Formaty plików obsługiwane w programie PowerPoint

PowerPoint obsługuje kilka różnych formatów plików prezentacji, jak opisano poniżej.

Użyj pozycji plik , > Zapisz jako , aby zapisać prezentację jako jedno z typów plików wymienionych poniżej.  

Domyślny format pliku w PowerPoint w wersji 2007 lub nowszej to . pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja, którą można otworzyć na komputerze PC w PowerPoint 2007 lub nowszej wersji, lub która może być otwarta na komputerze Mac w programie PowerPoint 2008 i nowszych wersjach. 

Możesz również otworzyć prezentację na dowolnym urządzeniu przenośnym, na którym zainstalowano PowerPoint.

Prezentacja programu PowerPoint z obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierająca kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003

ppt

Prezentacja, którą można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Elektroniczny format plików oparty na języku PostScript opracowany przez firmę Adobe Systems, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy elektroniczny format dokumentu służący do wymieniania dokumentów w ostatecznej formie.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji PowerPoint, za pomocą którego można formatować przyszłe prezentacje.

Szablon projektu programu PowerPoint z obsługą makr

potm

Szablon zawierający wstępnie zatwierdzone makra, które można dodać do szablonu, który ma być wykorzystywany w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97-2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów obejmujący definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku Pokaz slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów zawierający wstępnie zatwierdzone makra, które można uruchamiać w ramach pokazu slajdów.

Program PowerPoint 97-2003 pokazywanie

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek, w którym są przechowywane polecenia niestandardowe, kod języka Visual Basic for Applications (VBA) i funkcje specjalne, takie jak dodatek.

Dodatek programu PowerPoint 97-2003

. PPA

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w pakiecie Office PowerPoint 2003.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w standardowym formacie plików obsługującym język XML.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format pliku MP4 jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak program Windows Media Player.

Windows Media Video

wmv

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format pliku WMV jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w PowerPoint 2010 i nowszych wersjach.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format pliku GIF jest ograniczony do obsługi 256 kolorów. Dzięki temu obrazy są bardziej efektywne w przypadku zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Format GIF może również być odpowiedni dla rysunków liniowych, obrazów czarno-białych i małych tekstów, które mają wysokość tylko kilku pikseli. Format GIF obsługuje również animacje.

JPEG (Wspólna Grupa ekspertów fotograficznych) FileFormat

jpg

Slajd jako grafika do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 000 000 kolorów i jest najlepiej dostosowany do zdjęć i skomplikowanych grafik.

Format PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format PNG został zatwierdzony jako standardowy przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić plik GIF. Format PNG nie obsługuje animacji w formacie GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują tego formatu plików. PNG obsługuje przezroczyste tła.

TIFF (format TIFF)

tif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format TIFF jest najlepszym formatem do przechowywania obrazów mapowanych na mapy bitowe na komputerach osobistych. Grafiki TIFF mogą być dowolną rozdzielczością, mogą być czarno-białe, w kolorze szarym lub kolorem.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Mapa bitowa to reprezentacja składająca się z wierszy i kolumn kropek, obrazów graficznych w pamięci komputera. Wartość każdej kropki (niezależnie od tego, czy jest ona wypełniona) jest przechowywana w jednym lub większej liczbie bitów danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitową grafikę (do użytku z systemem Microsoft Windows 3. x lub nowszym).

Ulepszony Metaplik Windows

emf

Slajd w postaci grafiki 32-bitowej (do korzystania z systemu Microsoft Windows 95 lub nowszej wersji).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tekstowy zapewniający mniejszy rozmiar pliku oraz możliwość udostępniania plików bez obsługi makr innym osobom, które mogą nie mieć tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego. Tekst w okienku notatek nie jest zapisywany w tym formacie pliku.

Prezentacja obrazu programu PowerPoint

pptx

Prezentacja PowerPoint, w której każdy slajd został przekonwertowany na obraz. Zapisanie pliku jako prezentacji obrazu programu PowerPoint spowoduje zmniejszenie rozmiaru pliku. Niektóre informacje zostaną jednak utracone.

Prezentacja w formacie Strict Open XML

pptx

Prezentacja w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint w wersji zgodnej z normą ISO.

Prezentacja OpenDocument

Odp

Możesz zapisać pliki PowerPoint, aby mogły być otwierane w aplikacjach do prezentacji korzystających z formatu prezentacji OpenDocument, takich jak Dokumenty Google i OpenOffice.org Impress. Prezentacje można też otwierać w formacie ODP w programie PowerPoint. Niektóre informacje mogą zostać utracone podczas zapisywania i otwierania plików ODP.

Jednoplikowa strona sieci Web

. mht;. MHTML

Strona sieci Web jako pojedynczy plik z plikiem htm i wszystkimi plikami pomocniczymi, takimi jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i inne. Dobre dla wysyłania prezentacji w wiadomości e-mail

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w PowerPoint 2007.

Strona sieci Web

. htm;. html

Strona internetowa jako folder z plikiem htm i wszystkimi plikami pomocniczymi, takimi jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i inne. Odpowiedni do publikowania w witrynie lub edycji za pomocą programu Microsoft Office FrontPage lub innego edytora HTML.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w PowerPoint 2007.

Ważne: PowerPoint nie obsługuje następujących funkcji:

 • Zapisywanie w formacie pliku programu PowerPoint 95 (lub wcześniejszej wersji).

