Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji FORMUŁA.TEKST w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca formułę w postaci ciągu.

Składnia

FORMUŁA.TEKST(odwołanie)

W składni funkcji FORMUŁA.TEKST występują następujące argumenty.

 • Odwołanie    Argument wymagany. Odwołanie do komórki lub zakresu komórek.

Spostrzeżenia

 • Funkcja FORMUŁA.TEKST zwraca ciąg wyświetlany na pasku formuły po zaznaczeniu komórki, której dotyczy odwołanie.

 • Argument odwołanie może dotyczyć innego arkusza lub skoroszytu.

 • Jeśli argument odwołanie dotyczy innego skoroszytu, który nie jest otwarty, funkcja FORMUŁA.TEKST zwraca wartość błędu #N/D.

 • Jeśli argument odwołanie dotyczy całego wiersza, kolumny, zakresu lub nazwy zdefiniowanej zawierającej więcej niż jedną komórkę, funkcja FORMUŁA.TEKST zwraca wartość komórki znajdującej się w lewym górnym rogu wiersza, kolumny lub zakresu.

 • Funkcja FORMUŁA.TEKST zwraca wartość błędu #N/D w następujących przypadkach:

  • Komórka, której dotyczy argument odwołanie, nie zawiera formuły.

  • Długość formuły w komórce przekracza 8192 znaki.

  • Formuły nie można wyświetlić w arkuszu, na przykład gdy jest włączona ochrona arkusza.

  • Skoroszyt zewnętrzny zawierający formułę nie jest otwarty w programie Excel.

 • Nieprawidłowe typy danych używane jako dane wejściowe spowadują #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Wprowadzenie jako argumentu odwołania do komórki, w której wprowadzana jest ta funkcja, nie spowoduje wyświetlenia ostrzeżenia dotyczącego odwołania cyklicznego. Funkcja FORMUŁA.TEKST pomyślnie zwróci formułę jako tekst w komórce.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=DZIŚ()

Formuła w komórce C2 zwraca formułę znalezioną w komórce A2 jako ciąg tekstowy, umożliwiając łatwe zbadanie jej struktury. Formuła wprowadzona w komórce A2 to „=DZIŚ()”; zwraca w komórce A2 datę bieżącą. Formuła „=DZIŚ()” powinna być wyświetlana w komórce C2 jako tekst.

=FORMUŁA.TEKST(A2)

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×