Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zwraca liczbę podwójnej precyzji określającą wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych (płatności i wpływów) oraz stopy dyskontowej.

Składnia

NPV( stopa, wartości ())

Składnia funkcji NPV zawiera następujące argumenty:

Argument

Opis

stopa

Argument wymagany. Liczba podwójnej precyzji określająca stopę dyskontową w danym okresie w postaci liczby dziesiętnej.

wartości ()

Argument wymagany. Tablica liczb podwójnej precyzji określających wartości przepływów gotówkowych. Tablica musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną (płatność) i co najmniej jedną wartość dodatnią (wpływ).


Uwagi

Wartość bieżąca netto inwestycji to bieżąca wartość przyszłej serii płatności i wpływów.

Funkcja NPV określa kolejność płatności i wpływów na podstawie kolejności wartości zawartych w tablicy. Pamiętaj o wprowadzaniu wartości płatności i wpływów w prawidłowej kolejności.

Inwestycja w funkcji NPV rozpoczyna się jeden okres przed datą pierwszego przepływu pieniężnego i kończy się wraz z ostatnią wartością przepływu gotówkowego w tablicy.

Obliczenie bieżącej wartości netto jest wykonywane na podstawie przyszłych przepływów gotówkowych. Jeśli pierwszy przepływ ma miejsce na początku pierwszego okresu, to pierwsza wartość musi zostać dodana do wyniku zwróconego przez funkcję NPV i nie może być zawarta w wartościach przepływów gotówkowych określonych przez argument wartości( ).

Funkcja NPV jest podobna do funkcji PV (wartość bieżąca), z tym że funkcja PV dopuszcza przepływy gotówkowe rozpoczynające się na końcu lub na początku okresu. W odróżnieniu od zmiennych przepływów gotówkowych funkcji NPV przepływy pieniężne funkcji PV muszą być stałe w okresie inwestycji.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie zastosowano funkcję NPV w celu zwrócenia bieżącej wartości netto na podstawie serii przepływów gotówkowych zawartych w tablicy Values(). Wartość RetRate oznacza stała wewnętrzną stopę zwrotu.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×