Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Funkcja Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych

Szybko przeglądaj dokumenty na urządzeniu przenośnym za pomocą usługi Copilot w programie Word. Copilot może pomóc w generowaniu podsumowań, sugerować pytania i rozmawiać z Tobą o dokumencie. 

Uwaga: Ta funkcja zmienia się szybko. Rzeczywiste środowisko, które widzisz, może nie odpowiadać dokładnie temu, które widzisz w tym artykule. 

Usługa Copilot w aplikacji Word dla systemu iOS na tablecie iPad

Uwaga: Usługa Copilot w programie Word dla systemu iOS na tablecie iPad jest dostępna dla klientów z licencją Copilot dla Microsoft 365 lub Copilot Pro.

Wersja robocza nowego tekstu

 1. Otwórz nowy dokument programu Word.

 2. Naciśnij przycisk  Logo dla funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Copilot, aby otworzyć okienko Copilot.

 3. Naciśnij przycisk Wprowadzenie lub ikonę  Ikona dla przycisku Błysk na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Sparkle.

 4. Wybierz pozycję  Ikona dla przycisku Napisz o w funkcji Copilot w programie Word dla urządzeń przenośnych Napisz o... i wprowadź szczegółowe informacje o temacie, na jaki usługa Copilot ma pisać.

  1. Usługa Copilot umieszcza odpowiedź w okienku Copilot. Wybierz przycisk  Ikona dla przycisku Kopiuj na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Kopiuj i wklej tekst do dokumentu.

Dostęp do tworzenia wersji roboczej nowego tekstu w dokumencie programu Word można również uzyskać na kanwie dokumentu.

 1. Otwórz nowy dokument programu Word.

 2. Naciśnij przycisk Ikona logo dla funkcji Copilot w programie Word Copilot na kanwie lub wybierz pozycję Wersja robocza z usługą Copilot w menu przestawnym programu Word.

 3. W polu redagowania wprowadź szczegóły tego, o czym usługa Copilot ma pisać.

 4. Wybierz pozycję Zachowaj, aby wstawić tekst na kanwie, Edytuj, aby wstawić tekst na kanwie i natychmiast go edytować, lub Wygeneruj ponownie, aby ponownie wygenerować wersję roboczą tekstu usługi Copilot.

Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas tworzenia wersji roboczych za pomocą usługi Copilot: 

 • Podaj szczegółowy kontekst: Im więcej informacji udostępnisz, tym bardziej dostosowana będzie wersja robocza usługi Copilot.

 • Dołącz materiały dodatkowe: Dołącz wszystkie istniejące konspekty lub listy do polecenia, aby zwrócić najbardziej istotne informacje.

 • Określ: Jasne i precyzyjne polecenia umożliwiające usłudze Copilot generowanie najdokładniejszej zawartości.

Modyfikowanie istniejącego tekstu

 1. Otwórz dokument programu Word, który zawiera już tekst.

 2. W dokumencie zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować.

 3. W menu kontekstowym zaznaczonego fragmentu naciśnij pozycję Modyfikuj za pomocą usługi Copilot.

  1. Usługa Copilot tworzy kilka zmodyfikowanych wersji tekstu.

 4. Wybierz < lub >, aby przechodzić między zmodyfikowanymi wersjami.

 5. Wybierz pozycję  Ikona dla przycisku Zamień w funkcji Copilot w programie Word dla urządzeń przenośnych Zamień, aby zamienić oryginalny tekst na zmodyfikowany tekst w dokumencie. Wybierz pozycję  Ikona dla przycisku Wstaw na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Wstaw, aby wstawić zmodyfikowany tekst po tekście oryginalnym. Wybierz pozycję  Ikona dla ponownego generowania wyników w funkcji Copilot w programie Word Wygeneruj ponownie, aby usługa Copilot wygenerowała wersję jeszcze bardziej zmodyfikowaną. Wybierz pozycję  Ikona dla funkcji dostosowywania tonu w funkcji Copilot w programie Word Dopasuj, aby dostosować ton zmodyfikowanych wersji. Naciśnij poza polem modyfikacji usługi Copilot, aby odrzucić zmodyfikowane wersje.

