Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Możesz zapisać plik programu Excel w innym formacie pliku, klikając pozycję Plik > Zapisz jako. Formaty plików dostępne w oknie dialogowym Zapisywanie jako zależą od tego, jaki typ arkusza jest aktywny (arkusz kalkulacyjny, arkusz wykresu lub inny).

Uwaga: Zawsze podczas zapisywania pliku w innym formacie może się zdarzyć, że niektóre formatowania, dane i funkcje nie zostaną zapisane.

Aby otworzyć plik utworzony w innym formacie pliku (w starszej wersji programu Excel lub w innym programie), kliknij pozycję Plik > Otwórz. Jeśli otworzysz skoroszyt programu Excel 97–2003, zostanie on automatycznie otwarty w trybie zgodności. Aby korzystać z nowych funkcji programu Excel 2010, możesz zapisać skoroszyt w formacie Excel 2010 pliku. Istnieje jednak również możliwość kontynuowania pracy w trybie zgodności, który pozwala zachować oryginalny format pliku w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami.

Formaty plików programu Excel

Format

Rozszerzenie

Opis

Skoroszyt programu Excel

xlsx

Domyślny format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 oparty na języku XML. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani arkuszy makr programu Microsoft Office Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt Macro-Enabled Excel (kod)

xlsm

Oparty na języku XML i format plików dla plików Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 i Excel 2007. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt binarny programu Excel

xlsb

Binarny format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 (BIFF12).

Szablon

xltx

Domyślny format pliku szablonu programu Excel dla programów Excel 2010 i Excel 2007. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA ani arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Szablon (kod)

xltm

Format plików szablonów programu Excel z obsługą makr Excel 2010 i Excel 2007. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt programów Excel 97–2003

xls

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8).

Szablon programu Excel 97–2003

xlt

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8) dla szablonu programu Excel.

Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95

xls

Binarny format plików programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Arkusz kalkulacyjny XML 2003

xml

Format plików arkusza kalkulacyjnego XML 2003 (XMLSS).

Dane XML

xml

Format danych XML.

Dodatek programu Excel

xlam

Format dodatku programów Excel 2010 i Excel 2007 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Dodatek to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel 97-2003 to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA.

Skoroszyt programu Excel 4.0

xlw

Format plików programu Excel 4.0, w którym można zapisywać tylko arkusze kalkulacyjne, arkusze wykresów i arkusze makr. Skoroszyt w tym formacie pliku można otworzyć w programie Excel 2010, ale nie można zapisać pliku programu Excel w tym formacie.

Arkusz kalkulacyjny programu Works 6.0–9.0

xlr

Arkusz kalkulacyjny zapisany w programie Microsoft Works 6.0–9.0.

Uwaga: Ten format jest obsługiwany tylko Excel Starter urządzeniach.

Formaty plików tekstowych

Format

Rozszerzenie

Opis

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

prn

Rozdzielany spacjami format programu Lotus. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Microsoft Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (Macintosh)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (MS-DOS)

txt

Skoroszyt jest w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Pliki tekstowe Unicode

txt

Skoroszyt jest zapisywany jako plik tekstowy Unicode, w standardzie kodowania znaków opracowanym przez konsorcjum Unicode.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (Macintosh)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (MS-DOS)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców linii i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

DIF

dif

Format wymiany danych. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Uwaga: Zapisanie skoroszytu w dowolnym formacie tekstowym powoduje utratę całego formatowania.

Inne formaty plików

Format

Rozszerzenie

Opis

DBF 3, DBF 4

dbf

Format plików programów dBase III i IV. Pliki w tych formatach można otworzyć w programie Excel, ale nie można zapisać pliku programu Excel w formacie programu dBase.

Arkusz kalkulacyjny OpenDocument

ods

Format arkuszy kalkulacyjnych OpenDocument. Pliki możesz Excel 2010, aby można je było otwierać w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych, które korzystają z formatu OpenDocument, takich jak Google Docs i OpenOffice.org Calc. Arkusze kalkulacyjne w formacie ods można też otwierać w programie Excel 2010. Zapisywanie i otwieranie plików ods może wiązać się z utratą formatowania.

Plik PDF

pdf

Portable Document Format (PDF). Ten format pliku zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania go w trybie online i drukowania. Danych w pliku nie można łatwo zmienić. Format PDF jest także przydatny w przypadku dokumentów, które będą powielane metodami drukowania komercyjnego.

