Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RATE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca stopę procentową dla każdego okresu raty rocznej. Funkcja RATE jest obliczana przez iterację i może zawierać zero lub więcej rozwiązań. Jeśli kolejne wyniki funkcji RATE nie są zbieżne z wartością 0,00000001 po 20 iteracjach, funkcja RATE zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

Składnia

RATE (liczba_okresów, rata, wb; [wp]; [typ], [wynik])

Uwaga: Pełny opis argumentów liczba_okresów, rata, wb, wp i typ znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji RATE występują następujące argumenty:

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie, niezmienna przez cały okres pożyczki. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostać umieszczony argument wp.

  • Wb    Argument wymagany. Obecna wartość, czyli całkowita suma bieżącej wartości szeregu przyszłych płatności.

  • Wp    Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp jest pominięty, za jego wartość jest uznawane 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0). Jeśli argument wp zostanie pominięty, musi zostać podany argument rata.

  • Type (Typ)    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna.

Wartość argumentu typ wynosi

Płatność przypada na

0 lub pominięty

koniec okresu

1

początek okresu

  • Przypuszczenie    Argument opcjonalny. Przypuszczenie co do wysokości oprocentowania.

    • Jeśli pominie się argument przypuszczenie, to za jego wartość przyjmuje się 10%.

    • Jeśli funkcja RATE nie jest zbieżna, należy spróbować innej wartości argumentu przypuszczenie. Funkcja RATE jest zwykle zbieżna dla wartości argumentu przypuszczenie zawartego pomiędzy 0 a 1.

Spostrzeżenia

Należy się upewnić, że argumenty przypuszczenie i liczba_okresów są zrozumiałe. Jeśli dokonuje się miesięcznych spłat czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument przypuszczenie wynosi 12%/12, argument liczba_okresów 4*12. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to argument przypuszczenie wynosi 12%, a argument liczba_okresów 4.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

4

Lata pożyczki

-200

Miesięczna rata

8000

Wartość pożyczki

Formuła

Opis

Wynik

=RATE(A2*12;A3;A4)

Miesięczna spłata pożyczki przy warunkach wprowadzonych jako argumenty w zakresie A2:A4.

1%

=RATE(A2*12;A3;A4)*12

Roczna spłata pożyczki przy tych samych warunkach.

9,24%

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×