Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy zmienna została zainicjowana.

Składnia

IsEmpty (wyrażenie)

Wymagane wyrażenie jestargument wariantem zawierającym wartość liczbową lub wyrażenie tekstowe. Jednak ponieważ argument IsEmpty służy do określania, czy poszczególne zmienne są zainicjowane, argument wyrażenia jest najczęściej nazwą pojedynczej zmiennej.

Spostrzeżenia

Funkcja IsEmpty zwraca wartość Prawda, jeśli zmienna jest niezainicjowana lub jest jawnie ustawiona na wartość puste; w przeciwnym razie zwraca wartość Fałsz.Wartość Fałsz jest zawsze zwracana, jeśli wyrażenie zawiera więcej niż jedną zmienną. Funkcja IsEmpty zwraca istotne informacje tylko dla wariantów.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji IsEmpty w celu określenia, czy zmienna została zainicjowana.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
MyVar = Null ' Assign Null.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Empty ' Assign Empty.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×