Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NPV w programie Microsoft Excel.

Opis

Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie danej stopy dyskontowej oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie).

Składnia

NPV(stopa;wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji NPV występują następujące argumenty:

 • Stopa Argument wymagany. Stopa dyskontowa stała w danym okresie.

 • Wartość1; wartość2;...    Argument liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 254 argumentów reprezentujących płatności i dochody.

  • Przyjmuje się, że wartość1, wartość2,... są równomiernie rozmieszczone w czasie i przypadają na koniec każdego okresu.

  • Funkcja NPV wykorzystuje sekwencję wartość1, wartość2,... do przedstawienia przepływów gotówkowych. Wartości płatności i dochodów należy koniecznie wprowadzać we właściwej kolejności.

  • Argumenty będące pustymi komórkami, wartościami logicznymi lub tekstowymi reprezentacjami liczb, wartościami błędów lub ciągami tekstowymi, których nie można przekształcić w liczby, są ignorowane.

  • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, to obliczane są tylko liczby zawarte w tej tablicy lub odwołaniu. Pominięte zostaną puste komórki, wartości logiczne, tekst lub wartości błędów w tablicy lub odwołaniu.

Spostrzeżenia

 • Inwestycja w funkcji NPV rozpoczyna się jeden okres przed datą przepływu gotówkowego wartość1, a kończy się wraz z ostatnim przepływem gotówkowym znajdującym się na liście. Obliczenie wartości funkcji NPV jest wykonywane na podstawie przyszłych przepływów gotówkowych. Jeżeli pierwszy przepływ ma miejsce na początku pierwszego okresu, to wartość ta musi być dodana do wyniku NPV, a nie zawarta w wartościach argumentów. Więcej informacji zawierają poniższe przykłady.

 • Jeśli n jest liczbą przepływów gotówkowych na liście wartości, zależność na obliczenie funkcji NPV jest następująca:

  Równanie

 • Funkcja NPV jest podobna do funkcji PV (wartość bieżąca). Podstawowa różnica między funkcjami PV i NPV polega na tym, że funkcja PV pozwala, by przepływy zaczynały się na końcu lub na początku okresu. W odróżnieniu od zmiennych przepływów gotówkowych NPV, przepływy gotówkowe PV muszą być stałe w okresie inwestycji. Więcej informacji o kredytach i funkcjach finansowych zamieszczono w opisie funkcji PV.

 • Funkcja NPV jest także związana z funkcją IRR (wewnętrzna stopa zwrotu). Funkcja IRR jest stopą, dla której NPV ma wartość zero: NPV(IRR(...); ...) = 0.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,1

Roczna stopa dyskontowa

-10000

Początkowy koszt inwestycji za rok

3000

Zwrot w pierwszym roku

4200

Zwrot w drugim roku

6800

Zwrot w trzecim roku

Formuła

Opis

Wynik

=NPV(A2; A3; A4; A5; A6)

Wartość bieżąca netto tej inwestycji

1188,44 zł

Przykład 2

Dane

Opis

0,08

Roczna stopa dyskontowa. Wartość ta może reprezentować stopę inflacji lub stopę procentową konkurencyjnej inwestycji.

-40000

Początkowy koszt inwestycji

8000

Zwrot w pierwszym roku

9200

Zwrot w drugim roku

10000

Zwrot w trzecim roku

12000

Zwrot w czwartym roku

14500

Zwrot w piątym roku

Formuła

Opis

Wynik

=NPV(A2; A4:A8)+A3

Wartość bieżąca netto tej inwestycji

1922,06 zł

=NPV(A2; A4:A8; -9000)+A3

Wartość bieżąca netto tej inwestycji, ze stratą w szóstym roku równą 9000

(3749,47 zł)

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×