Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja SORTUJ służy do sortowania zawartości zakresu lub tablicy. 

W tym przykładzie sortujemy pojedynczo wg pól Region, Przedstawiciel handlowy i Produkt za pomocą funkcji =SORTUJ(A2:A17), kopiując przez komórki F2, H2 oraz J2.

Funkcja SORTUJ pozwala na sortowanie zakresów danych. Tutaj używamy funkcji =SORTUJ(A2:A17), aby posortować Region. Następnie wartości skopiowano do komórek H2 i J2, aby posortować nazwy Przedstawicieli handlowych i Produktów.

SORTUJ zwraca posortowaną tablicę elementów tablicy. Zwrócona tablica ma taki sam kształt, jak podany argument tablicy. 

=SORTUJ(tablica;[indeks_sortowania];[kolejność_sortowania];[według_kolumny])

Argument

Opis

tablica

Wymagane

Zakres lub tablica do posortowania

[indeks_sortowania]

Opcjonalnie 

Liczba wskazująca wiersz lub kolumnę według których mają zostać posortowane dane

[kolejność_sortowania]

Opcjonalnie

Liczba wskazująca żądaną kolejność sortowania; 1 dla kolejności rosnącej (domyślnie), -1 dla kolejności malejącej

[według_kolumny]

Opcjonalnie

Wartość logiczna wskazująca żądaną kolejność sortowania; FAŁSZ, aby sortować wg wierszy (domyślnie); PRAWDA, aby sortować wg kolumn

Uwagi: 

  • Jeśli nie podano argumentu indeks_sortowania, przyjęte zostaną wartości wiersz1/kol1. Jeśli nie podano kolejności, przyjęta zostanie kolejność rosnąca. Domyślnie program Excel będzie sortować według wierszy. Sortowanie według kolumn nastąpi jedynie, gdy argument według_kolumny będzie miał wartość PRAWDA. Gdy argument według_kolumny będzie miał wartość FAŁSZ, program Excel będzie sortować wg wierszy.

  • Funkcja SORTUJ umożliwia sortowanie danych w tablicy. Jeśli chcesz posortować dane w siatce, lepiej skorzystać z bardziej elastycznej funkcji SORTUJ.WEDŁUG. SORTUJ.WEDŁUG uwzględnia dodane/usunięte wartości kolumn, ponieważ odnosi się do zakresu, podczas gdy funkcja SORTUJ odnosi się do numeru indeksu kolumny.

  • Tablicę można traktować jako wiersz wartości, kolumnę wartości lub połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tablica źródłowa naszej formuły SORTUJ ma zakres A5:D20.

  • Funkcja SORTUJ zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z Odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

Przykłady

Sortowanie zakresu wartości w kolejności malejącej.

Sortowanie zakresu wartości w kolejności rosnącej.

Zastosuj funkcje SORTUJ i FILTRUJ razem, aby posortować zakres w kolejności rosnącej i ograniczyć go do wartości powyżej 5000.

Jednoczesne zastosowanie funkcji SORTUJ i FILTRUJ umożliwia sortowanie zakresu w kolejności rosnącej i ograniczeniu go do wartości powyżej 5000.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Funkcja FILTRUJ

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja SEKWENCJA

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Funkcja UNIKATOWE

#ROZLANIE! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Operator przecięcia pośredniego: @

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×