Funkcja UNIKATOWE

Funkcja UNIKATOWE zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie. 

Zwracanie unikatowych wartości z listy wartości

Zwracanie unikatowych nazw z listy nazw

Przykład użycia funkcji =UNIKATOWE(B2:B11) w celu zwrócenia unikatowej listy liczb

Funkcja UNIKATOWE umożliwia sortowanie list nazw

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna dla Microsoft 365 w bieżącym kanale. Będzie ona dostępna dla subskrybentów Microsoft 365 w Semi-Annual Enterprise, począwszy od lipca 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak funkcje są Microsoft 365 subskrybentom, zobacz "Kiedy uzyskać najnowsze funkcje na platformie Microsoft 365".

=UNIKATOWE(tablica;[by_col];[exactly_once])

Funkcja UNIKATOWE ma następujące argumenty:

Argument

Opis

Tablica

Wymagane

Zakres lub tablica, z której mają być zwracane unikatowe wiersze lub kolumny

[wg_kol]

Opcjonalnie

Argument by_col jest wartością logiczną wskazującą sposób porównywania.

Wartość PRAWDA porównuje kolumny ze sobą i zwraca unikatowe kolumny

Wartość FAŁSZ (lub pominięta) spowoduje porównanie wierszy i zwrócenie unikatowych wierszy

[exactly_once]

Opcjonalnie

Argument exactly_once jest wartością logiczną, która zwraca wiersze lub kolumny występujące dokładnie raz w zakresie lub tablicy. Jest to unikatowa koncepcja bazy danych.

Wartość PRAWDA zwraca wszystkie oddzielne wiersze lub kolumny, które występują dokładnie raz z zakresu lub tablicy.

Wartość FAŁSZ (lub pominięta) zwraca wszystkie oddzielne wiersze lub kolumny z zakresu lub tablicy.

Uwagi: 

  • Tablicę można określić jako wiersz lub kolumnę wartości albo połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższych przykładach tablice naszych formuł UNIKATOWE to odpowiednio zakres D2:D11 i D2:D17.

  • Funkcja UNIKATOWE zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z Odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

Przykłady

Przykład 1

W tym przykładzie zastosowano jednocześnie sortuj i unikatowe, aby zwrócić unikatową listę nazw w kolejności rosnącej.

Używanie funkcji UNIKATOWE z sortowaniem w celu zwrócenia listy nazw w kolejności rosnącej

Przykład 2

W tym przykładzie argument exactly_once ma wartość PRAWDA, a funkcja zwraca tylko tych klientów, którzy jeden raz mieli usługę. Może to być przydatne, jeśli chcesz zidentyfikować osoby, które nie zwróciły się do dodatkowej usługi, aby można było się z nimi skontaktować.

Użycie funkcji UNIKATOWE occurs_once dla argumentu "prawda" w celu zwrócenia listy nazw, które występują tylko raz.

Przykład 3

W tym przykładzie użyto ciągu "i" (&) w celu zwięzłego nazwiska i imienia w imię. Formuła odwołuje się do całego zakresu nazw w zakresach A2:A12 i B2:B12. Dzięki temu program Excel może zwrócić tablicę wszystkich nazw.

Używanie funkcji UNIKATOWE z wieloma zakresami w celu zesumowania kolumn Imię/Nazwisko do kolumny Imię i Nazwisko.

Porady: 

  • Jeśli zakres nazw zostanie sformatowany jako tabela programu Excel,formuła zostanie automatycznie zaktualizowana po dodaniu lub usunięciu nazw.

  • Jeśli chcesz posortować listę nazw, możesz dodać funkcję SORTUJ: =SORTUJ(UNIKATOWE(B2:B12&" "&A2:A12))

Przykład 4

W tym przykładzie porównano dwie kolumny i zwracane są tylko unikatowe wartości między nimi.

Zwracanie listy sprzedaży za pomocą funkcji UNIKATOWE.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Funkcja FILTRUJ

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja SEKWENCJA

Funkcja SORTUJ

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Operator przecięcia pośredniego: @

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×