formatu zaznaczonego elementu wykresu

 1. Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.
   Zostanie wyświetlona karta Narzędzia wykresów, dodająca karty Projektowanie, Układ i Formatowanie .

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu , a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

   Porada: Zamiast używać poleceń wstążki, możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy element wykresu, kliknąć polecenie Formatuj <element wykresu> w menu skrótów, a następnie przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie <element wykresu> kliknij kategorię, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

  Ważne: W zależności od zaznaczonego elementu wykresu w tym oknie dialogowym są dostępne różne opcje formatowania.

 4. Po wybraniu różnych opcji w tym oknie dialogowym zmiany zostaną natychmiast zastosowane do wybranego elementu wykresu. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie można kliknąć przycisku Anuluj w tym oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, należy kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 5. Możesz cofnąć wiele zmian wprowadzonych w jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w innej opcji okna dialogowego.

 6. Może być konieczne przeniesienie okna dialogowego w celu jednoczesnego wyświetlenia zarówno wykresu, jak i okna dialogowego.

Początek strony

Zmienianie stylu kształtu zaznaczonego elementu wykresu

Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.
  Zostanie wyświetlona karta Narzędzia wykresów, dodająca karty Projektowanie, Układ i Formatowanie .

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu , a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

  Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl kształtu, na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij odpowiedni styl.

Obraz Wstążki programu Excel

Porada: Aby wyświetlić wszystkie dostępne style kształtów, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej.

Aby zastosować inne wypełnienie kształtu, kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby użyć innego koloru wypełnienia, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

  Porada: Przed zastosowaniem innego koloru możesz szybko wyświetlić podgląd przedstawiający, jak wybrany kolor wpłynie na wygląd wykresu. Gdy wskazujesz rozważane kolory, zaznaczony element wykresu jest na nim wyświetlany w tym kolorze.

 • Aby usunąć kolor z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

 • Aby użyć koloru wypełnienia, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia. W oknie dialogowym Kolory określ odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.
  Utworzone niestandardowe kolory wypełnienia są dodawane do obszaru Ostatnio używane kolory , dzięki czemu można ich ponownie użyć.

 • Aby wypełnić kształt obrazem, kliknij pozycję Obraz. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 • Aby użyć efektu gradientu dla wybranego koloru wypełnienia, kliknij pozycję Gradient, a następnie w obszarze Odmiany kliknij odpowiedni styl gradientu.
  Aby uzyskać dodatkowe style gradientu, kliknij pozycję Więcej gradientów, a następnie w kategorii Wypełnienie kliknij odpowiednie opcje gradientu.

 • Aby użyć wypełnienia teksturą, kliknij pozycję Tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

Aby zastosować inny kontur kształtu, kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby użyć innego koloru konturu, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

 • Aby usunąć kolor konturu z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak konturu.

  Uwaga: Jeśli zaznaczony element jest linią, przestanie ona być widoczna na wykresie.

 • Aby użyć koloru konturu, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów konturów. W oknie dialogowym Kolory określ odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.
  Utworzone niestandardowe kolory konturów są dodawane do obszaru Ostatnio używane kolory , dzięki czemu można ich ponownie użyć.

 • Aby zmienić grubość linii lub obramowania, kliknij pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.
  Aby wyświetlić dodatkowe opcje stylu linii lub stylu obramowania, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie kliknij odpowiednie opcje stylu linii lub stylu obramowania.

 • Aby użyć kreskowanej linii lub obramowania, kliknij pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni typ linii kreskowanej.
  Aby wyświetlić dodatkowe opcje typu kreskowania, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie kliknij odpowiedni typ kreskowania.

 • Aby dodać strzałki do linii, kliknij pozycję Strzałki, a następnie kliknij odpowiedni styl strzałki. Nie można używać stylów strzałek dla obramowań.
  Aby wyświetlić dodatkowe opcje stylu strzałki lub stylu obramowania, kliknij pozycję Więcej strzałek, a następnie kliknij odpowiednie ustawienie strzałki.

Aby zastosować inny efekt kształtu, kliknij pozycję Efekty kształtów, kliknij dostępny efekt, a następnie wybierz odpowiedni typ efektu.

Uwaga: Efekty kształtów są dostępne w zależności od tego, jaki element wykresu jest zaznaczony. Wstępnie ustawione efekty oraz efekty odbicia i skosu są dostępne tylko dla niektórych elementów wykresu.

Początek strony

Zmienianie formatu tekstu w zaznaczonym elemencie wykresu

Aby sformatować tekst w elementach wykresu, możesz użyć zwykłych opcji formatowania tekstu lub zastosować format WordArt.

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą formatowania tekstu

 1. Kliknij element wykresu zawierający tekst, który chcesz sformatować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiednie opcje formatowania na minipasku narzędzi.

   Obraz Wstążki programu Excel

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przyciski formatowania, których chcesz użyć.

   Excel Ribbon Image

Początek strony

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą stylów tekstu WordArt

 1. Na wykresie kliknij element wykresu zawierający tekst, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby zaznaczyć element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.
   Zostanie wyświetlona karta Narzędzia wykresów, dodająca karty Projektowanie, Układ i Formatowanie .

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu , a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl tekstu WordArt, kliknij odpowiedni styl.

   Porada: Aby wyświetlić wszystkie dostępne style tekstu WordArt, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej.

  • Aby zastosować niestandardowy styl tekstu WordArt, kliknij pozycję Wypełnienie tekstu, Kontury tekstu lub Efekty tekstowe, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×