PowerPoint obsługuje kilka różnych formatów plików prezentacji, jak opisano poniżej.

Użyj funkcji > Zapisz jako, aby zapisać prezentację jako jeden z typów plików wymienionych poniżej.  

Domyślnym formatem plików w PowerPoint 2007 lub nowszej jest .pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

PowerPoint Prezentacja

pptx

Prezentację, która można otworzyć na komputerze PC w PowerPoint 2007 i w nowszej wersji lub można otworzyć na komputerze Mac w wersji PowerPoint 2008 i nowszej. 

Prezentację można też otworzyć na dowolnym urządzeniu przenośnym, na PowerPoint zainstalowane.

PowerPoint Macro-Enabled prezentacji

pptm

Prezentacja zawierająca kod Visual Basic for Applications (VBA).

PowerPoint 97–2003

ppt

Prezentacja, która można otworzyć w programie PowerPoint od 97 do Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Opracowany PostScript firmy Adobe Systems format pliku elektronicznego, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy elektroniczny format papieru do wymiany dokumentów w ich końcowym formularzu.

PowerPoint Szablony projektu

potx

Szablon PowerPoint prezentacji, który umożliwia formatowanie przyszłych prezentacji.

PowerPoint Macro-Enabled szablonu projektu

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można dodać do szablonu, aby użyć ich w prezentacji.

PowerPoint projektu w programie Word 97–2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programach od PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów, który zawiera definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektu.

PowerPoint Pokaż

ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku Pokaz slajdów, a nie w widoku normalnym.

PowerPoint Macro-Enabled pokazu slajdów

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można uruchamiać w ramach pokazu slajdów.

PowerPoint 97–2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programach od PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Add-In

ppam

Dodatek, który przechowuje polecenia niestandardowe, kod Visual Basic for Applications (VBA) i specjalne funkcje, takie jak dodatek.

PowerPoint 97–2003 Add-In

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie od PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Prezentacja XML

xml

Prezentacja w standardowym formacie pliku z obsługą języka XML.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format pliku MP4 jest odtwarzany dla wielu odtwarzaczy multimedialnych, takich jak pliki program Windows Media Player.

Windows Media Video

wmv

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format plików WMV jest odtwarzany dla wielu odtwarzaczy multimedialnych.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w PowerPoint 2010 i w nowszej wersji.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format pliku GIF jest ograniczony do obsługi 256 kolorów. Dlatego jest skuteczniejsza w przypadku zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Obraz GIF może być także dobrym rozwiązaniem w przypadku rysunków liniowych, obrazów czarno-białych i małych tekstów o wysokości zaledwie kilku pikseli. Plik GIF obsługuje również animację.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) FileFormat

jpg

Slajd jako grafika do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i najlepiej nadaje się do fotografii i złożonej grafiki.

PNG (Portable Network Graphics) Format

png

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Plik PNG został zatwierdzony jako standard przez World Wide Web Consortium (W3C) w celu zastąpienia obrazu GIF. Plik PNG nie obsługuje animacji tak jak plik GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują tego formatu pliku. Format PNG obsługuje przezroczyste tła.

TIFF (Format pliku obrazu tagu)

tif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

TIFF to najlepszy format pliku do przechowywania bitowych zamapowanych obrazów na komputerach osobistych. Grafiki TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, mogą być czarno-białe, skalowane na szaro lub kolorowo.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Mapa bitowa to reprezentacja składaca się z wierszy i kolumn kropek, obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdej kropki (niezależnie od tego, czy jest wypełniana) jest przechowywana w jednym lub wielu bitach danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitowa grafika (do użytku z programem Microsoft Windows 3.x i nowszymi).

Rozszerzony Windows metapliku

emf

Slajd jako 32-bitowa grafika (do użytku z programem Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jest dokumentem tylko tekstowym, który zapewnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików bez makr innym osobom, które mogą nie mieć tej samej wersji programu PowerPoint lub posiadanego systemu operacyjnego. Żaden tekst w okienku notatek nie jest zapisywany w tym formacie pliku.

PowerPoint Prezentacja z obrazami

pptx

Prezentacja PowerPoint, w której każdy slajd został przekonwertowany na obraz. Zapisanie pliku jako prezentacji PowerPoint zmniejszy rozmiar pliku. Jednak niektóre informacje zostaną utracone.

Ściśle otwarta prezentacja XML

pptx

Prezentacja w ścisłej wersji ISO formatu pliku PowerPoint prezentacji.

Prezentacja OpenDocument

odp

Pliki prezentacji można PowerPoint, aby można je było otwierać w aplikacjach do prezentacji w formacie OpenDocument, takich jak Dokumenty Google i OpenOffice.org Impress. Prezentacje w formacie ODP można też otwierać w programie PowerPoint. Zapisywanie i otwieranie plików ODP może okazać się utracone.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht; mhtml

Stronę sieci Web jako jeden plik z plikiem .htm i wszystkie pliki supportowe, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i nie tylko. Ten program dobrze się do wysyłania prezentacji pocztą e-mail

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint 2007.

Strona sieci Web

.htm; .html

Stronę sieci Web jako folder z plikiem .htm i wszystkimi plikami obsługi, takimi jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i nie tylko. Ten program pozwala zamieszczać wpisy w witrynie lub edytować zawartość za pomocą Microsoft Office FrontPage lub innego edytora HTML.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint 2007.

Ważne:  PowerPoint nie obsługuje następujących czynności:

 • Zapisywanie PowerPoint formatach plików 95 (lub wcześniejszych).

 • Pliki kreatora pakiecie i podróży (ppz).

