Funkcja SORTUJ służy do sortowania zawartości zakresu lub tablicy. 

W tym przykładzie sortujemy pojedynczo wg pól Region, Przedstawiciel handlowy i Produkt za pomocą funkcji =SORTUJ(A2:A17), kopiując przez komórki F2, H2 oraz J2.

Funkcja SORTUJ pozwala na sortowanie zakresów danych. Tutaj używamy funkcji =SORTUJ(A2:A17), aby posortować Region. Następnie wartości skopiowano do komórek H2 i J2, aby posortować nazwy Przedstawicieli handlowych i Produktów.

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna dla Microsoft 365 w bieżącym kanale. Będzie ona dostępna dla Microsoft 365 w kanale Semi-Annual Enterprise od lipca 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak funkcje są Microsoft 365 subskrybentom, zobacz Kiedy uzyskać najnowsze funkcje na platformie Microsoft 365.

SORTUJ zwraca posortowaną tablicę elementów tablicy. Zwrócona tablica ma taki sam kształt, jak podany argument tablicy. 

=SORTUJ(tablica;[indeks_sortowania];[porządek_sortowania];[wg_kol])

Argument

Opis

Tablica

Wymagane

Zakres lub tablica do posortowania

[indeks_sortowania]

Opcjonalnie 

Liczba wskazująca wiersz lub kolumnę według których mają zostać posortowane dane

[porządek_sortowania]

Opcjonalnie

Liczba wskazująca żądaną kolejność sortowania; 1 dla kolejności rosnącej (domyślnie), -1 dla kolejności malejącej

[wg_kol]

Opcjonalnie

Wartość logiczna wskazująca żądaną kolejność sortowania; FAŁSZ, aby sortować wg wierszy (domyślnie); PRAWDA, aby sortować wg kolumn

Uwagi: 

  • Jeśli nie podano argumentu indeks_sortowania, przyjęte zostaną wartości wiersz1/kol1. Jeśli nie podano kolejności, przyjęta zostanie kolejność rosnąca. Domyślnie program Excel będzie sortować według wierszy. Sortowanie według kolumn nastąpi jedynie, gdy argument wg_kol będzie miał wartość PRAWDA. Jeśli funkcja wg_kol ma wartość FAŁSZ, program Excel będzie sortować wg wierszy.

  • Funkcja SORTUJ umożliwia sortowanie danych w tablicy. Jeśli chcesz posortować dane w siatce, lepiej skorzystać z bardziej elastycznej funkcji SORTUJ.WEDŁUG. SORTUJ.WEDŁUG uwzględnia dodane/usunięte wartości kolumn, ponieważ odnosi się do zakresu, podczas gdy funkcja SORTUJ odnosi się do numeru indeksu kolumny.

  • Tablicę można traktować jako wiersz wartości, kolumnę wartości lub połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tablica źródłowa naszej formuły SORTUJ ma zakres A5:D20.

  • Funkcja SORTUJ zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z Odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

Przykłady

Sortowanie zakresu wartości w kolejności malejącej.

Sortowanie zakresu wartości w kolejności rosnącej.

Zastosuj funkcje SORTUJ i FILTRUJ razem, aby posortować zakres w kolejności rosnącej i ograniczyć go do wartości powyżej 5000.

Jednoczesne zastosowanie funkcji SORTUJ i FILTRUJ umożliwia sortowanie zakresu w kolejności rosnącej i ograniczeniu go do wartości powyżej 5000.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Funkcja FILTRUJ

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja SEKWENCJA

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Funkcja UNIKATOWE

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Operator przecięcia pośredniego: @

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×