 • Pliki Kreatora materiałów przenośnych (PPZ).

Początek strony

Użyj pozycji plik , > Zapisz jako , aby zapisać prezentację jako jedno z typów plików wymienionych poniżej.  

Domyślny format pliku w PowerPoint dla systemu macOS w wersji 2008 lub nowszej to . pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja, którą można otworzyć na komputerze Mac w programie PowerPoint 2008 i nowszych wersjach, bądź też może być otwarta na komputerze PC w PowerPoint 2007 i nowszych wersjach. 

Możesz również otworzyć prezentację na dowolnym urządzeniu przenośnym, na którym zainstalowano PowerPoint.

Prezentacja programu PowerPoint z obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierająca kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003

ppt

Prezentacja, którą można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Elektroniczny format plików oparty na języku PostScript opracowany przez firmę Adobe Systems, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji PowerPoint, za pomocą którego można formatować przyszłe prezentacje.

Szablon projektu programu PowerPoint z obsługą makr

potm

Szablon zawierający wstępnie zatwierdzone makra, które można dodać do szablonu, który ma być wykorzystywany w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97-2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku Pokaz slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów zawierający wstępnie zatwierdzone makra, które można uruchamiać w ramach pokazu slajdów.

Program PowerPoint 97-2003 pokazywanie

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek, w którym są przechowywane polecenia niestandardowe, kod języka Visual Basic for Applications (VBA) i funkcje specjalne, takie jak dodatek.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

Dodatek programu PowerPoint 97-2003

. PPA

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w pakiecie Office PowerPoint 2003.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w standardowym formacie plików obsługującym język XML.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format pliku MP4 jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak program Windows Media Player.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac. Można go znaleźć, wybierając pozycję plik > Eksportuj.

OKR

MOV

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Pliki MOV można odtwarzać w dowolnej aplikacji obsługującej filmy QuickTime.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac. Można go znaleźć, wybierając pozycję plik > Eksportuj.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format pliku GIF jest ograniczony do obsługi 256 kolorów. Dzięki temu obrazy są bardziej efektywne w przypadku zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Format GIF może również być odpowiedni dla rysunków liniowych, obrazów czarno-białych i małych tekstów, które mają wysokość tylko kilku pikseli. Format GIF obsługuje animacje i przezroczyste tła.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

JPEG (Wspólna Grupa ekspertów fotograficznych) FileFormat

jpg

Slajd jako grafika do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 000 000 kolorów i jest najlepiej dostosowany do zdjęć i skomplikowanych grafik.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

Format PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format PNG został zatwierdzony jako standardowy przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić plik GIF. Format PNG nie obsługuje animacji w formacie GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują tego formatu plików.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

TIFF (format TIFF)

tif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format TIFF jest najlepszym formatem do przechowywania obrazów mapowanych na mapy bitowe na komputerach osobistych. Grafiki TIFF mogą być dowolną rozdzielczością, mogą być czarno-białe, w kolorze szarym lub kolorem.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Mapa bitowa to reprezentacja składająca się z wierszy i kolumn kropek, obrazów graficznych w pamięci komputera. Wartość każdej kropki (niezależnie od tego, czy jest ona wypełniona) jest przechowywana w jednym lub większej liczbie bitów danych.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

Tekst sformatowany RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tekstowy zapewniający mniejszy rozmiar pliku oraz możliwość udostępniania plików bez obsługi makr innym osobom, które mogą nie mieć tej samej wersji PowerPoint lub systemu operacyjnego. Tekst w okienku notatek nie jest zapisywany w tym formacie pliku.

Ta opcja jest dostępna w pliku > Eksportowanie.

Prezentacja OpenDocument

Odp

Możesz zapisać pliki PowerPoint, aby mogły być otwierane w aplikacjach do prezentacji korzystających z formatu prezentacji OpenDocument, takich jak Dokumenty Google i OpenOffice.org Impress. Prezentacje można też otwierać w formacie ODP w programie PowerPoint. Niektóre informacje mogą zostać utracone podczas zapisywania i otwierania plików ODP.

Zapisywanie jako plik JPEG lub inny typ obrazu

Gdy zapisujesz prezentację jako plik JPEG lub inny typ pliku obrazu, każdy slajd staje się obrazem i jest zapisywany jako osobny plik w nowym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać pliki, a następnie w oknie Format pliku kliknij odpowiednią opcję: JPEG, TIFF, PNG, GIF lub BMP.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

W PowerPoint dla sieci Web możesz otwierać pliki tego typu do edycji:

 • pptx

 • ppsx

 • Odp

Możesz również otworzyć te starsze typy plików, ale tylko odczytanie pliku, a nie edytowanie go. Jeśli chcesz edytować plik tego typu, otwórz go, a następnie użyj pliku > Zapisz kopię w celu zapisania pliku w formacie PPTX, który można edytować:

 • ppt

 • pps

W programie PowerPoint dla sieci Web nie można otworzyć następujących formatów plików, ale można otworzyć plik PPTX, ppsx lub ODP, a następnie użyć plików , PowerPoint dla sieci Webpobrać jako , aby zapisać prezentację w następujących formatach:

 • pdf

 • jpg (po wybraniu tego formatu każdy slajd w prezentacji zostanie zapisany jako osobny plik obrazu w formacie jpg).

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Pakowanie prezentacji na dysk CD lub flash USB

Blokowanie lub odblokowywanie zawartości zewnętrznej w dokumentach pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×