Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja ILE.LICZB zlicza komórki zawierające liczby, jak również liczby umieszczone na liście argumentów. Funkcja ILE.LICZB służy do uzyskiwania liczby wpisów w polu liczbowym, które znajduje się w zakresie lub w tablicy liczb. Na przykład w celu zliczenia liczb w zakresie A1:A20 należy wprowadzić następującą formułę: =ILE.LICZB(A1:A20). W tym przykładzie: jeśli pięć komórek w zakresie zawiera liczby, wynikiem jest wartość 5.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Składnia

ILE.LICZB(wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji ILE.LICZB występują następujące argumenty:

  • wartość1    Argument wymagany. Pierwszy element, odwołanie do komórki lub zakres, w którym mają zostać zliczone liczby.

  • wartość2;...    Argumenty opcjonalne. Maksymalnie 255 dodatkowych elementów, odwołań do komórek lub zakresów, w których mają zostać zliczone liczby.

Uwaga: Argumenty mogą zawierać różne typy danych lub odwoływać się do różnych typów danych, ale zliczane są tylko liczby.

Spostrzeżenia

  • Zliczane są argumenty będące liczbami, datami lub tekstowymi reprezentacjami liczb (takimi jak liczby ujęte w cudzysłów, na przykład „1”).

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Argumenty będące wartościami błędów i argumenty tekstowe, których nie można przekształcić w liczby, są pomijane.

  • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, to zliczane są tylko liczby zawarte w tej tablicy lub w danym odwołaniu. Puste komórki, wartości logiczne, tekst lub wartości błędów w tablicy lub w odwołaniu są pomijane.

  • Aby zliczyć wartości logiczne, tekstowe lub wartości błędów, należy użyć funkcji ILE.NIEPUSTYCH.

  • Aby zliczyć tylko liczby spełniające pewne kryteria, należy użyć funkcji LICZ.JEŻELI lub funkcji LICZ.WARUNKI.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

2008-12-08

19

22,24

PRAWDA

#DZIEL/0!

Formuła

Opis

Wynik

=ILE.LICZB(A2:A7)

Zlicza komórki z zakresu od A2 do A7, które zawierają liczby.

3

=ILE.LICZB(A5:A7)

Zlicza komórki z zakresu od A5 do A7, które zawierają liczby.

2

=ILE.LICZB(A2:A7;2)

Zlicza komórki zawierające liczby z zakresu od A2 do A7 oraz wartość 2.

4

LICZ.JEŻELI, funkcja (zlicza komórki spełniające kryteria)

ILE.NIEPUSTYCH, funkcja (zlicza niepuste komórki w zakresie)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×