Typ danych    Liczba całkowita

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Identyfikator zasobu zawiera numer identyfikacyjny przydzielany każdemu zasobowi przez program Project. Identyfikator zasobu wskazuje położenie zasobu w odniesieniu do innych zasobów.

Sposób obliczania    Podczas dodawania zasobów Project automatycznie przypisuje kolejny numer w sekwencji zasobów zgodnie z listą. Stanie się to identyfikatorem zasobu.

Zalecane zastosowania    Jedynym widokiem, w który znajduje się pole Identyfikator zasobu, jest formularz zadania. Jest ono również wyświetlane w oknie dialogowym Mapowanie zadań, którego można używać podczas importowanie lub eksportowanie zadań.

Przykład    Chcesz wyeksportować daty przydziałów do Microsoft Excel skoroszytu. Za pomocą polecenia Zapisz jako można wyeksportować przydziały jako skoroszyt Excel, zgodnie z instrukcjami Kreatora eksportu.

Uwagi    Aby wyeksportować pole Identyfikator zasobu do innego programu, w oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz nazwę formatu pliku, do którego chcesz wyeksportować dane (na przykład Baza danych programu Access lub Excel skoroszyt). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora eksportu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×