Używanie wielu plików w celu uzyskania szerszego wglądu w szczegółowe informacje

W przypadku zadań korzystających z szerszego zakresu, takich jak podsumowywanie zawartości lub zadawanie pytań dotyczących dokumentu, możesz zacząć od odwołania się do maksymalnie trzech plików.

Dodaj pliki: W oknie dialogowym Wersja robocza z usługą Copilot wybierz pozycję Odwołaj się do pliku, aby wybrać maksymalnie trzy pliki do uwzględnienia przez usługę Copilot podczas tworzenia nowego dokumentu.  

Dostęp bezpośredni: Wprowadź symbol „/”, a następnie nazwę pliku w polu Redagowanie, aby polecić usłudze Copilot odwołanie się do zawartości z programu SharePoint lub usługi OneDrive. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do plików programu Word lub PowerPoint, których chcesz użyć. 

Zapamiętaj, że ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów z subskrypcją usługi Copilot dla Microsoft 365. Zaloguj się za pomocą konta Microsoft lub odwiedź stronę Gdzie mogę uzyskać usługę Microsoft Copilot?, aby dowiedzieć się więcej. 

Podsumowywanie dokumentu

 1. Otwórz dokument programu Word, który zawiera już co najmniej 200 wyrazów.

 2. Naciśnij przycisk  Logo dla funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Copilot, aby otworzyć okienko Copilot.

 3. Naciśnij przycisk Wprowadzenie lub ikonę  Ikona dla przycisku Błysk na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Sparkle.

 4. Wybierz pozycję  Ikona dla przycisku podsumowywania w funkcji Copilot w programie Word dla urządzeń przenośnych Podsumuj.

  1. Usługa Copilot umieszcza swoje podsumowanie w okienku Copilot. Wybierz przycisk  Ikona dla przycisku Kopiuj na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Kopiuj, aby skopiować podsumowanie.

Zadawanie pytań dotyczących dokumentu

 1. Otwórz dokument programu Word, który zawiera już co najmniej 200 wyrazów.

 2. Naciśnij przycisk  Logo dla funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Copilot, aby otworzyć okienko Copilot.

 3. Naciśnij przycisk Wprowadzenie lub ikonę  Ikona dla przycisku Błysk na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Sparkle.

 4. Wybierz pozycję  Ikona dla przycisku Zadaj pytanie w funkcji Copilot w programie Word dla urządzeń przenośnych Zadaj pytanie... i zapytaj o to, co chcesz wiedzieć o dokumencie.

  1. Usługa Copilot umieszcza swoją odpowiedź w okienku Copilot. Wybierz przycisk  Ikona dla przycisku Kopiuj na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Kopiuj, aby skopiować odpowiedź usługi Copilot.

Usługa Copilot w programie Word dla telefonów z systemem iOS

Uwaga: Usługa Copilot w aplikacji Word dla telefonów iPhone z systemem iOS jest obecnie dostępna dla użytkowników z licencją Copilot dla Microsoft 365, ale nie dla użytkowników z licencją Copilot Pro.

Wyświetl podsumowanie

 1. Otwórz dokument programu Word, który został Ci udostępniony.

 2. Naciśnij pozycję Pobierz podsumowanie z usługi Copilot w dolnej części aplikacji, aby otworzyć okienko Copilot i wygenerować podsumowanie dokumentu.

 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentu, wybierz jedno z pytań sugerowanych przez Copilot, wpisz pytanie lub naciśnij mikrofon, aby je zadać ustnie usłudze Copilot. Copilot przeskanuje dokument i udzieli odpowiedzi.

