Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ILOCZYN w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja IŁ.IŁ mnoży wszystkie liczby podane jako argumenty i zwraca i produkt. Jeśli na przykład komórki A1 i A2 zawierają liczby, można użyć formuły =ILOCZYN(A1;A2), aby pomnożyć te dwie liczby. Tę samą operację można również wykonać przy użyciu operatora matematycznego mnożenia (*); na przykład =A1 * A2.

Funkcja ILOCZYN jest przydatna, gdy trzeba pomnożyć wiele komórek razem. Na przykład formuła =PRODUCT(A1:A3; C1:C3) jest równoważna formuły =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Składnia

ILOCZYN(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ILOCZYN występują następujące argumenty:

  • liczba1    Argument wymagany. Pierwsza liczba lub zakres, który należy pomnożyć.

  • liczba2;...    Opcjonalne liczby lub zakresy dodatkowe, które należy pomnożyć. Można podać do 255 argumentów.

Uwaga: Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, obliczane będą wyłącznie liczby zawarte w danej tablicy czy odwołaniu. Pominięte zostaną puste komórki, wartości logiczne oraz tekst w tablicy lub odwołaniu.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

5

15

30

Formuła

Opis

Wynik

=ILOCZYN(A2:A4)

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4.

2250

=ILOCZYN(A2:A4; 2)

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4, a następnie mnoży wynik przez 2.

4500

=A2*A3*A4

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4 przy użyciu operatorów matematycznych zamiast funkcji ILOCZYN.

2250

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×