Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ILOCZYN w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja IŁ.IŁ mnoży wszystkie liczby podane jako argumenty i zwraca i produkt. Jeśli na przykład komórki A1 i A2 zawierają liczby, można użyć formuły =ILOCZYN(A1;A2), aby pomnożyć te dwie liczby. Tę samą operację można również wykonać przy użyciu operatora matematycznego mnożenia (*); na przykład =A1 * A2.

Funkcja ILOCZYN jest przydatna, gdy trzeba pomnożyć wiele komórek razem. Na przykład formuła =PRODUCT(A1:A3; C1:C3) jest równoważna formuły =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Składnia

ILOCZYN(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ILOCZYN występują następujące argumenty:

  • liczba1    Argument wymagany. Pierwsza liczba lub zakres, który należy pomnożyć.

  • liczba2;...    Opcjonalne liczby lub zakresy dodatkowe, które należy pomnożyć. Można podać do 255 argumentów.

Uwaga: Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, obliczane będą wyłącznie liczby zawarte w danej tablicy czy odwołaniu. Pominięte zostaną puste komórki, wartości logiczne oraz tekst w tablicy lub odwołaniu.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

5

15

30

Formuła

Opis

Wynik

=ILOCZYN(A2:A4)

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4.

2250

=ILOCZYN(A2:A4; 2)

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4, a następnie mnoży wynik przez 2.

4500

=A2*A3*A4

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4 przy użyciu operatorów matematycznych zamiast funkcji ILOCZYN.

2250

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×