Opis

Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność:

= JEŻELI( CZY.BŁĄD(A1);"Wystąpił błąd.";A1*2)

Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat „Wystąpił błąd”. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

Składnia

CZY.PUSTA(wartość)

CZY.BŁ(wartość)

CZY.BŁĄD(wartość)

CZY.LOGICZNA(wartość)

CZY.BRAK(wartość)

CZY.NIE.TEKST(wartość)

CZY.LICZBA(wartość)

CZY.ADR(wartość)

CZY.TEKST(wartość)

Składnia funkcji CZY obejmuje następujący argument:

  • wartość    Argument wymagany. Jest to sprawdzana wartość. Wartość może być pusta (pusta komórka), może być wskazaniem błędu, wartością logiczną, tekstem, liczbą, odwołaniem lub nazwą odwołującą się do którejkolwiek z tych wartości.

Funkcja

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli

CZY.PUSTA

Wartość odwołuje się do pustej komórki.

CZY.BŁ

Wartość odwołuje się do każdej wartości błędu z wyjątkiem #N/D!.

CZY.BŁĄD

Wartość odwołuje się do każdej wartości błędu (#N/D!, #ARG!, #ADR!, #DZIEL/0!, #LICZBA!, #NAZWA? lub #ZERO!).

CZY.LOGICZNA

Wartość odwołuje się do wartości logicznej.

CZY.BRAK

Wartość odwołuje się do wartości błędu #N/D! (braku wartości).

CZY.NIE.TEKST

Wartość odwołuje się do każdej zawartości komórki innej niż tekst. (Ta funkcja zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość odwołuje się do pustej komórki).

CZY.LICZBA

Wartość odwołuje się do liczby.

CZY.ADR

Wartość odwołuje się do odwołania.

CZY.TEKST

Wartość odwołuje się do tekstu.

Spostrzeżenia

  • Argumenty wartości funkcji CZY nie są konwertowane. Wszelkie wartości liczbowe, które są ujęte w podwójny cudzysłów, są traktowane jako tekst. Na przykład w większości innych funkcji, gdy jest wymagana liczba, wartość tekstowa "19" jest konwertowana na liczbę 19. Jednak w formule CZY.LICZBA("19") wartość "19" nie jest konwertowana z wartości tekstowej na wartość liczbową, a funkcja CZY.LICZBA zwraca wartość FAŁSZ.

  • Funkcje CZY są przydatne w formułach do testowania wyników obliczeń. W połączeniu z funkcją JEŻELI pozwalają na wyszukiwanie błędów w formułach (patrz przykłady poniżej).

Przykłady

Przykład 1

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=CZY.LOGICZNA(PRAWDA)

Sprawdza, czy PRAWDA jest wartością logiczną.

PRAWDA

=CZY.LOGICZNA("PRAWDA")

Sprawdza, czy "PRAWDA" jest wartością logiczną.

FAŁSZ

=CZY.LICZBA(4)

Sprawdza, czy 4 jest liczbą.

PRAWDA

=CZY.ADR(G8)

Sprawdza, czy G8 jest prawidłowym odwołaniem.

PRAWDA

=CZY.ADR(XYZ1)

Sprawdza, czy XYZ1 jest prawidłowym odwołaniem.

FAŁSZ

Przykład 2

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Złoto

Region1

#ADR!

330,92

#N/D!

Formuła

Opis

Wynik

=CZY.PUSTA(A2)

Sprawdza, czy komórka A2 jest pusta.

FAŁSZ

=CZY.BŁĄD(A4)

Sprawdza, czy znajdująca się w komórce A4 wartość #ADR! jest błędem.

PRAWDA

=CZY.BRAK(A4)

Sprawdza, czy znajdująca się w komórce A4 wartość #ADR! jest błędem #N/D!.

FAŁSZ

=CZY.BRAK(A6)

Sprawdza, czy znajdująca się w komórce A6 wartość #N/D jest błędem #N/D!.

PRAWDA

=CZY.BŁ(A6)

Sprawdza, czy znajdująca się w komórce A6 wartość #N/D jest błędem.

FAŁSZ

=CZY.LICZBA(A5)

Sprawdza, czy znajdująca się w komórce A5 wartość 330,92 jest liczbą.

PRAWDA

=CZY.TEKST(A3)

Sprawdza, czy znajdująca się w komórce A3 wartość Region1 jest tekstem.

PRAWDA

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×