Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Windows: 2208 (kompilacja 15601)
Mac: 16.65 (kompilacja 220911)
Sieć Web: wprowadzono 15 września 2022
r. iOS: 2.65 (kompilacja 220905)
Android: 16.0.15629

Dołącza tablice w poziomie i w sekwencji, aby zwrócić większą tablicę.

Składnia

=STOS.POZ(tablica1,[tablica2],...)

W składni funkcji STOS.POZ występują następujące argumenty:

tablica  Tablice do dołączenia.

Uwagi

Funkcja STOS.POZ zwraca tablicę utworzoną przez dołączenie każdego z argumentów tablicy w sposób kolumnowy. Wynikowa tablica będzie mieć następujące wymiary:

  • Wiersze    Maksymalna liczba wierszy z każdego argumentu tablicy.

  • Kolumny    Łączna liczba wszystkich kolumn z każdego argumentu tablicy.

Błędy

Jeśli tablica ma mniej wierszy niż maksymalna szerokość wybranych tablic, program Excel zwraca błąd #N/D! w dodatkowych wierszach. Użyj zestawu STOS.POZ wewnątrz funkcji JEŻELI.BŁĄD, aby zastąpić #N/A wybraną wartością.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dołącza w poziomie dwie proste tablice w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu wyniki stanowią jedną tablicę.

Dane

A

B

C

AA

BB

CC

D

E

L

DD

EE

FF

Formuła

=STOS.POZ(A2:C3,E2:G3)

W poziomie dołącza trzy tablice w sekwencji, powodując, że wyniki są jedną tablicą trzech wierszy i sześciu kolumn z błędem #N/D, aby wypełnić puste elementy tablicy.

Dane

1

2

A

B

X

Y

3

4

C

D

5

6

Formuły

=STOS.POZ(A2:B4,C2:D3,E2:F2)

W poziomie dołącza trzy tablice w sekwencji, powodując, że wyniki są jedną tablicą trzech wierszy i sześciu kolumn z błędem #N/D, aby wypełnić puste elementy tablicy. Ponieważ komórka F3 jest pierwotnie pusta, do komórki F7 jest dodawana wartość 0.

Dane

1

2

A

B

C

#ARG!

3

4

D

E

L

5

6

Formuły

=STOS.POZ(A2:B4,C2:D3,E2:F3)

Zobacz też

Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych

STOS.PION, funkcja

CHOOSEROWS, funkcja

CHOOSECOLS, funkcja

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×