Uwaga: Ten format nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Dokument XPS

xps

FORMAT XPS (XML Paper Specification). Ten format pliku zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Plik XPS dokładnie zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania, a danych w pliku nie można łatwo zmienić.

Uwaga: Ten format nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Formaty plików, w których jest dostępny Schowek

Dane ze Schowka pakietu Microsoft Office można wkleić do programu Excel przy użyciu polecenia Wklej lub Wklej specjalnie(karta Narzędzia główne, grupa Schowek, przycisk Wklej), jeśli dane Schowka pakietu Office są w jednym z następujących formatów.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Obraz

wmf lub emf

Obrazy w formacie metapliku Windows (WMF) lub rozszerzonego metapliku Windows (EMF).

Uwaga    Obraz w formacie metapliku Windows skopiowany z innego programu zostanie wklejony w programie Excel jako obraz w formacie rozszerzonego metapliku.

Mapa bitowa

bmp

Obrazy zapisane w formacie mapy bitowej (BMP).

Formaty plików programu Microsoft Excel

xls

Binarne formaty plików programu Excel w wersjach 5.0/95 (BIFF5), Excel 97–2003 (BIFF8) i Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego.

DIF

dif

Format wymiany danych.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Format tekstu rozdzielanego znakami tabulacji.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Format wartości rozdzielanych przecinkami

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

rtf

Tekst sformatowany (RTF, Rich Text Format). Tylko z programu Excel.

Obiekt osadzony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

Obiekty programu Microsoft Excel, obiekty z poprawnie zarejestrowanych programów, które OLE formaty 2.0 (OwnerLink ) i Obraz lub inny format prezentacji.

Obiekt połączony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

OwnerLink, ObjectLink, Link, Obraz lub inny format.

Obiekty rysunkowe pakietu Office

emf

Format obiektu rysunkowego pakietu Office lub Obraz (format rozszerzonego metapliku Windows, EMF).

Tekst

txt

Tekst wyświetlany, tekst OEM.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, mhtml

Jednoplikowa strona sieci Web (MHT lub MHTML). Ten format plików integruje grafikę w tekście, aplety, dokumenty połączone i inne elementy pomocnicze, do których odwołuje się ten dokument.

Uwaga: Ten format nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Strona sieci Web

htm, html

Strona w języku Hypertext Markup Language (HTML).

Uwaga: Podczas kopiowania tekstu z innego programu w programie Excel tekst jest wklejany w formacie HTML bez względu na format tekstu oryginalnego.

Formaty plików, które nie są obsługiwane w programie Excel

Następujące formaty plików nie są już obsługiwane w formatach Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter i Excel 2007. Plików w tych formatach nie można otwierać ani zapisywać.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Wykres programu Excel

xlc

Formaty plików programu Excel 2.0, 3.0 i 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

wk1, wk2, wk3, wk4, wks

Formaty plików programu Lotus 1-2-3 (wszystkie wersje)

Microsoft Works

wks

Format plików programu Microsoft Works (wszystkie wersje)

DBF 2

dbf

Format plików programu DBASE II

Format WQ1

wq1

Format plików programu Quattro Pro dla systemu MS-DOS

WB1, WB3

wb1, wb3

Programy Quattro Pro 5.0 i 7.0 dla systemu Windows

Formaty plików, które nie są obsługiwane w programie Excel Starter

Ponadto następujące formaty plików nie są już obsługiwane w programie Excel Starter. Plików w tych formatach nie można otwierać ani zapisywać.

Format

Rozszerzenie

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel

xlam

Nazwa źródła danych

dsn

Baza danych MDE programu Access

mde

Połączenie danych pakietu Office

odc

Plik linku do danych

udl

Otwieranie lub wyświetlanie nieobsługiwanych formatów plików

Jeśli format pliku, którego chcesz użyć, nie jest obsługiwany w programie Excel, możesz wykonać następujące czynności:

  • Wyszukaj w Internecie firmę, która udostępnia konwertery formatów plików dla formatów plików, które nie są obsługiwane w programie Excel.

  • Zapisz plik w formacie, który obsługuje inny program, a następnie wyeksportuj dane z tego programu do formatu pliku obsługującego program Excel.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Formatowanie i funkcje programu Excel, które nie są przenoszone do innych formatów plików

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×