Przeglądarka nie obsługuje wideo.

Funkcja LET przypisuje nazwy do wyników obliczeń. Dzięki temu w formule przechowywane są pośrednie obliczenia, wartości i nazwy definiujące. Te nazwy mają zastosowanie tylko w zakresie funkcji LET. Podobnie jak w przypadku zmiennych w programowaniu funkcja LET jest wykonywana poprzez natywną składnię formuły programu Excel.

Aby użyć funkcji LET w programie Excel, zdefiniuj pary nazw i skojarzone z nimi wartości oraz obliczenia, które używają ich wszystkich. Musisz zdefiniować co najmniej jedną parę nazwa/wartość (zmienną) — funkcja LET obsługuje do 126 zmiennych.

Diagram funkcji LET

Korzyści

  • Zwiększona wydajność W przypadku wielokrotnego wpisywania tego samego wyrażenia w formule program Excel obliczał ten wynik wiele razy. Funkcja LET pozwala wywołać wyrażenie za pomocą nazwy, aby program Excel obliczył je raz.

  • Łatwe czytanie i redagowanie Nie musisz już pamiętać, do czego odnosi się odwołanie do określonego zakresu/komórki, co robiło obliczenie ani kopiować/wklejać tego samego wyrażenia. Dzięki możliwości deklarowania zmiennych i nadawania im nazw możesz zapewnić zrozumiały kontekst sobie i użytkownikom Twojej formuły.

=LET(nazwa1, wartość_nazwy1, obliczenie_lub_nazwa2, [wartość_nazwy2, obliczenie_lub_nazwa3...])

Argument

Opis

nazwa1

Wymagane

Pierwsza nazwa do przypisania. Musi zaczynać się od litery. Nie może być wynikiem formuły ani kolidować ze składnią zakresu.

wartość_nazwy1

Wymagane

Wartość przypisywana do argumentu nazwa1.

obliczenie_lub_nazwa2

Wymagane

Jedna z poniższych:

  • Obliczenie używające wszystkich nazw w zakresie funkcji LET. Musi to być ostatni argument w funkcji LET.

  • Druga nazwa do przypisania do drugiego argumentu wartość_nazwy. Jeśli jest określona nazwa, wymagane są argumenty wartość_nazwy2 i obliczenie_lub_nazwa3.

wartość_nazwy2

Opcjonalne

Wartość przypisywana do argumentu obliczenie_lub_nazwa2.

obliczenie_lub_nazwa3

Opcjonalne

Jedna z poniższych:

  • Obliczenie używające wszystkich nazw w zakresie funkcji LET. Ostatni argument w funkcji LET musi być obliczeniem.

  • Trzecia nazwa do przypisania do trzeciego argumentu wartość_nazwy. Jeśli jest określona nazwa, wymagane są wartość_nazwy3 i obliczenie_lub_nazwa4.

Uwagi: 

  • Ostatni argument musi być obliczeniami zwracającymi wynik.

  • Nazwy zmiennych są zgodne z prawidłowymi nazwami, których można używać w menedżerze nazw. Na przykład wartość „a” jest prawidłowa, ale wartość „c” nie, ponieważ powoduje konflikt z odwołaniami w stylu W1K1.

Przykłady

Przykład 1

Rozważ proste wyrażenie „SUMA(x;1)”, gdzie x jest zmienną nazwaną, której można przypisać wartość (w tym przypadku wartości x jest przypisywana wartość 5).

=LET(x, 5, SUM(x, 1))

Gdy ta formuła zostanie wprowadzona w komórce, zwróci ona wartość 6. 

Przykład 2

Załóżmy, że masz surowe dane sprzedaży i chcesz przefiltrować te dane w celu pokazania ich jednej osobie, a następnie dodać kreskę do wszystkich pustych komórek.

Nieprzefiltrowane dane

Przefiltrowane dane

Nieprzefiltrowane dane sprzedaży

Przefiltrowane dane sprzedaży

Chociaż powyższe można wykonać bez funkcji LET, użycie funkcji LET poprawia czytelność formuły, a obliczenia są wykonywane dwukrotnie szybciej niż ma to miejsce bez użycia funkcji LET.

Dane przykładowe   

Skopiuj poniższą tabelę do komórki A1 w pustym arkuszu, jeśli chcesz samodzielnie przejść przez ten przykład.

Sprzedawca

Region

Produkt

Zysk

Ewa

Wschód

Jabłko

1,33 zł

Tomasz

Południe

Banan

0,09 zł

Ewa

Zachód

Mango

1,85 zł

Tomasz

Północ

0,82 zł

Tomasz

Zachód

Banan

1,25 zł

Ewa

Wschód

Jabłko

0,72 zł

Tomasz

Północ

Mango

0,54 zł

Oryginalna formuła

=JEŻELI(CZY.PUSTA(FILRTUJ(A2:D8;A2:A8=„Tomasz”));„-”;FILRTUJ(A2:D8;A2:A8=„Tomasz”))

Formuła używająca funkcji LET

=LET(filterCriteria, „Tomasz”, filteredRange, FILRTUJ(A2:D8;A2:A8=filterCriteria), JEŻELI(CZY.PUSTA(filteredRange),"-" filteredRange))

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×