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem iOS z wyróżnioną podpowiedzią zachęcającą Uzyskaj podsumowanie

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem iOS z wyróżnionym wynikiem podsumowania i sugerowanymi pytaniami

Czat za pomocą funkcji Copilot

 1. Aby porozmawiać z usługą Copilot o dokumencie, naciśnij ikonę  Ikona funkcji CopilotCopilot.

 2. Naciśnij mikrofon w polu monitu, aby zadać Copilot pytanie głosowo, lub wpisz monit w polu monitu.

 3. Naciśnij strzałkę Przycisk WyślijWyślij i Copilot wygeneruje odpowiedź.

 4. Usługa Copilot dołączy również odwołania do miejsca, z którego pobrała informacje z pliku programu Word.

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem iOS używającym głosowych danych wejściowych

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem iOS z wynikiem funkcji Copilot i jego odwołaniami

Zadaj pytania sugerowane przez usługę Copilot

 1. Aby wyświetlić sugerowane pytania i odpowiedzi usługi Copilot, naciśnij pozycję Zaproponuj kilka pytań i odpowiedzi w okienku Copilot lub naciśnij ikonę  Ikona dla przycisku Błysk na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Sparkle w polu redagowania i naciśnij monit Zaproponuj kilka pytań i odpowiedzi.

 2. Przejrzyj pytania sugerowane przez Copilot, a następnie naciśnij strzałkę w dół, aby zobaczyć odpowiedzi usługi Copilot.

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem iOS z wyróżnioną podpowiedzią Zasugeruj pytania i odpowiedzi

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem iOS z wynikami sugerowanych pytań i odpowiedzi funkcji Copilot

Usługa Copilot w programie Word na urządzeniach z systemem Android

Uwaga: Usługa Copilot w programie Word dla telefonów i tabletów z systemem Android jest obecnie dostępna dla użytkowników z licencją Copilot dla Microsoft 365, ale nie dla użytkowników z licencją Copilot Pro.

Wyświetl podsumowanie

 1. Otwórz dokument programu Word, który został Ci udostępniony.

 2. Naciśnij pozycję Pobierz podsumowanie z usługi Copilot w dolnej części aplikacji, aby otworzyć okienko Copilot i wygenerować podsumowanie dokumentu.

 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentu, wybierz jedno z pytań sugerowanych przez Copilot, wpisz pytanie lub naciśnij mikrofon, aby je zadać ustnie usłudze Copilot. Copilot przeskanuje dokument i udzieli odpowiedzi.

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem Android z wyróżnioną podpowiedzią zachęcającą Uzyskaj podsumowanie z funkcji Copilot

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem Android z wyróżnionymi kolejnymi pytaniami

Czat za pomocą funkcji Copilot

 1. Aby porozmawiać z usługą Copilot o dokumencie, naciśnij ikonę  Ikona funkcji CopilotCopilot.

 2. Naciśnij mikrofon w polu monitu, aby zadać Copilot pytanie głosowo, lub wpisz monit w polu monitu.

 3. Naciśnij strzałkę Przycisk WyślijWyślij i Copilot wygeneruje odpowiedź.

 4. Usługa Copilot dołączy również odwołania do miejsca, z którego pobrała informacje z pliku programu Word.

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem Android używającym głosowych danych wejściowych w polu redagowania

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem Android z referencjami dla odpowiedzi funkcji Copilot

Zadaj pytania sugerowane przez usługę Copilot

 1. Aby wyświetlić sugerowane pytania i odpowiedzi usługi Copilot, naciśnij pozycję Zaproponuj kilka pytań i odpowiedzi w okienku Copilot lub naciśnij ikonę  Ikona dla przycisku Błysk na potrzeby funkcji Copilot w programie Word na urządzeniach przenośnych Sparkle w polu redagowania i naciśnij monit Zaproponuj kilka pytań i odpowiedzi.

 2. Przejrzyj pytania sugerowane przez Copilot, a następnie naciśnij strzałkę w dół, aby zobaczyć odpowiedzi usługi Copilot.

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem Android z wyróżnioną podpowiedzią Zasugeruj pytania i odpowiedzi

Zrzut ekranu funkcji Copilot w programie Word na urządzeniu z systemem Android z sugerowaną odpowiedzią z sekcji Pytania i odpowiedzi​​​​​​

Dowiedz się więcej

Usługa Copilot w programie Word – Zapraszamy!

Często zadawane pytania na temat usługi Copilot w programie Word

Microsoft Copilot — pomoc i informacje

Gdzie mogę uzyskać funkcję Microsoft Copilot?

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×