Zwraca wyrażenie sformatowane jako wartość procentowa (pomnoowana przez 100) ze znakiem procentu końcowego.

Składnia

FormatPercent ( Expression [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

W składni funkcji FormatPercent występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Wyrażenie

Argument wymagany. Wyrażenie do sformatowania.

NumDigitsAfterDecimal

Argument opcjonalny. Wartość liczbowa wskazująca, ile miejsc po prawej stronie miejsca dziesiętnego jest wyświetlanych. Wartość domyślna to -1, co oznacza, że są używane ustawienia regionalne komputera.

IncludeLeadingDigit

Argument opcjonalny. Stała trygoniowa wskazująca, czy dla wartości ułamkowych jest wyświetlane zero wiodące. Wartości można znaleźć w sekcji Ustawienia.

UseParensForNegativeNumbers

Argument opcjonalny. Stała trygoniowa wskazująca, czy wartości ujemne mają być umieszczane w nawiasach. Wartości można znaleźć w sekcji Ustawienia.

GroupDigits

Argument opcjonalny. Stała trygonostanowa wskazująca, czy liczby są grupowane przy użyciu ogranicznika grup określonego w ustawieniach regionalnych komputera. Wartości można znaleźć w sekcji Ustawienia.

Ustawienia

Argumenty IncludeLeadingDigit,UseParensForNegativeNumbersi GroupDigits mają następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbTrue

–1

Prawda

vbFalse

0

Fałsz

vbUseDefault

–2

Użyj ustawienia z ustawień regionalnych komputera.

Spostrzeżenia

Jeśli co najmniej jeden argument opcjonalny zostanie pominięty, wartości pominiętych argumentów są udostępniane przez ustawienia regionalne komputera.

Uwaga:  Wszystkie informacje o ustawieniach pochodzą z karty Numer ustawień regionalnych.

Przykłady

Wyrażenie

Wyniki

SELECT FormatPercent([DPercent]) AS Wyr1 FROM ProductSales;

Formatuje wartości w polu "DPercent" na format "Procent" i zwraca wartości w kolumnie Wyr1.

SELECT FormatPercent([DPercent],2;-1;-1;-1) AS DPercentage FROM ProductSales;

Formatuje wartości w polu "DPercent" do formatu "Procent" z 2 separatorami dziesiętymi. wszystkie wartości mniejsze niż 1% będą mieć wartość "0" przed wartością dziesiętną, wartości ujemne zostaną objęte nawiasami, wartość ta zostanie zgrupowana według domyślnego ogranicznika ("10" będzie wyświetlana jako 1000,00%, "-10" będzie wyświetlana jako (1000,00%), cyfra "0" będzie wyświetlana jako 0,00%).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×