Funkcja ILE.LICZB zlicza komórki zawierające liczby, jak również liczby umieszczone na liście argumentów. Funkcja ILE.LICZB służy do uzyskiwania liczby wpisów w polu liczbowym, które znajduje się w zakresie lub w tablicy liczb. Na przykład w celu zliczenia liczb w zakresie A1:A20 należy wprowadzić następującą formułę: =ILE.LICZB(A1:A20). W tym przykładzie: jeśli pięć komórek w zakresie zawiera liczby, wynikiem jest wartość 5.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Składnia

ILE.LICZB(wartość1;[wartość2];...)

W składni funkcji ILE.LICZB występują następujące argumenty:

  • wartość1    Argument wymagany. Pierwszy element, odwołanie do komórki lub zakres, w którym mają zostać zliczone liczby.

  • wartość2;...    Argumenty opcjonalne. Maksymalnie 255 dodatkowych elementów, odwołań do komórek lub zakresów, w których mają zostać zliczone liczby.

Uwaga: Argumenty mogą zawierać różne typy danych lub odwoływać się do różnych typów danych, ale zliczane są tylko liczby.

Spostrzeżenia

  • Zliczane są argumenty będące liczbami, datami lub tekstowymi reprezentacjami liczb (takimi jak liczby ujęte w cudzysłów, na przykład „1”).

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Argumenty będące wartościami błędów i argumenty tekstowe, których nie można przekształcić w liczby, są pomijane.

  • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, to zliczane są tylko liczby zawarte w tej tablicy lub w danym odwołaniu. Puste komórki, wartości logiczne, tekst lub wartości błędów w tablicy lub w odwołaniu są pomijane.

  • Aby zliczyć wartości logiczne, tekstowe lub wartości błędów, należy użyć funkcji ILE.NIEPUSTYCH.

  • Aby zliczyć tylko liczby spełniające pewne kryteria, należy użyć funkcji LICZ.JEŻELI lub funkcji LICZ.WARUNKI.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

2008-12-08

19

22,24

PRAWDA

#DZIEL/0!

Formuła

Opis

Wynik

=ILE.LICZB(A2:A7)

Zlicza komórki z zakresu od A2 do A7, które zawierają liczby.

3

=ILE.LICZB(A5:A7)

Zlicza komórki z zakresu od A5 do A7, które zawierają liczby.

2

=ILE.LICZB(A2:A7;2)

Zlicza komórki zawierające liczby z zakresu od A2 do A7 oraz wartość 2.

4

LICZ.JEŻELI, funkcja (zlicza komórki spełniające kryteria)

ILE.NIEPUSTYCH, funkcja (zlicza niepuste komórki w zakresie)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×