Początek strony

Użyj > Zapisz jako, aby zapisać prezentację jako jeden z typów plików wymienionych poniżej.  

Domyślny format plików w wersji PowerPoint dla systemu macOS 2008 lub nowszej to .pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

PowerPoint Prezentacja

pptx

Prezentację, która można otworzyć na komputerze Mac PowerPoint 2008 lub nowszej wersji albo można otworzyć na komputerze PC w PowerPoint 2007 i w nowszej wersji. 

Prezentację można też otworzyć na dowolnym urządzeniu przenośnym, na PowerPoint zainstalowane.

PowerPoint Macro-Enabled prezentacji

pptm

Prezentacja zawierająca kod Visual Basic for Applications (VBA).

PowerPoint 97–2003

ppt

Prezentacja, która można otworzyć w programie od 97 PowerPoint 2003 Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Opracowany PostScript firmy Adobe Systems format pliku elektronicznego, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

PowerPoint Szablony projektu

potx

Szablon PowerPoint prezentacji, który umożliwia formatowanie przyszłych prezentacji.

PowerPoint Macro-Enabled szablonu projektu

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można dodać do szablonu, aby użyć ich w prezentacji.

PowerPoint projektu 97–2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programach od PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Pokaż

ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku Pokaz slajdów, a nie w widoku normalnym.

PowerPoint Macro-Enabled pokaz

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można uruchamiać w ramach pokazu slajdów.

PowerPoint 97–2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programach od PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Add-In

ppam

Dodatek, który przechowuje polecenia niestandardowe, kod Visual Basic for Applications (VBA) i specjalne funkcje, takie jak dodatek.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

PowerPoint 97–2003 Add-In

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie od PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

PowerPoint Prezentacja XML

xml

Prezentacja w standardowym formacie pliku z obsługą języka XML.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format pliku MP4 jest odtwarzany dla wielu odtwarzaczy multimedialnych, takich jak pliki program Windows Media Player.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac. Można go znaleźć, wybierając pozycję Plik > Eksportuj.

MOV

mov

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Pliki MOV można odtwarzać w dowolnej aplikacji obsługującej filmy programu QuickTime.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac. Można go znaleźć, wybierając pozycję Plik > Eksportuj.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format pliku GIF jest ograniczony do obsługi 256 kolorów. Dlatego jest skuteczniejsza w przypadku zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Obraz GIF może być także dobrym rozwiązaniem w przypadku rysunków liniowych, obrazów czarno-białych i małych tekstów o wysokości zaledwie kilku pikseli. Plik GIF obsługuje animację i przezroczyste tła.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) FileFormat

jpg

Slajd jako grafika do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i najlepiej nadaje się do fotografii i złożonej grafiki.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

PNG (Portable Network Graphics) Format

png

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Plik PNG został zatwierdzony jako standard przez World Wide Web Consortium (W3C) w celu zastąpienia obrazu GIF. Plik PNG nie obsługuje animacji tak jak plik GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują tego formatu pliku.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

TIFF (Format pliku obrazu tagu)

tif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

TIFF to najlepszy format pliku do przechowywania bitowych zamapowanych obrazów na komputerach osobistych. Grafiki TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, mogą być czarno-białe, skalowane na szaro lub kolorowo.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Mapa bitowa to reprezentacja składaca się z wierszy i kolumn kropek, obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdej kropki (niezależnie od tego, czy jest wypełniana) jest przechowywana w jednym lub wielu bitach danych.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

Tekst sformatowany RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekstowy, który zapewnia mniejszy rozmiar plików oraz możliwość udostępniania plików bez makr innym osobom, które mogą nie mieć tej samej wersji programu PowerPoint lub posiadanego systemu operacyjnego. Żaden tekst w okienku notatek nie jest zapisywany w tym formacie pliku.

Ta opcja znajduje się w aktach > eksportowania.

Prezentacja OpenDocument

odp

Pliki prezentacji PowerPoint, aby można je było otwierać w aplikacjach do prezentacji w formacie OpenDocument, takich jak Dokumenty Google i OpenOffice.org Impress. Prezentacje w formacie ODP można też otwierać w programie PowerPoint. Zapisywanie i otwieranie plików ODP może okazać się utracone.

Zapisywanie w formacie JPEG lub innym typie obrazu

Gdy zapisujesz prezentację jako plik JPEG lub inny typ pliku obrazu, każdy slajd staje się obrazem i jest zapisywany jako osobny plik w nowym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać pliki, a następnie w oknie Format pliku kliknij odpowiednią opcję: JPEG, TIFF, PNG, GIF lub BMP.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

W PowerPoint dla sieci Web, możesz otwierać następujące typy plików do edycji:

 • pptx

 • ppsx

 • odp

Możesz także otwierać te starsze typy plików, ale tylko do odczytu pliku, a nie do edytowania go. Jeśli chcesz edytować plik tego typu, otwórz go, a następnie użyj menu Plik > Zapisz kopię, aby zapisać plik jako plik .pptx który można edytować:

 • ppt

 • pps

W programie PowerPoint dla sieci Web nie można otworzyć następujących formatów plików, ale można otworzyć plik .pptx, ppsx lub ODP, a następnie użyć menu Plik > Pobierz jako, aby zapisać prezentację w następujących formatach:

 • pdf

 • .jpg (Po wybraniu tego formatu każdy slajd w prezentacji jest zapisywany jako .jpg pliku obrazu).

Zobacz też

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Spakowania prezentacji na dysk flash CD lub USB

Blokowanie lub odblokowywanie zawartości zewnętrznej w dokumentach pakietu Office

Pobierz szablony microsoft PowerPoint firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×