Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji HIPERŁĄCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja HIPERŁĄCZE tworzy skrót, który przeskakuje do innej lokalizacji w bieżącym skoroszycie lub otwiera dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w intranet lub w Internecie. Po kliknięciu komórki zawierającej funkcję HIPERŁĄCZE program Excel przeskakuje do lokalizacji na liście lub otwiera określony dokument.

Składnia

HIPERŁĄCZE(link_location;[friendly_name])

Składnia funkcji HIPERŁĄCZE obejmuje następujące argumenty:

  • Lokalizacja_docelowa_linku    Argument wymagany. Ścieżka dostępu i nazwa pliku dokumentu, który ma zostać otwarty. Argument łącze_lokalizacja może się odwoływać do miejsca w dokumencie, na przykład do określonej komórki lub nazwanego zakresu arkusza bądź skoroszytu programu Excel, albo odwoływać się do zakładki w dokumencie programu Microsoft Word. Ścieżka może odwoływać się do pliku przechowywanego na dysku twardym. Może też być ścieżką zapisaną na serwerze (w programie Microsoft Excel dla systemu Windows) w uniwersalnej konwencji nazewnictwa (UNC, Universal Naming Convention) lub adresem URL w Internecie lub intranecie.

    Uwaga   Excel dla sieci Web funkcja HIPERŁĄCZE jest prawidłowa tylko w przypadku adresów internetowych (adresów URL). Argument łącze_lokalizacja może być ujętym w cudzysłów ciągiem tekstowym lub odwołaniem do komórki zawierającej link w postaci ciągu tekstowego.

    Jeśli adres URL określony w argumencie łącze_lokalizacja nie istnieje lub nie można do niego przejść, to po kliknięciu komórki zostanie wyświetlony błąd.

  • Przyjazna_nazwa    Argument opcjonalny. Tekst skoku lub wartość liczbowa wyświetlana w komórce. Argument przyjazna_nazwa jest wyświetlany na niebiesko i jest podkreślony. Jeśli argument przyjazna_nazwa zostanie pominięty, komórka wyświetli argument lokalizacja_docelowa_linku jako tekst skoku.

    Friendly_name może być wartością, ciągiem tekstowym, nazwą lub komórką zawierającą tekst skoku lub wartość.

    Jeśli friendly_name zwraca wartość błędu (na przykład #VALUE!), w komórce zostanie wyświetlony błąd zamiast tekstu skoku.

Spostrzeżenie

Aby w aplikacji klasycznej Excel zaznaczyć komórkę zawierającą hiperlink bez przechodzenia do miejsca docelowego hiperlinku, kliknij komórkę i przytrzymaj przycisk myszy, aż wskaźnik przybierze kształt krzyżyka Kursor zaznaczenia w programie Excel, a następnie zwolnij przycisk myszy. W Excel dla sieci Web zaznacz komórkę, klikając ją, gdy wskaźnik jest strzałką; przejdź do miejsca docelowego hiperlinku, klikając, gdy wskaźnik jest dłonią wskazującą.

Przykłady

Przykład

Wynik

=HIPERŁĄCZE("http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx";"Kliknij, aby otworzyć raport")

Otwiera skoroszyt zapisany pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce jest wyświetlany tekst „Kliknij, aby otworzyć raport” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]Roczne!F10";D1)

Tworzy hiperłącze do komórki F10 w arkuszu Roczne w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlana zawartość komórki D1 jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]'Pierwszy kwartał'!Dział_ogólnie";"Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu")

Tworzy hiperłącze do zakresu o nazwie Dział_ogólnie w arkuszu Pierwszy kwartał w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlany tekst „Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/Raport roczny.docx]Zyski_kwartalne";"Raport o zyskach kwartalnych")

W celu utworzenia hiperłącza do określonego miejsca w pliku programu Word używa się zakładki umożliwiającej określenie lokalizacji docelowej w tym pliku. W tym przykładzie jest tworzone hiperłącze do zakładki o nazwie Zyski_kwartalne w pliku Raport roczny.docx zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com.

=HIPERŁĄCZE("\\FINANSE\Sprawozdania\1sprkw.xlsx";D5)

Wyświetla zawartość komórki D5 jako tekst skoku i otwiera skoroszyt zapisany na serwerze FINANSE w udziale Sprawozdania. W tym przykładzie jest używana ścieżka UNC.

=HIPERŁĄCZE("D:\FINANSE\1sprkw.xlsx";H10)

Otwiera skoroszyt 1sprkw.xlsx przechowywany w katalogu Finanse na dysku D i wyświetla wartość liczbową przechowywaną w komórce H10.

=HIPERŁĄCZE("[C:\Moje dokumenty\Mójskoroszyt.xlsx]Sumaryczne")

Tworzy hiperłącze do obszaru Sumaryczne znajdującego się w innym (zewnętrznym) skoroszycie Mójskoroszyt.xlsx.

=HIPERŁĄCZE("[Book1.xlsx]Arkusz1! A10""Przejdź do arkusza Arkusz1 > A10")

Aby przeskoczyć do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, dołącz zarówno nazwę skoroszytu, jak i nazwę arkusza, taką jak ta, gdzie Arkusz1 jest bieżącym arkuszem.

=HIPERŁĄCZE("[Book1.xlsx]Styczeń! A10""Przejdź do stycznia > A10")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, dołącz zarówno nazwę skoroszytu, jak i nazwę arkusza w ten sposób, gdzie styczeń jest innym arkuszem w skoroszycie.

=HIPERŁĄCZE(KOMÓRKA("adres";styczeń! A1)"Przejdź do stycznia > A1")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu bez użycia w pełni kwalifikowanego odwołania do arkusza ([Book1.xlsx]), możesz użyć tej funkcji, gdzie funkcja KOMÓRKA("adres") zwraca nazwę bieżącego skoroszytu.

=HIPERŁĄCZE($Z$1)

Aby w arkuszu szybko zaktualizować wszystkie formuły zawierające funkcję HIPERŁĄCZE z tymi samymi argumentami, można umieścić miejsce docelowe łącza w innej komórce w tym samym lub innym arkuszu, a następnie użyć odwołania bezwzględnego do tej komórki jako argumentu lokalizacja_docelowa_łącza w formułach HIPERŁĄCZE. Zmiany miejsca docelowego łącza będą natychmiast odzwierciedlane w formułach HIPERŁĄCZE.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×